WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Декларації громадян про одержані доходи реєструються у зазначеному вище порядку, їм присвоюється відповідний реєстраційний номер згідно з алфавітною книгою.

Довідки ф.№2, що надійшли в податкову інспекцію, використовуються для перевірки достовірності відповідних даних, відображених громадянами в деклараціях. При цьому складається розрахунок прибуткового податку й виводиться сума, яку необхідно перерахувати до бюджету або повернути платникові.

Якщо в установлений строк громадяни, на яких надійшли довідки, не подали декларацій відповідний список, який передається у відділ з контролю за оподаткуванням для вжиття заходів щодо притягнення громадян до відповідальності. Так, громадяни, винні у неподанні чи несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, притягуються податковими органами до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для того, щоб проаналізувати стан роботи по проведенню перевірок юридичних осіб щодо правильності нарахування та своєчасності перерахування до бюджету прибуткового податку з робітників і службовців та перевірок сумісників, скористаємось таблицями 3.1.,3.2.

За даними Державної податкової адміністрації в Тернопільській області у 1999 році з 7912 юридичних осіб, що сплачували платежі, порушення виявлено у 1538 ( або у 19,44% ). Додатково нараховано 2711 тис.грн. за актами перевірок, в т.ч. 105 тис.грн. основних платежів та 2606 тис.грн. пені. Сума адміністративних штрафів становила 34 тис.грн. З 23032 сумісників, які сплачували платежі, в області виявлено порушення у 128 ( або у 0,56% ), додатково нараховано 10 тис.грн., сума адміністративних штрафів становила 1 тис.грн. Прибутковий податок з робітників і службовців у м.Тернополі перераховували до бюджету 2501 юридична особа, у 605 з яких виявлено порушення ( або у 24,19% від кількості платників, які сплачували платежі ) , додатково нараховано 732 тис.грн., сума адміністративних штрафів склала 4 тис.грн.

У 2000 році в області прибутковий податок з робітників і службовців перераховували до бюджету 7439 юридичних осіб, у 1092 з яких виявлені порушення та додатково нараховано 1239 тис.грн. Частка порушників у кількості платників, які сплачували платежі, становила 14,68%. Сума адміністративних штрафів склала 35 тис.грн. З додатково нарахованих 1239 тис.грн. за актами перевірок нараховано 1226 тис.грн. ( з них 332 тис.грн. основних платежів та 894 тис.грн. пені ) та нараховано пені 13 тис.грн. З 23693 сумісників, які сплачували платежі, у 826 ( або у 3,49% ) виявлено порушення, додатково нараховано 16 тис.грн. та накладено 2 тис.грн. адміністративних штрафів. Прибутковий податок з робітників і службовців у м.Тернополі перераховували до бюджету 2141 юридична особа, у 349 ( або у 16,30% ) з яких виявлено порушення та нараховано додатково 234 тис.грн., сума адміністративних штрафів склала 5 тис.грн.

Аналізуючи дані таблиць 3.1.,3.2., слід зазначити що у 2000 році в порівнянні із 1999 роком зменшилася по області в цілому кількість перевірених платників, хоча ефективність перевірок зросла в плані кількості виявлених порушників ( проте у м.Тернополі й тут спостерігається спад ); дещо зменшились також додатково нараховані суми ( за винятком нарахувань по особових рахунках та по сумісниках ), зросла сума адміністративних штрафів.

Основними помилками, що допускались при нарахуванні прибуткового податку, були: неправильне визначення сукупного оподатковуваного доходу, неправильне застосування пільг, безпідставне їх надання. Мало місце також порушення строків перерахування утриманого прибуткового податку до бюджету ( в основному підприємствами, які виплачують заробітну плату з виручки та продукцією власного виробництва ).

Контрольна робота податкових органів у сфері оподаткування доходів від підприємницької діяльності полягає у виявленні, реєстрації та обліку громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність, перевірці поданих ними декларацій, обстеженні доходів від підприємницької діяльності з виконання робіт, виготовлення продукції, надання послуг, у перевірці своєчасності і повноти сплати до бюджету нарахованих сум податків.

Реєстрація платників здійснюється на підставі дозволу Державної адміністрації на заняття підприємницькою діяльністю. По кожному підприємцю ведеться " Справа ", де зберігаються всі необхідні документи і матеріали з питань підприємництва й оподаткування отриманих доходів, а саме: дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю, декларації про отримані доходи, документи, що підтверджують витрати та інше.

Щоквартально та після закінчення року в податкових інспекціях здійснюється перевірка поданих підприємцями декларацій. При перевірці звертається увага на такі питання: своєчасність подання декларації, правильність і вичерпність заповнення всіх реквізитів, відповідність зазначених у декларації даних про проведені витрати тим, що відображені у підтверджуючих документах. На основі поданої декларації податковим інспектором розраховується прибутковий податок і виводиться сума, яку необхідно доплатити в бюджет чи повернути платникові.

Аналогічно перевіряються декларації, які подаються громадянами, які одержують інші доходи, через місяць з дня виникнення джерела доходу чи з дня припинення його існування для нарахування авансових чи остаточних сум податку.

Облік та оподаткування доходів громадян податковими органами здійснюється також на підставі відомостей банків про відкриті на ім'я громадян розрахункові та інші рахунки.

Протягом року працівники податкових інспекцій обстежують доходи від підприємницької діяльності за місцем її здійснення. При плануванні обстежень в обов'язковому порядку включаються систематичні, повторні перевірки на протязі кварталу у громадян, які припинили діяльність, колишніх працівників системи побутового обслуговування, громадян, які займаються виробництвом, наданням побутових послуг, ремонтом автотранспорту, а також громадян, які придбали вантажні автомашини та автобуси, сільськогосподарську техніку. Перевірці підлягає книга обліку доходів та витрат, у якій відображаються обсяги виготовленої та реалізованої продукції, середня ціна одиниці реалізованої продукції, виручка ( валовий доход ), витрати та чистий доход.

Метою перевірки є встановлення правильності ведення обліку доходів і витрат, відповідності даних, відображених у книзі обліку доходів і витрат, фактичним обсягам виготовленої та реалізованої продукції, виручці від її реалізації. На основі книги обліку складається декларація про отримані доходи. У випадку виявлення розбіжностей корисується відповідні показники ( валовий, чистий доход, витрати, сума прибуткового податку ).

Методика обстеження має свої особливості залежно від виду підприємницької діяльності та способу реалізації ( продажу ). Якщо виготовлена продукція реалізується через магазини торговельної мережі, то факти приймання і реалізації засвідчуються у відповідних документах, а відомості про виплачені громадянинові доходи подаються податковому органу. За цими відомостями встановлюються фактичний обсяг реалізованої продукції та фактично отримані доходи. Якщо ж реалізація здійснюється поза межами торговельної мережі, то це ускладнює достовірне встановлення таких даних, відповідно знижується ефективність контролю.

Особливу увагу приділяють перевіркам на ринках. У громадян, які займаються торгово-посередницькою діяльністю на ринках, детально перевіряють повноту відображення у книзі обліку наявних товарів, фактів реалізації, фактичних цін ( відповідність їх обліковим даним ). По наслідках перевірки підприємця на ринку складається акт зняття залишків наявності товарів, готових виробів та цін на них. Перевіряються також бухгалтерські документи, договори, акти закупок та інші документи, що засвідчують витрати підприємця. Однак Законом України " Про внесення змін до Декрету КМУ " Про прибутковий податок з громадян " від 13 лютого 1998 року №129/98 – ВР встановлено, що платники фіксованого податку звільняються від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, що унеможливлює контроль з цих питань.

Таблиця 3.1.

Відомості

про результати контрольної роботи державних податкових інспекцій Тернопільської області (тис.грн.)

Найменування платників та платежів

Кількість платників

Додатково нараховано

Скасовано

Платежів

К-сть

прийня

тих

фін. санк

цій

К-сть складених протоколів про адм. порушення

Сума адмін.

штра-

фів

зареєстровано

пере-

вірено всього

у яких вияв-

лено порушення

всьо

го

в т.ч.

за акта-ми пере-

вірок

в тому числі

пеня

всього

з них сплачу-ють платежі

основні пла-

тежі

фіна-нсові

санк-ції

пеня

всього

+постанови


 
 

Цікаве

Загрузка...