WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Серед прямих податків, що стягуються з громадян в Великобританії існує також податок на спадок. Існує дві ставки цього податку - 0 і 40%. Остання ставка застосовується, якщо сума спадку перевищує 118000 ф. ст. В момент здійснення передачі майна в дар, податок не сплачується, але якщо людина, що здійснює акт дарування помирає на протязі 7 років, то дана угода підлягає оподаткуванню.

Одним з податків на споживання являється податок на додану вартість. В Великобританії він був введений з 1 квітня 1973р. В цьому ж році країна вступила в ЄС. Всі прийняті законодавчі документи по відношенню до цього податку були зведені в єдиний законодавчий Акт про податок на додану вартість, прийнятий в 198З р. Цей Акт поширюється на територію Англії, Пн. Ірландії, Шотландії, Уельсу, включаючи острів Мен.

ПДВ входить в компетенцію УМА. Підприємець, як правило, кожний квартал заповнює податкову декларацію і переводить суму податку в управління чи отримує повернення переплачених сум. Декларація висила ється в місячний термін після закінчення кварталу. За погодження з міністерством цей строк може бути продовжений ще на 7 днів.

Між УВД та УМА існує тісний зв'язок з приводу обміну інформацією.

Слід відмітити, що платниками ПДВ є як юридичні так і фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю.

Реєстрації в управлінні для сплати ПДВ підлягають всі підприємці (включаючи і тих, що оподатковуються за нульовою ставкою), які мають чи очікують оборот, що перевищує 22100 ф. ст. за рік чи 7500 ф. ст. за календарний квартал. Про всі зміни, що стосуються зміни виду діяльності, місця діяльності і інше, підприємець повинен повідомляти УМА.

Якщо підприємець розраховує, що його оборот буде невеликим і складе меншу суму, ніж та, яка потрібна для реєстрації, він має право звернутись в 30 денний термін в своє податкове відділення з проханням про ліквідацію реєстрації.

На даний час в країні діють 2 ставки ПДВ -15 і 0 %[27,с.58].

За нульовою ставкою оподатковуються такі види товарів і послуг: продовольчі товари, книги, ліки, імпортні і експортні товари, паливо та енергія для домашнього користування, плата за воду, будівництво житлових будинків, транспортні послуги, дитяча одежа, страхування, поштові та банківські послуги.

Серед непрямих податків 2 місце після ПДВ займають акцизи. Підакцизними товарами являються алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби, пальне. Ставка акцизного збору коливається в межах від 10 до З0%.

Важливе місце займають внески на потреби соціального страхування, які призначені для виплати пенсій та різного роду допомог. Ставка цих внесків коливається від 2 до 9%[27,с.58].

Найстарішим податком в Великобританії вважається гербовий збір. Вперше він був застосований в 1694 р. Цей податок справляється при оформленні певними особами деяких громадсько-правових угод. Комерційні і юридичні документи повинні мати спеціальний штамп, який підтверджує сплату даного збору. В деяких випадках ставки гербових зборів встановлюються у фіксованій формі (до 2 ф. ст.), в інших - використовується відсоткова ставка, тобто з вартості власності, яка зазначена в угоді стягується певний %.

Наприклад, при оформленні документів про передачу права власності (за виключенням цінних паперів), що має вартість понад 30000 ф.ст., ставка гербового збору складає 1 %, якщо вартість власності, що передається менша цієї суми, то гербовий збір не сплачується.

Одним з найважливіших прямих податків в Німеччині, що стягується з фізичних осіб є податок на доход (особистий прибутковий податок). Ним обкладається заробітна плата осіб, що працюють по найму, доходи осіб вільних професій (гонорари), доходи на капітал, проценти по банківських вкладах, оренда, здача житлових приміщень, індивідуальна трудова діяльність та ін. В основу оподаткування закладено принцип рівного податку на рівний доход незалежно від його джерела.

З січня 1993 р. неоподатковуваний мінімум доходу складає DМ4752 в рік для неодружених і DМ9504 - для сімейних громадян. В межах від DМ4753 до DМ 18056 в рік для неодружених і DМ9505 до DМ36070 для сімейних громадян стягується податок в розмірі 22 % (нижня ставка). В межах DМ 18036/36071 до DМ 130031/260063 доход обкладається на основі прогресивних ставок від 22 до 56 %. Доходи більше DМ 130032/ 260064 в рік обкладаються єдиною ставкою нарівні 56 %[27,с.101].

При визначенні податку на зарплату застосовуються такі спеціальні інструменти як "податкові класи", "податкові карти" і "податкові таблиці".

6 податкових класів групують робітників і службовців в залежності від їх сімейного стану, числа працюючих, сумісного чи окремого ведення обліку отримуваних доходів, наявності дітей.

До І класу відносяться неодружені робітники без дітей і ті з одружених, вдівці чи розведені, у яких відсутні умови для включення в більш сприятливі IV і ІІІ класи.

До ІІ класу включені неодружені, розлучені чи вдівці, які мають на утримані не менше 1 дитини, якщо їм належить вільна від податку сума в DМ4752 в рік.

До ІІІ класу віднесені одружені робітники і якщо в сім'ї працює лише один з подружжя. Якщо працюють обидва, то один з них по спільній згоді переходить в IV клас.

Клас IV включав сім'ї з працюючим подружжям, тобто коли працюють чоловік і дружина, і оподатковуються окремо.

Клас V - це одружені робітники, в сім'ї працюють і чоловік і дружина, але один з них, по спільній згоді, включений в ІІІ клас.

Клас VI - призначений для робітників, які отримують заробіток в кількох місцях, з метою їх обліку.

Податкові таблиці враховують не лише податкові класи, а також і кількість дітей в сім'ї, на чиєму утриманні вони знаходяться, сумісний чи відокремлений облік доходів. Крім того, в податкових таблицях враховано ряд доходів, що звільнені від оподаткування. До них відносяться, наприклад, зарплата, що звільняється за умовами найму від податку, в DМ480 в рік; різдвяні виплати - DМ600; спеціальні видатки (включаючи видатки на різні види страхування життя, підвищення ділової кваліфікації і ін.) в розрахунку DМ270 на одного працюючого і DМ540 на сім'ю, та ін.

Податок утримується з заробітної плати на основі податкової карти. В карті, яка заповнюється в общині по місцю проживання посвідчується податковий клас, кількість дітей, віросповідування працюючого. Далі в неї заноситься сума звільнення від податку по досягненні працюючим 64-річного віку, фіксована сума звільнення для осіб з фізичними недоліками (інвалідів) з тим, щоб ці суми були враховані в роботодавця і фінансового відомства (общин, землі).

На протязі календарного терміну сума податку з доходу, податку на заробітну плату може відхилятись від належного сплаті по підсумку за рік. Кінцевий перерахунок відбувається за підсумком за рік. Кінцевий перерахунок відбувається за підсумками календарного року.

Головне положення в федеральній податковій системі США займають три податки: податок на особистий прибуток, на соціальне страхування, на прибуток корпорацій. Сукупні збори з цих податків складають більш ніж 90% доходів державного бюджету. Крім цього, на федеральному рівні існують кілька акцизних зборів, а саме вибіркових податків з продажу (на бензин, тютюнові вироби, алкогольні напої) і податок із спадку.

Федеральний прибутковий податок сплачується всім населенням, що отримує доход від будь-якої підприємницької діяльності. Стягується з заробітної плати, відсотках по вкладах, дивідендах, ренті, пенсії. Частково оподатковуються пенсії та засоби по соціальному страхуванню.

Частка податкових надходжень по даному виду податку в федеральиий бюджет склала: 1970 р. - 48,2 %; 1980 р. - 48,7 %; 1985 р. - 46,2 %; 1986 р. - 46,6 %; 1987 р. - 44,2 %; 1990 р. - понад 45 %; 1995 р. - 44,7 %[26,с.34].

Другий за значенням федеральний податок - податок на соціальне страхування стягується тільки із заробітної плати. Він має ряд специфічних рис. Перш за все він стягується в рівних долях як з найменших працівників, так і з підприємців. Це означає, що підприємець сплачує за кожного занятого в нього на підприємстві суму рівну розміру податку, що стягується з даного робітника.

Слід зауважити, що податком на соціальне страхування оподатковується не вся заробітна плата, а тільки та її частина до певного рівня, що встановлена в законодавчому порядку (податкова база).

При оподаткуванні особистих доходів населення в Швеції головною вимогою є те, що податкова система повинна відповідати уявленню суспільства про соціальну справедливість. Мова, передусім, йде про виконання двох основних принципів: податки сплачуються прямо пропорційно доходам, які отримуються і залежать від їх розміру. З цієї позиції для малозабезпечених верств населення існують податкові пільги.

Основними податками, що стягуються з фізичних осіб, є державний податок на доходи і комунальний (місцевий) прибутковий податок. В першому та другому випадку базою для оподаткування є сукупний доход, який перевищує неоподаткований мінімум. Діє прогресивна ставка при нарахуванні державного податку і єдина (в 1 %) ставка для комунального прибуткового податку.


 
 

Цікаве

Загрузка...