WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

НА ТЕМУ:

"Західні теорії і вітчизняна практика оподаткування доходів фізичних осіб"

Виконав: студент групи Ф-53

Міськів Руслан Володимирович

Науковий керівник: викладач

Тріпак Мар'ян Миколаєвич

Робота допущена до захисту

"___"______________2001р.

Завідувач кафедри фінансів, д.е.н.,проф.

_______________С.І.Юрій

Тернопіль – 2001

ПЛАН

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування населення та домогосподарств.

 • Соціально – економічна сутність оподаткування фізичних осіб та їх функціональне призначення.

 • Особливості, розвиток та роль податків з населення.

 • Еволюція та фіскальне значення оподаткування фізичних осіб в Україні.

  Розділ 2. Аналіз прагматики оподаткування доходів фізичних осіб.

 • Оподаткування доходів громадян за місцем роботи.

 • Особливості (специфіка) оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців.

 • Оподаткування специфічних видів доходів та категорій громадян.

  Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності оподаткування фізичних осіб в Україні, і удосконалення контрольно-ревізійної роботи органів ДПА.

 • Оптимізація оподаткування населення: зарубіжний досвід.

 • Покращення роботи податкових органів по контролю за справлянням податків з населення.

  Висновки.

  ЗМІСТ

  Вступ. ------------------------------------------------------------------------------------4

  Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування населення та домогосподарств.

 • Соціально – економічна сутність оподаткування фізичних осіб та їх функціональне призначення. --------------------------------------6

 • Особливості, розвиток та роль податків з населення. -------------9

 • Еволюція та фіскальне значення оподаткування фізичних осіб в Україні. ----------------------------------------------------------------------17

  Розділ 2. Аналіз прагматики оподаткування доходів фізичних осіб.

 • Оподаткування доходів громадян за місцем роботи. -------------31

 • Особливості (специфіка) оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців. ------------------------------------------------------------------51

 • Оподаткування специфічних видів доходів та категорій громадян. ----------------------------------------------------------------------61

  Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності оподаткування фізичних осіб в Україні, і удосконалення контрольно-ревізійної роботи органів ДПА.

 • Оптимізація оподаткування населення: зарубіжний

  досвід. ---------------------------------------------------------------------------65

 • Покращення роботи податкових органів по контролю за справлянням податків з населення. -----------------------------------74

  Висновки. ----------------------------------------------------------------------------101

  Список використаних джерел та літератури. -----------------------------104

  Додатки.

  Вступ.

  Перехід від адміністративно-командної системи до ринкової економіки в Україні потребує зміни функцій держави, методів її впливу на економічні процеси. Перш за все це стосується зміни господарського законодавства, а головне – податкових законів.

  Одним із дієвих інструментів економіки будь-якої держави є її фінансові важелі, серед яких особливо виділяються податки.

  В умовах економічних реформ податки повинні служити не стільки методом формування доходів бюджету ( виконуючи фіскальну функцію ) як методом й інструментом державного регулювання економіки на всіх її рівнях (виконувати регулюючу функцію).

  Здебільшого заходи, що вживаються як нашою країною, так і більшістю цивілізованих країн, спрямовані на реформування прибуткового опадаткування, зокрема оподаткування доходів фізичних осіб. Це й зрозуміло, оскільки воно виконує роль чи не найголовнішого фіскального та регулюючого інституту держави, особливо в умовах переходу до ринкової економіки, зміни форм власності, активізації діяльності громадян у сфері підприємництва.

  Основний податок з доходів фізичних осіб – прибутковий податок. Він є і одним з основних податків, на яких грунтується податкова система України.

  Податки з доходів фізичних осіб тісно повязані з оздоровленням фінансово-кредитних відносин, відіграють велику роль у фінансовому регулюванні економіки. Разом з тим вони повинні зацікавлювати населення в зростанні економічної активності. Регулюючий механізм цьошо податку реалізується через диференціацію ставок і пільгове опадаткування.

  Минуле оподаткування доходів фізичних осіб розкриває історичні традиції, схильності населення, дієвість форм і методів мобілізації коштів, переваги й недоліки організації цього процесу в різні часи. Світовий досвід вказує на перспективи розвитку й удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб.

  В результаті актуальність, науково-теоретична і практична цінність даної проблеми, необхідність розробки напрямків удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб обумовили вибір теми дослідження.

  Мета і завдання дослідження полягають в обгрунтуванні напрямків реформування оподаткування доходів фізичних осіб на основі проведення аналізу його становлення і розвитку в Україні та використання деякого надбання світової практики.

  Статистичною та фактологічною основою роботи є матеріали Тернопільського обласного фінансового управління, Тернопільського міського фінансового відділу, Державної податкової адміністрації в Тернопільській області, Державної податкової інспекції у м.Тернополі, статистичні видання, наукова, перекладна, довідкова, періодична література та інші публікації.

  Розділ 1. Теоретичні засади оподаткування населення та домогосподарств.

  1.1. Соціально – економічна сутність оподаткування фізичних осіб та їх функціональне призначення.

  Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти,які концентруються в бюджеті.Джерелом формування цих коштів можуть виступати власні доходи держави, які вона отримує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, які згідно з діючим законодавством належать державі, та податки, які сплачують юридичні та фізичні особи із своїх доходів.

  Основним методом формування доходів держави при провідній ролі приватної і колективної форм власності є податки, що і визначає їх місце в ринковій економіці. Адже податки – це не тільки метод формування бюджету, це й інструмент впливу на різні сторони діяльності їх платників.

  Потреби розширеного відтворення виробництва вимагають встановлення оптимальних пропорцій між доходами власників підприємств і їх робітників та, на цій основі, між коштами, що спрямовуються на споживання і на нагромадження.Ці пропорції можуть регулюватися як у плановому порядку за допомогою адміністративних методів, так і шляхом застосування фінансових інструментів. Оскільки в умовах ринкової економіки адміністративне регулювання має бути мінімальним, то його повинні замінити фінансові важелі, передусім ставки податків з прибутку та з доходів населення.

  Податки є обовязковими платежами юридичних і фізичних осіб до бюджету. За економічним змістом це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загально – державного фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

  Податки – найбільш важливий і впливовий інструмент регулювання економічних відносин та інтересів держави, регіонів, підприємств та громадян. Вони відіграють значну роль у формуванні доходної частини бюджету: до 90% надходжень бюджету будь – якого рівня складають податки. Зокрема, доходи зведеного бюджету України у 1995 р. на 94,76% складались із податків, у 1998 та 1999 рр. на 90,93% [20, с.33]. Доходи місцевих бюджетів Тернопільської області у 1998 – 2000 рр. на 67,5% складались з податкових надходжень, зокрема у 1998 р. – 84,9%, 1999 р. – 69,5%, 2000 р. – 48,1%. Якщо ж не враховувати дотацій Державного бюджету то питома вага податків у доходах місцевих бюджетів перевищує 99% (див.табл.1.5.).

  Сучасним податковим системам властива й вагома частка податкових надходжень бюджетів у ВНП. На початку 90-х років вона становила: у США – 30%, Японії – 31%, Англії – 37%, Канаді – 37%, Німеччині – 38%, Італії – 40%, Франції – 44%, Бельгії – 46,1%, Нідерландах – 48%, Норвегії – 48,3%, Данії – 52%, Швеції – 61%[37, с.77]. В Україні спостерігається така динаміка: 1995 р. – 22,2%, 1996 р. – 27,2%, 1997 р. – 39,8%, 1998 р. – 34,3%, 1999 р. – 33,1%, 2000 р. – 22,4%, 2001 р. – 18,0% [ 34, с.84 ].

  Податки повинні стимулювати розвиток усього прогресивного та ефективного, регулювати суперечності, що виникають у процесі реалізації економічних інтересів.

  Податки – це плата юридичних і фізичних осіб за послуги, надає їм держава. За економічною суттю податки є відносинами, які виникають між державою і юридичними та фізичними особами з приводу примусового відчуження нею частини новоствореної вартості в грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для фінансування державних потреб.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...