WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Потрібно мати на увазі, що доходи неповнолітніх також оподатковуються прибутковим податком на загальних підставах і до настання їх повноліття обов'язки по сплаті податків та заповненню декларацій про доходи покладаються на батьків ( опікунів, попечителів ).

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні. Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів таких громадян, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні ( у разі письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави факту сплати ( утримання ) податку ) у розмірах, що не перевищують суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України. Податок, сплачений за межами України в більшій сумі, ніж належить до сплати за чинним в Україні законодавством, поверненню не підлягає.

З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується у джерела виплати доходів за ставкою 20%, без виключення з доходу встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та встановлених Декретом КМУ " Про прибутковий податок з громадян " пільг, якщо інше не передбачено міжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходів громадян. Перерахування сум податку здійснюється в такому ж порядку як і при оподаткуванні доходів громадян за місцем основної роботи.

Оподатковуваний дохід іноземних громадян та осіб без громадянства (надалі – іноземні громадяни), які мають постійне місце проживання в Україні, визначається в тому ж порядку,що й оподатковуваний доход громадян України та у складі, передбаченому Декретом КМУ " Про прибутковий податок з громадян ". Доходи таких осіб підлягають оподаткуванню прибутковим податком за ставками, визначеними у статті 7 Декрету, і за умовами, встановленими відповідними його розділами для оподаткування аналогічних доходів громадян України. Особисті доходи власників приватних компаній оподатковуються в порядку і за умови, передбаченими розділом 4 Декрету ( щодо особливостей оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів ). При цьому до власників приватної компанії не належать іноземні громадяни, у власності яких знаходиться будь-яке підприємство ( юридична особа ), доходи якого в місці знаходження ( реєстрації ) за межами України підлягають оподаткуванню податком на прибуток корпорації або іншим аналогічним видом податку.

Іноземні громадяни, які мають постійне місце проживання в Україні, подають декларації про одержані доходи до податкового органу за місцем діяльності в Україні в порядку, встановленому Декретом. При цьому декларація про очікувані ( оціночні ) доходи у поточному році подається іноземним громадянином протягом одного місяця з дня прибуття в Україну незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація про одержувані доходи подається щоквартально у 15-денний строк після закінчення кварталу. Після закінчення року декларація про фактично одержані доходи подається до 1 лютого наступного року, із зазначенням у ній загальної суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку.

У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду іноземних громадян з України декларація про фактично одержані доходи подається не пізніше як за місяць до виїзду.

З доходів іноземних фізичних осіб податок обчислюється податковим органом на підставі декларацій про доходи за місцем здійснення діяльності в Україні. Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом. На підставі декларації про очікувані ( оціночні ) доходи платникові обчислюється авансова сума податку. Перерахунок суми податку здійснюється на підставі даних про фактично одержані доходи.

Сплата податку протягом року здійснюється рівними частками у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. Доплата за перерахунками податку за звітний рік та повернення надміру сплачених сум провадиться у строки та в порядку, передбаченому для громадян України.

Пільги щодо податку надаються іноземним громадянам в такому ж розмірі і на тих же підставах, що і для громадян України.

Справляння податку з іноземних громадян може бути припинено або обмежено відповідними міжнародними договорами.

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності оподаткування фізичних осіб в Україні, і удосконалення контрольно – ревізійної роботи органів ДПА.

3.1. Оптимізація оподаткування населення: зарубіжний досвід.

Сучасна система справляння прибуткового податку з населення у Великобританії була закладена реформою 1973 р.

Вперше цей податок був введений в 1799р. як тимчасова міра з метою фінансування війн проти Наполеона, а з 1842 р. остаточно утвердився в англійській податковій практиці. Була встановлена єдина ставка, яка вважалася досить низькою - 3 %, і зберігалася вона протягом всього XIX ст.

В 1909 р. в бюджеті Л. Джорджа був введений план названий "зверхподаток" на доходи, що перевищували 5000 ф. ст. за рік (150000 в поточних цінах), ставка його дорівнювала 8 %.

Потреба в коштах в роки І світової війни призвела до збільшення ставки "зверхподатку" до 50%[27,с.55].

Пізніше, в умовах росту грошового доходу значення прибуткового податку ще більше зросло. Була запроваджена система щотижневого справляння даного податку, яка діє і зараз.

Особистий прибутковий податок сплачує все населення Великобританії, хоча існує поділ на резидентів і нерезидентів.

Доходи резидента Великобританії підлягають оподаткуванню незалежно від джерела їх виникнення. Нерезидент сплачує податки лише з доходів, отриманих на території даної країни.

Прибутковий податок з фізичних осіб справляється не за сукупними прибутками, а за його частинами - "шедулами".

Для визначення належної до сплати суми прибуткового податку із фактично отриманого річного прибутку вираховуються податкові пільги.

На даний час в Великобританії кожна людина має право на суму доходу, що не оподатковується, т.зв. особисту скидку. Особиста скидка на 1990/1991 податковий рік складала 3005 ф. ст. в рік. Дохід, що перевищував цю суму, оподатковувався за базовою ставкою 25 %. Ставка 40 % приміняється до суми доходів, якщо вони більші від 20700 ф. ст.[27,с.56].

Податкове законодавство країни розглядає сімейну пару як єдиного податкоплатника. При цьому всі доходи сім'ї сумуються і вона має право на дві особисті скидки. Якщо в сім'ї є діти, то неоподаткована сума збільшується на 7 ф. ст. в тиждень.

З точки зору платника податку в такій системі є свої недоліки, оскільки оподаткування доходу чоловіка і дружини за прогресивними ставками як єдиного може становити більшу суму, ніж та, яка б була нарахована при оподаткуванні кожного доходу окремо.

В податковому законодавстві Великобританії, які і в ряді інших країн, особисті доходи поділяються як доходи у вигляді заробітку по найму, і доходи під інвестицій.

Стосовно оподаткування першого не виникає серйозних труднощів. Важче оподаткувати доходи від інвестицій, де база оподаткування включає проценти, дивіденди і чисті рентні платежі. Приріст капіталу не обкла дається прибутковим податком, але дивіденди, отримані від дольової участі можуть обкладатися, хоча будь-який доход, отриманий від продажу цієї долі прибутковим податком також не оподатковується. До 1965 р. ці доходи взагалі не оподатковувались, але з 1965 р. був введений спеціальний податок на приріст капіталу. Починаючи з 1982 р. доход у вигляді приросту на капітал підраховувався після "коректування на інфляцію". Після цього 5900 ф. ст. не обкладалися податком, а залишкова сума оподатковувалась за ставкою 30%[27,с.57].

В багатьох випадках платник сам подає податковому інспектору декларацію, де вказує свій очікуваний доход. Останній розраховує суму прибуткового податку на основі отриманої інформації. Податок сплачується на протязі року 4 рівними долями. У випадку переплати чи недоплати, частина суми повертається або стягується додатково.

Особливістю податкової системи Великобританії є те, що прибутковий податок як розраховується так і стягується на кумулятивній базі. В інших країнах кумулятивна база характерна тільки для нарахування податку. Податок сплачується кожний тиждень, виходячи з заробітку за цей тиждень.

Англійська податкова система прагне до забезпечення такої ситуації, при якій існує гарантія того, що в кожний окремий період року стягується визначена сума - доля річного податку. Некумулятивна система кожний тиждень вираховує 1/52 частину річної податкової пільги. Кумулятивна система робить це подібно; але якщо тижневий доход менший від суми тижневої пільги, то буде мати місце повернення податку.


 
 

Цікаве

Загрузка...