WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Тимчасові різниці – це різниці між сумами, що відносяться на певну статтю для податкових цілей податковими органами і їх балансовою вартістю. Вони можуть бути як позитивними (податкові активи), коли підприємство має право в майбутньому відшкодувати суму податку на прибуток, так і негативними (податкові зобовязання), коли у субєкта господарювання виникають зобовязання сплатити податок на прибуток у наступних податкових періодах. Виникнення тимчасових різниць обумовлене тим, що:

1. Згідно з податковим законодавством сума виданих (отриманих) авансів (без ПДВ) включається підприємством до складу валових витрат (доходів) за правилом першої події у тому періоді, у якому здійснені перерахування відповідно зменшують (збільшують) оподатковуваний прибуток. Що ж стосується бухгалтерського обліку, то тут доходи (витрати) визнаються такими в момент переходу права власності (відвантаження чи отримання) товарів, робіт, послуг. Аналогічна ситуація складається і при відображенні належних сум на рахунках 39 „Витрати майбутніх періодів" та 69 „Доходи майбутніх періодів", оскільки дата оподаткування витрат (доходів) за ними не відповідає даті їх отримання (витрачання).

2. При нарахуванні амортизації підприємства у бухгалтерському обліку можуть використовувати будь-який з методів, перелічених у П(с)БО 7 „Основні засоби". Коли ж визначається оподатковуваний прибуток, амортизацію необхідно нараховувати відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств". Закономірно, що нарахована різними методами сума амортизації буде відрізнятись.

3. При створенні резерву сумнівних боргів, який передбачено створювати відповідно до принципу обачності, валові витрати згідно Закону України „Про опдаткування прибутку підприємств не визнаються". Що ж до бухгалтерського обліку, то тут витрати визнаються такими в момент створення вищезгаданого резерву.

4. Суми утворених забезпечень наступних витрат та платежів не включаються до складу валових витрат, хоча в бухгалтерському обліку і визнаються витратами.

5. З метою збільшення обєкта оподаткування податкове законодавство України передбачає певні обмеження, які не дають змоги підприємствам зарахувати до складу валових витрат такі витрати, які не є обовязкові для ведення господарської діяльності. Однак у бухгалтерському обліку ці витрати, звичайно ж, необхідно відобразити.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про відстрочені податкові активи і зобовязання і розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 „Податки на прибуток". Згідно з ним для відображення різниць між даними податкового та бухгалтерського обліку використовують такі синтетичні рахунки: 17 „Відстрочені податкові активи" та 54 „Відстрочені податкові зобовязання".

Рахунок 17 „Відстрочені податкові активи" є активним, балансовим, призначеним для ведення обліку суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

- тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобовязань та їх оцінкою, яка використовується з метою оподаткування;

- перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

По дебету вищезгаданого рахунку відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді над витратами, повязаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, по кредиту – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, повязаних з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді.

Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобовязань, між оцінками яких відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.

На рахунку 54 „Відстрочені податкові зобовязання", який є пасивним, балансовим, ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобовязань та оцінкою їх, яка використовується з метою оподаткування. По кредиту цього рахунку відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць, по дебету – зменшення відстрочених податкових зобовязань за рахунок нарахування поточних податкових зобовязань.

Аналітичний облік відстрочених податкових зобовязань ведеться за видами активів або зобовязань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця.

Порядок обчислення податку на прибуток у бухгалтерському та податковому обліку розглянемо на наступному прикладі.

У першому кварталі, згідно з даними бухгалтерського обліку, оподатковуваний прибуток підприємства становив 1600 грн., а згідно з даними податкового обліку - 1680 грн. В другому кварталі оподатковуваний прибуток згідно бухгалтерського обліку склав 1720 грн. , а згідно податкового обліку – 15 60 грн.

На основі наведених даних у першому кварталі податок на прибуток складатиме:

- за даними бухгалтерського обліку: 1600 * 30% = 480 грн.;

- за даними податкового обліку: 1680 * 30% = 504 грн.

У другому кварталі податок на прибуток буде наступним (табл. 2.1.):

- за даними бухгалтерського обліку: 1720 * 30% = 516 грн.;

- за даними податкового обліку: 1560 * 30% = 468 грн.

Таблиця 2.1.

Розмір податку на прибуток на підприємстві за даними бухгалтерського і податкового обліків за два квартали

Види обліку

Перший квартал

Другий квартал

Бухгалтерський

480

516

Податковий

504

468

Відображення розбіжностей податкового та бухгалтерського обліку в системі бухгалтерських проведень відображено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Відображення у бухгалтерсокому обліку тимчасових різниць з податку на прибуток

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума,

грн

Дебет

Кредит

Відображення тимчасових різниць з податку на прибуток за 1-ий квартал

1.

Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

981

641

480

2.

Відображено суму відстроченого податкового активу

17

641

24

Відображення тимчасових різниць з податку на прибуток за 2-ий квартал

1.

Нараховано податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку

981

641

516

2.

Списання відстроченого подат- кового активу

981

17

24

3.

Відображено суму відстроченого податкового зобовязання

981

54

24

Для ведення обліку тимчасових різниць і для вірного розрахунку величини прибуткового податку, який підлягає сплаті чи відшкодуванню в звітному періоді, підприємству необхідно мати дані про розмір як бухгалтерського прибутку, так і податкового. З бухгалтерським прибутком все зрозуміло – він обчислюється як різниця між доходами (що обліковуються на рахунках класу 7 „Доходи і результати діяльності") і витратами виробництва (які відображаються на рахунку 23 і на рахунках класу 9 „Витати діяльності"). Сума фінансового прибутку підприємства обліковується на рахунках 79 „Фінансові результати" і на субрахунку 441 „Прибуток нерозподілений".

А от з обліком податкового прибутку виникають значні труднощі. Так, розраховується він як різниця між валовими доходами і валовими витратами, облік яких регламентовано Міністерством фінансів України. При цьому встановлено, що відображення валових доходів і валових витрат здійснюється з використанням існуючої системи облікових реєстрів і рахунків бухгалтерського обліку. Водночас у Плані рахунків активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99р., не передбачено окремих синтетичних чи, принаймі, субрахунків для обліку валових витрат і валових доходів. Отож їх не можна відобразити у системі кореспонденції рахунків, а доводиться здійснювати копіткі вибірки даних, необхідних для складання декларації про прибуток підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...