WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Отже, дані по мобілізації прибуткового податку з громадян в розрізі районів підтверджують загальні тенденції у зведеному бюджеті Тернопільської області.

Питома вага прибуткового податку з громадян у структурі доходів Зведеного бюджету, що контролюється ДПА у м.Тернополі за звітний період 2000 року та на 2001 рік становить 15,89 та 16,70% відповідно.

2.2. Особливості ( специфіка ) оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців.

Під підприємницькою діяльністю слід розуміти діяльність, що здійснюється громадянами не за умови наймання [36,с.364].

Громадяни, котрі бажають займатися підприємницькою діяльністю, зобов'язані отримати дозвіл місцевих органів влади за місцем свого постійного проживання. На основі цього дозволу здійснюється реєстрація громадян у податкових органах.

Щоквартально, в 15-денний строк після закінчення року – до 1 лютого наступного року – громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, повинні подати податковому органу декларацію, в якій зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за оподатковуваний період.

У 15-денний строк з дня одержання декларації податкові органи здійснюють нарахування авансових та остаточних сум прибуткового податку.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручкою в грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними із одержанням доходу. До складу таких витрат належать витрати, що включаються у собівартість продукції ( робіт, послуг ) за переліком, визначеним Головною державною податковою інспекцією (Державною податковою адміністрацією ) України і Міністерством економіки України.

Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, у відсотках до валового доходу, визначеними Головною державною податковою інспекцією ( Державною податковою адміністрацією) України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, оподатковуваний доход розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один із них має право на пільгове оподаткування.

Податок, обчислений податковими органами, сплачується в такому порядку: протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету по 25% річної суми податку, обчисленої за оціночним доходом, якщо платники залучаються до сплати податку вперше, і за доходами за попередній рік, якщо підприємницька діяльність здійснювалася громадянином у минулому році; авансові платежі прибуткового податку протягом року сплачуються у такі строки протягом року: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада ( за окремими видами підприємницької діяльності сплата податку може провадитися громадянином з розрахункового доходу за фіксованими розмірами податку шляхом придбання патенту ); суми плати за патент і суми податку, сплачені протягом року за місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, пред'явлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.

У разі значного збільшення або зменшення протягом року доходу платника (в межах 50 і більше відсотків проти очікуваного) податковими органами має бути проведено перерахунок сум податку за строками сплати, що не настали.

Протягом року громадяни – суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат за формою №10 ( див. додаток 1).

У деяких випадках у книгу обліку доходів і витрат за погодженням із податковим органом можуть бути внесені зміни і доповнення, що пов'язано з необхідністю врахування специфіки окремих видів діяльності.

Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці – за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу й сплаченого податку за минулий рік.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а зайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця після проведення остаточного розрахунку або за заявою платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, відповіднодо внесених змін до Декрету КМУ " Про прибутковий податок з громадян " від 13.02.98 р., з 7 квітня 1998 року мають право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку ( далі – фіксований податок ) шляхом придбання патенту за умови, якщо: 1) кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким громадянином – платником податку, не перевищує п'яти; 2) валовий доход за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів та надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору; 4) не торгує лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100 гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно. Для одержання патенту на здійснення підприємницької діяльності на всій території України фіксований податок встановлюється у розмірі 100 гривень.

У разі коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці або за участю у такій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку збільшується на 50% за кожну особу.

Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не включаються до складу його сукупного оподатковуваного за підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть участь у такій діяльності.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звільняється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.

На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку, не поширюється положення статей 5 та 6 Декрету КМУ " Про прибутковий податок з громадян " ( про суми витрат, які не включаються до сукупного оподатковуваного доходу та про суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход ).

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань на фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України, податку на промисел, збору на обов'язкове соціальне страхування, збору до Фонду України соціального захисту інвалідів, а також придбання торгового патенту. Здійснення торговельної діяльності у сфері роздрібної (дрібнооптової) торгівлі у разі сплати фіксованого податку не потребує отримання ліцензії.

Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі коли протягом строку дії патенту відповідною місцевою радою змінюється розмір фіксованого податку, перерахунок його не здійснюється.

Патент може бути скасований ( з його вилученням ) за рішенням керівника податкового органу до закінчення строку його дії у передбачених законодавством випадках.

Про стан обліку і оподаткування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи свідчать дані,наведені в таблицях 2.2.,2.3.

За даними Державної податкової адміністрації в Тернопільській області станом на 01.01.2000 р. було зареєстровано 16833 підприємці, з яких 10802 (64,2% від загальної кількості) фактично займалися діяльністю. 10538 підприємців ( 62,6% від кількості зареєстрованих ) були платниками прибуткового податку і внесли до бюджету 1572,5 тис.грн., в т.ч. 9773 підприємці ( 92,74% від кількості платників прибуткового податку та 58,06% від кількості зареєстрованих підприємців ) здійснювали свою діяльність по патентах, сплативши в бюджет 1512,5 тис.грн. Середня сума плати за патент в області становила 154,8 грн. В т.ч. по місту Тернополю було зареєстровано 7449 підприємців, 4109 ( 55,2% ) з яких фактично займалися діяльністю та сплачували прибутковий податок; 3513 осіб ( 85,5% від кількості платників та 47,16% від кількості зареєстрованих підприємців ) викупили патенти; середня сума плати за патент становила 216,2 грн. Наслідки проведення перерахунків по доходах підприємців по області такі: донараховано прибуткового податку 431 підприємцю на суму 191,27 тис. грн., повернуто – 136 підприємцям на 14,5 тис.грн. Протягом 1999 р. застосовано фінансові санкції до 749 підприємців на суму 171, 27 тис.грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...