WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Населенню при оподаткуванні надається ряд пільг, наприклад, в суму доходу не включаються: компенсації отримані у випадку виробничого травматизму; стипендії, які прнзначені на освіту; позика за навчання і компенсації за дорожні витрати; спеціальні виплати, які нараховуються учасникам системи освіти по ринку робочої сили та інші прирівнені до них виплати; виплати на дітей, які мають загальний характер і пролонгований строк дії; позика в готівкових засобах, яка виплачується по безробіттю з державних засобів; виплати по інвалідності; комунальна дотація на квартиру і виплати на житло і т.п. У всіх випадках потрібно дотримуватися ряду умов, які визначаються відповідними положеннями уряду чи інших органів влади, особливо у відношенні виплат, які в загальному випадку представляють собою оподатковуваний доход від служби.

Важливо також, що при оподаткуванні приймаються податкові можливості платника: якщо на протязі податкового року його здатність сплачувати податки зменшилась, то після розгляду цього питання управлінням по податкам оподатковуваний доход може бути зменшений за рахунок додаткового відрахування. Податкові можливості при цьому оцінюються з урахуванням, з одного боку, доходів та майна, з іншого - прожиткового мінімуму для всіх незабезпечених членів сім'ї. Так, якщо податкові можливості податкоплатника значно знижені в зв'язку з хворобою, нещасним випадком, утриманням близьких родичів чи по іншим обставинам, то вирахуваний доход знижується (крім вищевказаного основного рахунку, ще на додаткову суму в зв'язку з обставинами, що склалися). Якщо прибутки податкоплатника після відрахувань від них поточних податків при відсутності специфічних (вищевказаних) обставин будуть нижче прожиткового мінімуму, то податкоплатник також має право на відрахування по зниженню податкових можливостей.

Уряд, чи назначений урядом орган державної влади, видає докладний опис прожиткового мінімуму, який включає в себе всі звичайні витрати на прожиття (крім квартплати, яка розраховується по особливому і додається до нормальної суми). Особлива увага звертається на правильність оцінки умов отримання прибутків. Якщо податкоплатник мав понижені витрати на проживання (ніж у звичайних випадках), то прожитковий мінімум рахується менше нормальної суми у відповідному степені.

Таким чином, зниження рівня прогресивного оподаткування направлене на безпосереднє збільшення грошових засобів населення. Встановлене в Швеції законодавство, безперечно, дозволяє активніше використовувати вказані засоби на соціальні потреби в порівнянні з їх перерозподілом через бюджет.

3.2. Покращення роботи податкових органів по контролю за справлянням податків з населення.

Одним із головних завдань органів державної податкової служби, згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України " Про державну податкову службу в Україні " №83/98 – ВР від 05.02.98 р., є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Суть контрольної роботи податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян, одержаних за основним і не за основним місцем роботи, полягає у перевірці правильності утримання, повноти і своєчасності перерахування до бюджету утриманих юридичними та фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності сум. Такі перевірки можуть здійснюватися працівниками податкових органів як безпосередньо в податкових інспекціях (камеральні перевірки), так і при виїзді на підприємство (документальні перевірки). Документальні перевірки проводяться не рідше одного разу на два роки відповідно до річного плану-графіка податкового органу, який складається на початку кожного року, а на великих підприємствах – щорічно. Платники, у яких були встановлені значні порушення, перевіряються повторно протягом року в частині виконання пропозицій за актом попередньої перевірки.

Перевірки щодо доходів, одержаних за місцем основної роботи, проводяться безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях за допомогою касових книг, де відображаються всі грошові виплати, розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати та утримання податку (див. додаток 10), особових рахунків робітників, документів, що підтверджують права на пільги, інших документів.

Спочатку проводяться вибіркові перевірки щодо оподаткування певних працівників. При встановленні суттєвих помилок та порушень проводяться суцільні перевірки по всіх працівниках.

Підсумки виплат, які вказані в розрахунково-платіжних відомостях, звіряються з даними касової книги. За касовою книгою встановлюються всі виплати, які проводилися в період, що перевіряється, і підлягають оподаткуванню, перевіряється правильність нарахування та утримання прибуткового податку з цих сум. У ході такої перевірки встановлюються також факти повернення працівникам сум податку, чим це викликано, кількість випадків і правильність проведеного повернення.

Звертається увага на наявність та правильність оформлення документів на надання пільг по прибутковому податку. При виникненні права на пільги протягом року вони надаються з місяця, в якому було подано документи, що є підставою для одержання пільг. В разі несвоєчасного подання документів з поважних причин, пільга надається з місяця виникнення такого права за рішенням власника або уповноваженого ним органа, або керівника податкового органу, але не раніше як з початку календарного року. При наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав йому надається одна з них за його вибором. Такий порядок зберігається при проведенні остаточного розрахунку прибуткового податку за відповідний період календарного року.

На вибір звіряються підсумки утримання податків за відомостями на видачу заробітку по підрозділах або ж у цілому по підприємству з даними бухгалтерського обліку про нараховані суми податків. Необхідно впевнитися у наявності платіжного доручення, що підтверджує перерахування належних сум. У разі розбіжностей по кожному випадку несвоєчасного перерахування прибуткового податку до бюджету складається докладний розрахунок із нарахуванням пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати за кожний день прострочення.

Обов'язковій перевірці підлягає своєчасність подання відомостей про суми виплачених робітникам доходів та утриманого податку до податкових інспекцій за місцем проживання громадян. За книгою реєстрації кореспонденції з'ясовується факт відправлення відповідного листа до податкових органів. При несвоєчасному повідомленні податкових інспекцій чи неповідомленні за встановленою формою відомостей про доходи громадян, а також при неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій, на посадових осіб таких підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності, винних у таких порушеннях, накладаються адміністративні штрафи у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених порушень,– у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Особлива увага приділяється перевірці повноти та своєчасності перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку. З метою такого контролю використовуються записи по особових рахунках ф.№15, яка ведеться у відділі обліку та звітності податкової інспекції, а при перевірках на підприємствах порівнюють їх з даними бухгалтерського обліку підприємств про перераховані до бюджету суми податку та з платіжними документами. При виявленні розбіжностей між даними податкового органу та бухгалтерії підприємства, ці дані порівнюють із даними платіжних повідомлень на сплату податку, які знаходяться в установі банку.

За результатами перевірки складається акт. Підписаний належними особами акт розглядається начальником відділу державної податкової інспекції з оподаткування населення, висловлюються зауваження й висновки щодо акта. Ці зауваження враховуються керівником державної податкової інспекції при прийнятті рішення за результатами перевірки.

Окремо необхідно зупинитися на контрольній роботі податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян, які вони одержують не за місцем основної роботи. Складовою частиною цієї роботи є облік і реєстрація в податковій інспекції довідок ф.№2 про суми виплаченого доходу й утриманого податку.Одержувані довідки реєструються в журналі вхідної кореспонденції податкової інспекції. Потім усі довідки передаються до відділу податкового органу, на який покладено обов'язки з обліку, зберігання і використання відомостей, зазначених у довідках. Тут довідки систематизуються за алфавітом ( за прізвищем громадянина, на якого надійшли відомості ) та реєструються у спеціальній алфавітній книзі ( див. додаток 10) з наданням відповідного номера.


 
 

Цікаве

Загрузка...