WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

Податкова полiтика i податкова система України в умовах становлення державностi - Дипломна робота

4

ПЛАН

стор.

Вступ..................................................................................................

Розділ І. Податкова політика і податкова система: передумови виникнення, етапи становлення та їх розвиток.....................................

Розділ ІІ. Податкова політика в умовах становлення державності України................................................................................

2.1. Суть податкової політики та її критерії...................................

2.2. Економічна ефективність та фіскальна роль податкової політики.....................................................................................................

2.3. Завдання податкової політики, засади побудови та практика їх реалізації...............................................................................

2.4. Стабільність податкової політики та необхідність її еволюційних змін......................................................................................

2.5. Економіко-математичні моделі парето-оптимальності податкової політики.................................................................................

Розділ ІІІ. Податкова система та її роль в економіці України......

3.1. Дискусійні питання суті податкової системи та її структура

3.2. Характеристика ланок податкової системи та проблеми реалізації їх завдань і функції.................................................................

3.3. Роль податкової системи у становленні ринкової економіки України......................................................................................................

Висновки............................................................................................

Список використаних джерел..........................................................

Додатки..............................................................................................

3

5

20

20

27

32

36

41

47

47

52

59

63

67

71

ВСТУП

Після проголошення державності в Україні гостро постало питання створення власної податкової системи, яка б не була простим копіюванням досвіду інших країн. Адже податкова система має відображати конкретні умови конкретної країни: рівень розвитку економіки, соціальної сфери, її зовнішню і внутрішню політику та безліч інших чинників. У зв'язку з цим склад податкової системи, структурні співвідношення окремих податків, порядок їх обчислення, форми розрахунків, організація податкової служби можуть суттєво відрізнятися в інших країнах.

Податкова політика, що проводиться державою, також значною мірою залежить від ступеня її відповідності можливостям економіки, потребам соціально-економічного розвитку країни та інтересам широкого загалу. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення маси податкових надходжень, зміни форм оподаткування та податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню необхідної кон'юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, формування збалансованої соціальної політики.

Мета даної роботи полягає у формуванні основних завдань і принципів проведення податкової політики, характеристиці елементів податкової системи України та її місця у фінансовій системі в цілому.

Досягти поставлену мету передбачається шляхом розгляду наступних питань:

  • передумов виникнення і розвитку податкової політики і податкової системи України за часів незалежності;

  • суть податкової політики та визначення її кредитів;

  • економічної ефективності і фіскальної ролі податкової політики;

  • основних завдань податкової політики та практики їх реалізації;

  • ролі податкової системи у становленні ринкової економіки України;

  • характеристики основних ланок податкової системи;

Предметом дослідження є податкова політика, що проводиться державою, та створена за роки незалежності податкова система.

Методологічно — інформаційну основу роботи складають закони, нормативні акти щодо організації податкової роботи в Україні, а також дослідження вітчизняних авторів, у яких розкриваються теоретичні і практичні аспекти даної теми. Це праці В.М. Федосова, В.М.Опаріна, В.Л. Андрущенка, О.Д. Василика, В.В. Буряковського, А. Соколовської та багатьох інших.

Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних першоджерел.

У вступі обґрунтовується актуальність теми даної роботи, визначається мета, предмет дослідження, методологічна база.

У І розділі розглянуто передумови виникнення, становлення і розвиток податкової політики та податкової системи.

У ІІ розділі розглянуто суть, принципи побудови, завдання і перспективи податкової політики.

У ІІІ розділі характеризується сучасна податкова система України, її роль у становленні ринкових відносин.

Робота містить 71 сторінку, включає 5 таблиць, 7 графіків.

Розділ І. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА І ПОДАТКОВА СИСТЕМА: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЇХ РОЗВИТОК

До кінця ХІХ століття податкова політика носила переважно фіскальну спрямованість; до податкового регулювання окремих соціально-економічних процесів держава вдавалася лише за особливих обставин. Та вже наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ століття податкова політика стає постійним інструментом державного регулювання економіки.

Із здобуттям незалежності України почала проводити самостійну податкова політика. В її еволюції можна виділити два етапи: з 1991 року по 1995 рік і з 1995 року по сьогодні.

Перший етап характеризувався суто фіскальною спрямованістю податкової політики. Вона була обумовлена як об'єктивним так і суб'єктивними чинниками. Зокрема далася в знаки первинність фіскальної функції податків, а також історичні передумови становлення податкової системи України, адже держава вилучала колись до бюджету значну частку доходів державних підприємств. Відбувалась часта зміна об'єктів оподаткування, податкових ставок та інших елементів оподаткування стосовно трьох основних податків – податку на валовий доход підприємств, ПДВ та особистого прибуткового податку, що мало на меті збільшення надходжень до бюджету та зменшення його дефіциту. Зокрема, у 1994 році ставку податку на валовий доход було підвищено з 18 до 22 відсотків. 1992 року ставка ПДВ Декретом Кабінету Міністрів була визначена у розмірі 20 відсотків, а в 1993, у зв'язку зі значним дефіцитом бюджету, підвищена до 28 відсотків.

У цей період найвищого рівня досягло й оподаткування доходів фізичних осіб: з 1 грудня 1993 року гранична ставка цього податку була підвищена до 90 відсотків, з 1 жовтня 1994 року вона була скорочена до 50 відсотків, натомість було підвищено мінімальний податковий тягар в усіх інших діапазонах доходів. Внаслідок цього, якщо ВВП, розрахований у постійних рублях 1990 року, за період з 1992 по 1994 рік зменшився у 2,3 рази, то доходи консолідованого бюджету – в 1,6 рази, що свідчить про посилення податкового тиску.

Наслідком фіскальної податкової політики стало встановлення надмірного рівня оподаткування у країні, зростання масштабів "тінізації" економіки (хоч остання зумовлена цілим комплексом причин, а не лише податковим тягарям), відбувалося значне зниження валового внутрішнього продукту (див. таблицю 1.1).

Таблиця 1.1[29,с.3].

Динаміка реального ВВП

1997

1998

1999

2000

Дефіцит зведеного бюджету (у % до ВВП)

-13,8

-5,1

-8,9

-6,6

Реальний ВВП

90,1

85,8

77,1

87,8

Реальний ВВП, у %до ВВП 1992 року

100

85,8

66,15

58,08

Інфляція, у %, грудень до грудня

2100

10257

501

281,7

Державний борг, у % до ВВП

41,6

45,6

60,7

55,9

Державний борг, у % до видатків бюджету

183,3

181,2

193,1

257,7

З 1995 року в Україні взято курс на зниження рівня оподаткування. Відбувається перехід від оподаткування валового доходу до оподаткування прибутку підприємств за ставкою 30 відсотків, а ставка ПДВ знижується до 20 відсотків. Це дало деяке послаблення податкового тягаря про що певною мірою свідчить падіння частки доходів бюджету у ВВП, а також більші темпи падіння доходів бюджету порівняно з падінням ВВП. Так, з 1994 по 1997 рік ВВП, розрахований у постійних рублях 1990 року, зменшився у 1,2 рази, тоді як доходи бюджету – в 1,6 рази [44,с.37].


 
 

Цікаве

Загрузка...