WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Розглянемо діючу шкалу оподаткування фізичних осіб у Росії (таблиця 3.3.).

Вона застосовується до доходів, отриманих протягом року[18,с.164]. На перший погляд, ставки податку у Росії більші, ніж в Україні, проте реально розмір сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, у двох країнах різниться.

В 1997 році в Росії розмір мінімальної місячної оплати праці, що виключається із сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, становив 83,49 руб., річної – 1001,88 руб. Якщо прийняти: курс долара США до російського рубля як 1:6, а співвідношення долар/гривня – 1:2, то з'ясовується: мінімальна місячна оплата праці в Росії - $ 13,9, неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні - $ 8,5. Відповідно мінімальна сума річного доходу, що не оподатковується,- $ 167 і $ 102.

Таблиця 3.3.

Шкала оподаткування фізичних осіб у Росії в 1997 р.

Розмір сукупного доходу, отриманого у 1997 р.

Сума податку

до 12000 руб.

12%

від 12001 руб. до 24000 руб.

1440 руб.+ 20% від суми, що перевищує 12000 руб.

від 24001 руб. до 36000 руб.

3840 руб. + 25% від суми, що перевищує 24000 руб.

від 36001 руб. до 48000 руб.

6840 руб. + 30% від суми, що перевищує 36000 руб.

від 48001 руб. і вище

10440 руб. + 35% від суми, що перевищує 48000 руб.

Рис. 3.2. Залежність питомої ваги прибуткового податку в доходах від їхнього рівня : порівняння України та Росії

Порівняльна залежність питомої ваги прибуткового податку в доходах від рівня доходів в Росії й Україні ( доходи еквівалентні доларам США ) показана на рис. 3.2. Як видно з малюнку, рівень оподаткування доходів фізичних осіб в Укаїні в цілому перевищує російській. Слід зазначити, що рівень оподаткування доходів у $ 1000 та на проміжку $ 6000 – 13000 майже рівний, а з доходів у $ 8395 – 12005 включно стягується в Росії навіть більший на кілька сотих відсоток, хоча такі доходи залишаються мрією для більшості населення України і Росії.

Кабінетом Міністрів України розроблено і подано на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України " Про податок на доходи фізичних осіб". На відміну від чинного законодавства, цей проект перш за все зорієнтований на сучасні потреби країни, оскільки із значними змінами у правовому полі, змінами у економічних і суспільних відносинах, що сталися від часу прйняття Декрету КМУ від 26 грудня 1992 р. №13-92 " Про прибутковий податок з громадян ", норми діючого законодавства відстають від вимог сьогодення.

Новий проект Закону має ряд особливостей.

По-перше, об'єктом оподаткування проект Закону передбачає сукупний оподатковуваний доход за рік, який визначається як різниця між скорегованим валовим доходом платника податку і сумою його витрат, обумовлених у цьому проекті. Тобто запроваджується стандартна ідеологія для всіх режимів оподаткування і для всіх видів податку.

По-друге, спрощується шкала нарахування податку. Замість діючих 5 ставок – 10, 15,20,30 і 40% - пропонуються 3 ставки – 10,20 і 30%.

Третьою особливістю є соціальна спрямованість проекту Закону. Це проявляється в наступних положеннях: в новій шкалі оподаткування в діапазоні до 10 неоподатковуваних мінімумів ( н.м. ) застосовується тільки одна ставка ( в діапазоні до 10 н.м. зараз діють 2 ставки: від 1 до 5 н.м. – 10%, від 5 до 10 н.м. – 15% ); пільга у сплаті податку буде надаватись в розмірі 2 н.м. ( зараз пільга надається лише в розмірі 1 мінімуму ), що особливо суттєво для громадян з низьким рівнем доходів; гранична ставка оподаткування встановлена на рівні 30%, тобто на рівні оподаткування прибутку підприємств. Більші ставки оподаткування призводять лише до приховування фізичними особами об'єкту оподаткування та переходу до тіньової діяльності. Створення приватного сектору економіки і застосування ставки оподаткування в розмірі 30% дозволяє задовольняти особисті потреби платників податку і не зашкоджує розвитку підприємництва фізичних осіб. Також проектом Закону передбачено право на зменшення оподатковуваного доходу в розмірі сплачених платником податку відсотків за користування іпотечним кредитом, отриманим для будівництва житлового будинку або квартири, що, крім стимулювання індивідуального житлового будівництва, повинно сприяти більш повному завантаженню потужностей будівельних організацій, підприємств будівельної промисловості. Передбачено також додаткові пільги для окремих категорій громадян.

Четвертою особливістю є те, що доходи за неосновним місцем роботи пропонується оподатковувати за ставкою 30% з подальшим перерахуванням податку за підсумками звітного року на підставі декларації.

Важливим моментом у проекті є те, що він покладає на платника податку обов'язки щодо самостійного визначення податкових зобов'язань і одночасної сплати податку до моменту подання декларації за звітний період. Враховуючи це, у проекті детально викладаються особливості визначення оподатковуваного доходу, що виникає з різних джерел. Більш чітко подається порядок оподаткування додаткових благ, що надаються за рахунок роботодавця працівникам, доходів, одержаних платниками податку від відчуження нерухомого, рухомого та успадкованого майна, а також доходу, одержаного у вигляді подарунків.

Проект Закону спрямований на зниження рівня оподаткування громадян з відносно низькими доходами. Зменшення граничного розміру податку робить можливим перехід до легальної діяльності з одночасним розширенням бази оподаткування за рахунок включення в оподаткування доходів, які раніше уникали оподаткування.

Реформування оподаткування доходів фізичних осіб – шлях до входження України до світової економічної спільноти, і новий проект Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб" робить ще один крок вперед у цьому напрямку.

Оцінюючи податкове законодавство України з позиції поєднання інтересів держави і платників податків – фізичних осіб, необхідно, перш за все, зазначити такі недоліки: 1) нестабільність податкового законодавства, часте внесення до нього серйозних змін, які впливають на умови господарювання; 2) велика кількість законодавчих та інших нормативних актів, які регулюють питання оподаткування, часті суперечності між ними, невідповідність деяких відомчих актів законам України; 3) прийняті закони в більшості випадків не мають прямої дії.

Реформування оподаткування доходів фізичних осіб, на наш погляд, крім вже описаних вище, повинно здійснюватись у напрямках:

 • Уніфікація законодавства, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб.

 • Забезпечення стабільності податкового законодавства. Для цього потрібно суворо контролювати принцип недопущення будь-яких змін в питаннях оподаткування всередині податкового періоду. Платник податку наперед має знати, в яких податкових рамках він працюватиме.

 • Скасування дублювання одних податків іншими. Для підприємницької діяльності оптимальним варіантом, на нашу думку, було б введення єдиного фіксованого податку.

 • Перегляд розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у напрямку наукового його обгрунтування та наближення до прожиткового мінімуму, який аж ніяк не дорівнює 17 гривень. Потребують перегляду також норми витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, що займаються підприємницькою діяльністю.

  Доходи громадян за неосновним місцем роботи оподатковуються за ставкою 20%, а за результатами року робиться перерахунок за шкалою оподаткування. Такий порядок утримання податку породив проблему переплат і недоплат податку, що має форму прихованого кредитування. В зв'язку з цим пропонуємо встановити плату за такий "кредит" ( у розмірі облікової ставки Національного банку України від суми доплати в бюджет чи повернення платникові ).

  Суттєвим змінам щодо поліпшення податкового законодавства може сприяти прийняття Податкового кодексу України, в якому б забезпечувався баланс прав, обов'язків і відповідальності як платників, так і податкових органів.

  Крім усіх вище запропонованих змін в оподаткуванні доходів фізичних осіб, необхідні й суттєві структурні зміни в економіці на всіх її рівнях, які б забезпечили збільшення частки доходів громадян у структурі національного доходу, збільшення номінальних та реальних розмірів доходів населення, а отже, і надходжень до бюджетів.

  Висновки.

  В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов'язаним з ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни, є правильна побудова й організація податкових відносин господарюючих суб'єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем, за допомогою якого можна регулювати процеси економічного зростання та соціального розвитку.

  Податки виступають інструментом реалізації економічної політики держави, забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів як на рівні держави, так і на рівні суб'єктів підприємницької діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...