WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкову систему розглядають як сукупність суспільних інститутів. Одним з них є платник податків.

Обов'язки платників податків визначається головним принципом системи оподаткування — сплачувати податки та інші обов'язкові платежі і суворо дотримуватися податкового законодавства.

Відомо, що бажання ухилитися від сплати податків існує від тоді, як існують податки, хоч турбота про бюджет є завданням кожного громадянина, щорічно бюджет недораховує значних сум через несвоєчасну та неповну сплату податків.

Звісна річ, що ні за будь-яких суспільних формацій податки не можуть до кінця і повною мірою задовольнити усіх, оскільки вони, як правило, безеквівалентне та обов'язкове вилучення частини доходів суб'єктів господарювання та окремих громадян. Податки скрізь і завжди сплачуються без задоволення і справляти їх повністю ніколи не вдається. Однак в економічно розвинутих країнах масштаби ухилення менші, ніж у країнах, що розвиваються. Причин тут кілька: відпрацьовані протягом багатьох років і технічно добре забезпечення механізми справляння податків, більш-менш стале й досконале податкове законодавство. Але не менш важливим є формування у платників податків почуття відповідальності перед суспільством і неминучості покарання за несплату податків. Саме відсутність "звичок" і "стереотипів" платників податків — одна із причин неефективності податкової системи України. У даному разі під "звичками" і "стереотипами" слід розуміти готовність платників податків до вчасної і повної їх сплати. Про важливість бажання громадян сплачувати податки для побудови податкової системи говорить Дж.Е.Стігліц, коли він характеризує властивості податкової системи: "...податкова система має бути спроектована так, щоб індивіди були переконані у доцільності своїх податкових виплат."

Як було сказано, готовність платити вища у демократичних суспільствах, де платник має достатньо інформації для того, щоб бачити напрямки використання бюджетних коштів. Тоді він може порівняти суми своїх сплат до бюджету із вигодами, які отримує він або його довколишні, – тільки так платник податку оцінює ефективність податків. Крім того, треба вести пропагандистську роботу з платниками податків як щодо роз'яснення їм податкового законодавства, так і щодо "втілення" у їхню свідомість ідеї про неминучість і необхідність сплати податків.

Отже, неможливо побудувати ефективну податкову систему не сформувавши платника податку як елемент податкової системи.

Платники податків несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків.

За результатами проведених перевірок з підприємств, установ і організацій стягують донараховані суми податків та податкових платежів до бюджету, а також застосовують фінансові санкції. Метою фінансових санкцій є бажання покарати платника за неповну і своєчасну сплату податків та податкових платежів.

За минулий рік Калуської ОДПІ проведено 460 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Кожен другий з них, як показали результати перевірок, допускав порушення податкового законодавства. Основні порушення – заниження об'єкта оподаткування шляхом віднесення на собівартість продукції витрат, які не включаються у її склад, несвоєчасне подання декларації.

За результатами перевірок дораховано понад 362 тис.грн. платежів, фінансових санкцій, пені, що на 25.6 відсотка більше, ніж у 1998 році.

До бюджету за вказаний період акумульовано 401 тис.грн. пені по валюті, 1626 тис.грн. податок на прибуток по банках, страхових організаціях та підприємствах з іноземними інвестиціями, а також забезпечено на розвиток Державної податкової служби, моторно – транспортного бюро в сумі 61 тис.грн.

Злочинність у сфері оподаткування характеризується високим рівнем професіоналізму, поєднанням легальної діяльності з нелегальною та використання світового досвіду ухилень від оподаткування.

Діюча сьогодні система пільг щодо оподаткування теж сприяє їх використання правопорушниками. Значна кількість пільг дозволяє суб'єктам підприємництва різними способами їх використовувати та ухилятися від сплати податків.

Аналіз порушення кримінальних справ, актів документальних перевірок, наявна інформації свідчать про те, що ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів набуло поширеного характеру і стало високорентабельною сферою діяльності "тіньового" бізнесу.

Щоб уникнути масових порушень і допомогти платникам податків у роз'ясненні податкового законодавства, надати їм відповідні нормативні документи з питань оподаткування створено типову структуру – управління по роботі з питаннями податків. Основні завдання управління по роботі з платниками податків полягають у:

  • проведенні масово-роз'яснювальної роботи серед платників з використанням засобів масової інформації;

  • організація і проведення семінарів – навчань, пропаганда податкового законодавства;

  • створення та забезпечення роботи консультаційних пунктів;

  • підготовка і випуск бюлетнів, брошур довідкової інформації.

У плані роботи з платниками 1999 рік відзначився високою ефективністю. Загальна кількість виступів у засобах масової інформації у порівнянні з минулим роком зросла на 4,5%. Зросла кількість проведених семінарів з 12 до 15, кількість прочитаних лекцій з 6 до 7. На 9% зросла кількість власної випущеної продукції. Вдвічі збільшено кількість діючих консультаційних пунктів.

Проведена робота дозволила вдвічі зменшити кількість листів, що надійшли до податкової інспекції з запитами щодо роз'яснення окремих положень податкового законодавства з 23 до 12, а кількість зареєстрованих в спеціальному журналі телефонних дзвінків з зазначених питань з 976 до 536. При цьому кількість консультацій наданих відділом під час особистого прийому громадян зросла з 601 до 819 або на 39%. Хоч на зменшення кількості порушень така статистика суттєво не вплинула, ці зрушення слід відмітити як позитивне явище в роботі податкової інспекції. Але відсутність традицій сплати податків в Україні довго ще даватиметься взнаки, і це одна із причин того, що прогресивне податкове законодавство дає менший ефект, ніж у тих же розвинутих європейських країнах.

3.3. Роль податкової системи у становленні ринкової економіки України

Ніхто не заперечуватиме, що одним із найголовніших важелів впливу на фінансовий стан держави є податкова політика. Від її зваженості, від досконалості податкової системи великою мірою залежать ефективність заходів щодо виходу економіки із системної кризи, темпи зростання суспільного виробництва.

Щоб виконати свої призначення, податкова система країни має відповідати трьом найважливішим критеріям: по-перше, фіскальному, тобто умови оподаткування повинні забезпечувати державі достатні податкові надходження; по-друге, економічному, що визначає позитивний, стимулюючий вплив податків на діяльність суб'єктів підприємництва, а через них і на економіку в цілому; по-третє, соціальному, тобто вплив податків на соціальний статус фізичних осіб як платників податків має бути справедливим. Крім того, керуючись третім критерієм, за допомогою податків можна вирішувати соціальні завдання, не пов'язані з фіскальними інтересами (наприклад, підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби сприяє зменшенню масштабів їх споживання у суспільстві). Збалансоване поєднання цих критеріїв — важлива умова успішного проведення податкової політики.

Аналіз податкової системи України свідчить, що перелічені критеріальні чинники за період економічної кризи в державі виявилися значною мірою розбалансованими. Тому трансформація податкової системи від фіскальної спрямованості до такої, що стимулює економічний розвиток, має стати шляхом і способом виведення податкової політики на вищий рівень розвитку, її наближення до світових стандартів. Здійснити це можна насамперед шляхом послаблення податкового тягаря економіки — частки податків у ВВП.

Зниження ставок податків сприятиме пожвавленню підприємницької активності і в підсумку не зменшить, а, навпаки, збільшить податкові надходження до бюджету.

Стимулюючий вплив має й радикальне скорочення пільг: крім соціального ефекту (утвердження принципу справедливості в оподаткуванні), воно сприятиме розширенню бази оподаткування, зменшить можливості для ухилення від сплати податків. Як свідчить досвід багатьох країн, стабільність і помірність системи оподаткування дають кращий і триваліший стимулюючий ефект, ніж податкові пільги.

Безперечно у певних випадках, пільги відіграють позитивну роль, адже податкова система повинна сприяти інвестиціям, економічному розвитку, конкурентоспроможності, працезайнятості, але необхідно знаходити компроміс між кількістю і необхідністю збереження "незруйнованого" податкового поля.


 
 

Цікаве

Загрузка...