WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних працівникам сум, зобов'язані перерахувати до бюджету суми нарахованого й утриманого прибуткового податку за минулий місяць. Чеки на отримання коштів для виплати належних працівникам сум приймаються установами банків за умови одночасного подання до банку платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи банків наступного дня після виплати належних працівникам сум.

Нараховані працівникам суми прибуткового податку забороняється сплачувати за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності. Винятком є випадки, коли підприємства не утримали або утримали або утримали не повністю суми прибуткового податку з громадян, які звільнилися. В такому випадку сплата податку проводиться за рахунок коштів підприємств.

Стягнення заборгованості прибуткового податку з громадян провадиться відповідно до чинного законодавства. Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів за його заявою.

За даними Державної податкової адміністрації у Тернопільській області у 1999 р. перебувало на обліку 12499 підприємств, установ та організацій, з яких 7912 ( 63,30% від загальної кількості ) фактично були платниками прибуткового податку з доходів фізичних осіб ( в т.ч. по м.Тернополю 4575 та 2501 ( 54,67% ) відповідно ), було відкрито 428773 особових рахунки, по 360117 ( 83,99% ) з яких сплачувались платежі. Внаслідок перевірок юридичних осіб по річних перерахунках донараховано прибуткового податку у 110 випадках на суму 10,706 тис.грн., повернуто – у 53 випадках на суму 1,81 тис.грн. Підсумки перерахунку прибуткового податку юридичними особами такі: доутримана сума податку – 337,03 тис.грн., повернена сума податку – 3046,18 тис.грн.

У 2000 р. на обліку в ДПА у Тернопільській області перебувало 13024 юридичних особи, з яких 7439 ( 57,12% ) фактично перераховувало прибутковий податок з громадян до бюджету ( в т.ч. по м.Тернополю 4793 та 2141 ( 44,67% ) відповідно ), було відкрито 398607 особових рахунків, по 357975 ( 89,81% ) з яких перераховувався до бюджету прибутковий податок з громадян. Наслідки перевірок юридичних осіб по річних перерахунках такі: донараховано прибуткового податку у 91 випадку на 0,79 тис.грн., повернуто – у 109 випадках на 0,73 тис.грн. Підсумки перерахунку прибуткового податку юридичними особами такі: доутримана сума податку – 366,9 тис.грн., повернена сума податку – 3006,2 тис.грн.

Аналізуючи наведені вище дані, слід зазначити, що у 1999 р. на одну зареєстровану юридичну особу припадало 34,30 відкритих особових рахунки, а на одну юридичну особу, яка фактично перераховувала прибутковий податок до бюджету – 45,52. У 2000 р. відповідно 30,61 та 48,12 особових рахунки. Кількість юридичних осіб, які перебували на обліку в ДПА у Тернопільській області у 2000 р. в порівнянні із 1999 р. зросла на 525 ( або на 4,20% ). Кількість юридичних осіб, які фактично перераховували прибутковий податок з громадян до бюджету зменшилася на 473 ( або на 5,98% ), питома вага їх у загальній кількості юридичних осіб зменшилася на 6,18%. В т.ч. по м.Тернополю кількість зареєстрованих юридичних осіб зросла на 218 ( або на 4,77% ), кількість юридичних осіб, які фактично сплачували платежі до бюджету зменшилася на 360 ( або на 14,39% ) та на 10,00% зменшилася їх питома вага у загальній кількості юридичних осіб.

Відхилення в кількості юридичних осіб, які зареєстровані і які сплачують прибутковий податок пояснюється тим, що ряд підприємств діяльністю не займаються, заробітної плати не виплачують. Особливо це стосується бюджетних установ та державних підприємств. Деяке зростання кількості зареєстрованих юридичних осіб пов'язане в основному із малим та середнім бізнесом, заснованим на приватній власності та господарських товариствах. Крім того, в області зареєстровано біля 2000 церковних комітетів, які зарплати також не виплачують або вона не перевищує неоподатковуваний мінімум доходів. Аналогічна ситуація також із профспілковими комітетами.

Значне переважання сум повернень прибуткового податку над доутриманими сумами за підсумками перерахунків пов'язане з тим, що шкала ставок оподаткування є прогресивною, і в багатьох випадках сумарна сума податку, фактично стягнено за календарний рік, не відповідає (перевищує) сумі податку, розрахованого за сукупним річним оподатковуваним доходом. Це пояснюється тим, що різні суми помісячних доходів можуть потрапити до різних інтервалів процентних ставок прибуткового податку, тоді як податок, розрахований за середньомісячним доходом за календарний рік, визначатиметься за ставкою, що відповідає одному певному інтервалу.

З метою запобігання зайвому стягненню до бюджету сум прибуткового податку за місцем основної роботи, справляння податку у поточному місяці може проводитися наростаючим підсумком із середньомісячного оподатковуваного доходу за поточний календарний місяць з врахуванням сум утриманого податку за попередні місяці.

Оподаткуванню підлягають таокж доходи громадян, одержані ними від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та інших робіт, здійснених на основі договорів підряду та інших договорів цивільно – правового характеру, доходи фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи ( служби, навчання ) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності. Прибутковий податок із таких доходів обчислюється за ставкою 20%. Останніми змінами до Декрету Кабінету Міністрів України " Про прибутковий податок з громадян " передбачено, що до сукупного оподатковуваного доходу не включаються суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Прибутковий податок із доходів, одержаних не за місцем основної роботи, утримується у джерела виплати й перераховується до бюджету в тому самому порядку, що й прибутковий податок із доходів, одержаних за місцем основної роботи.

З метою усунення подвійного оподаткування за місцем виплати доходів не утримується податок із фізичних осіб, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію та платіжним повідомленням або патентом податкового органу про сплату авансових платежів прибуткового податку.

Утримані за місцем виплати доходів суми прибуткового податку зараховуються податковоми органами в рахунок податкових зобов'язань громадян.

Підприємства, установи, організації й фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані не пізніше як через 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку у вигляді довідки форми №2 ( див. додаток 9).

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку.

Протягом року особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік таких доходів за ф. №4 (див.додаток 1).

У разі виплати громадянам підприємствами, установами і організаціями авторських винагород і винагород за видання, виконання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагород авторам відкриттів, винаходів та промислових зразків, а також при обчисленні податку за сукупним річним доходом враховуються документально підтверджені витрати, безпосередньо пов'язані з одержанням доходів від цієї діяльності. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені при поданні декларації документально, то вони враховуються за нормами, визначеними Державною податковою адміністрацією України ( Головною державною податковою інспекцією України ) й узгодженими з Міністерством економіки та Міністерством культури України.

Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи лише за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і не за основним місцем роботи, за формою №1.

Для забезпечення своєчасного одержання від громадян, що отримували доходи не за місцем основної роботи, декларацій, до 1 лютого 2001 року всім громадянам, які одержували такі доходи у 2000 році Державною податковою інспекцією у м.Тернополі були надіслані повідомлення про необхідність подачі ними у строк до 1 березня 2001 року декларацій про сукупний доход, одержаний у 2000 році та про адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за неподання або несвоєчасне подання декларації, а також проведено ряд інших організаційних заходів, а саме: за працівниками податкової інспекції було закріплено конкретних громадян, які одержували доходи не за місцем основної роботи; з метою здійснення відповідного контролю за декларуванням доходів громадянами, а також роз'яснення їм діючого податкового законодавства з цих питань, було організовано при відділі по роботі з платниками податків консультаційні пункти; відділ по роботі з платниками податків активізував масово – роз'яснювальну роботу серед населення з питань своєчасності подачі декларацій про сукупний річний доход та про відповідальність платників у разі неподання чи несвоєчасного подання декларацій , для чого в пресі було опубліковано ряд статей про необхідність декларування, по радіомовленню постійно виголошувались звернення до громадян, в місцях найбільшого скупчення людей вивішено плакати інформаційного характеру. Зразок описаного вище повідомлення наведено в додатку 1.


 
 

Цікаве

Загрузка...