WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

 • вести бугалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами;

 • подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до Законів України декларації, бугалтерську звітність та інші документи, відомості, повязані з обчисленнямі сплатою податків.

 • допускати посадових осіб державних подткових органів для перевірки, обчислення і сплати податків і зборів (обовязкових платежів).

  Для того, щоб організувати ефективний облік по розрахунках бюджетом необхідно керуватись певною нормативно-правовою базою, яка б визначала платників податків, обєкти оподаткування, ставки податків та терміни їх сплати, тощо. Існування законодавчого врегулювання даних питань є обєктивною необхідністю, оскільки характерно, що одночасно із появою податків виникли суперечки та непорозуміння стосовно елементів системи оподаткування.

  Сьогодні податкам та питанню регулювання засад дохідної частини бюджету присвячена ціла галузь науки – податкове право. Від того, наскільки розвинена дана галузь, значною мірою залежить раціональність та ефективність створеної в країні податкової системи.

  В Україні податкове право знаходиться на етапі становлення та розвитку. Це значною мірою пояснює той факт, що податкове законодавство нашої країни було сформовано на основі нормативної бази, успадкованої від командно- адміністративної системи. Як результат – затверджена законами та нормативними актами діюча податкова система не відповідала тим вимогам, які були висунені до неї в умовах ринкового господарювання. Надалі, відповідно до поточних потреб в фінансуванні дохідної частини бюджету, приймались Закони про нові податки, збори та обовязкові платежі. Окрім того Верховна Рада України, намагаючись виправити недоліки та прорахунки діючої податкової системи, видає ряд актів та законів, які вносять поправки в уже діючі, а іноді навіть суперечать їм. Отож, виходячи з вищесказаного, можна охарактеризувати діюче податкове законодавство як нестабільне, складне та заплутане, як таке, що потребує докорінних змін.

  Проте, допоки в України немає реальної можливості здійснити реформу податкової системи, платникам податку необхідно зорієнтуватись в величезній кількості законів та актів, які діють сьогодні. Отож далі автор спробує зробити короткий огляд та систематизувати ту законодавчу базу, якою слід керуватись платникам податків при вирахуванні та сплаті того чи іншого податку:

  Назва податку

  Назва Закону чи іншого нормативного документа

  1. Податок на прибуток

  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22 травня 1997року

  2. Податок на додану вартість

  Закон України „Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 року із змінами та доповненнями

  3.Акцизний збір

  Декрет Кабінету Міністрів „Про акцизний збір" № 18-92 від 26.12.1992року

  Закон України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15.09.1995року

  4. Прибутковий податок з громадян

  Декрет Кабінету Міністрів „Про прибутковий податок з громадян" № 13-92 від 26.12.1992року із змінами та доповненнями

  5.Податок на промисел

  Декрет Кабінету Міністрів „Про податок на промисел" від 17.03.1993року

  6.Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма- шин і механізмів

  Закон України „Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" № 1963-ХІІ від 11.12.1991 року

  7. Податок на землю

  Закон України „Про плату за землю" № 2535-ХІІ у редакції ЗУ від 19.09.1996року № 378/96

  Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" № 1344-ХІІ від 22.12.1999року

  8. Державне мито

  Декрет Кабінету Міністрів „Про державне мито" №7-93 від 21.01.1993року із змінами та доповненнями

  9. Плата за відшкодуван-ня витрат на геолого- розвідувальні роботи

  Інструкція про порядок обчислення і стягування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, вико- нані за рахунок Державного бюджету, №25-31 від 22.03.1996року

  Постанова Кабінету Міністрів „Про затвердження порядку встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, і їх стягнення" №115 від 29.01.1999року

  10.Збір за спеціальне використання природних ресурсів

  Лісовий кодекс України

  Водний кодекс України

  Кодекс України про надра

  11.Збір на загально-обовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю- вання

  Закон України "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" № 1105-ХІІ від 23.09.1999 року із змінами та доповненнями

  12.Збір на обовязкове соціальне страхування

  Основи законодавства України про загально- обовязкове державне соціальне страхування від 14.01.1998року

  Закон України „Про розмір внесків на деякі види загальнообовязкового державного соціального страхування" від 11.01.2001року

  13.Збір на обовязкове державне пенсійне страхування

  Закон України „Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997року

  Закон України „Про внесення змін у Закон України „Про збір на обовязкове державне пенсійне страхування" від 22.10.1998року, що набрав чинності з 10.11.1998року

  14.Збір на розвиток виноградарства, садів- ництва і хмільництва

  Закон України „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва"

  15.Місцеві податки і збори

  Декрет Кабінету Міністрів „Про місцеві податки і збори" №56-93 від 20.05.1993року

  16.Єдиний податок

  Указ президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" № 746/99 від 03.07.1998 року

  Окрім законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок сплати та нарахування кожного з податків чи платежів, існує ряд документів, що стосуються усієї сукупності платежів. Це:

  * Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року із змінами та доповненнями;

  * Закон України "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-ІІІ від 21.12.2000 року;

  * Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 509-ХІІ від 04.12.1990 року із змінами та доповненнями, тощо.

  Проте, оскільки вищенаведені закони в своїй більшості не відповідають тим вимогам, які до них ставлять економічні умови, що склались в Україні, необхідно якомога скоріше прийняти Податковий кодек, проект якого уже є підготовлений. Це також, звичайно ж, не вирішить усіх проблем, що накопичились в Україні, проте стане одним з перших кроків, зроблених у вірному напрямку.

  Розділ ІІ

  Методика обліку розрахунків з бюджетом

  2.1. Методичні основи обліку податку на прибуток підприємств

  Податок на прибуток є класичним різновидом прямого податку. Правовий режим його справляння на в умовах сьогодення регулюється Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1997 року з подальшими змінами і доповненнями.

  Згідно статті 2 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" платниками податку на прибуток є субєкти підприємницької діяльності ( в тому числі бюджетні та громадські організації), які здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку, а також неризиденти, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що мають окремий банківський рахунок та ведуть облік результатів діяльності.

  Що стосується обєкту оподаткування підприємств, то характерно, що в українській системі оподаткування він дуже часто змінювався, оскільки прибуткове оподаткування підприємств та організацій завжди було в центрі уваги законодавців. Так, у 1991 році податок справлявся з прибутку, у 1992 році – з доходу, у другому кварталі 1993 року – з прибутку, 1993-1994 роки – знову з доходу, з 1995 року відновлено податок на прибуток. При цьому обєктом оподаткування був прибуток, який визначався як різниця між виручкою та комерційною собівартістю.

  З прийняттям Закону України „Про систему оподаткування підприємств" від 22 травня 1997 року принципово змінюється підхід до оподаткування прибутку підприємств. Обєктом оподаткування стає прибуток, який обчислюється виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних відрахувань. Схему визначення оподатковуваного прибутку зображено на рис. 2.1.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...