WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про зобовязання, а також основи відображення зобовязань у фінансовій звітності визначає П(с)БО 11 "Зобовязання".

Безперечно, серед усіх зобовязань підприємства, зобовязанням щодо розрахунків з бюджетом необхідно приділити особливу увагу, оскільки кожне підприємство має справу зі сплатою різних податків та платежів з моменту свого створення. Так, всі новостворені підприємства з числа резидентів, незалежно від форми власності, повинні у двадцятиденний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням для постновки їх на податковий облік [61, с.222].

Для взяття на облік платників податків юридичні особи подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

- заяву за формою № 1- ОПП;

- завірені у нотаріальному порядку копії статуту (якщо це потрібно для створюваної організаційної форми підприємства), установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєння ідентифікаційного коду.

Взяття на облік платників податків – юридичних осіб (філій) здійснюються органом ДПС протягом двох робочих днів після надходження заяви за формою № 1-ОПП за наявності всіх поданих документів.

Після взяття платника податків на облік (перереєстрації) орган ДПС ставить на примірнику статуту платника податків штамп (відмітку) про взяття його на податковий облік за підписом відповідальної особи і видає йому відповідну довідку за формою № 4-ОПП. Одночасно видаються копії довідки для предявлення їх до установ банків, де платник податків вирішив відкрити поточні рахунки, а також до інших органів державної влади.

Основними завданнями організації обліку розрахунків за податками і платежами є:

- забезпечення правильного та своєчасного нарахування податків;

- правильне використання синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків;

- вибір облікових регістрів та правильне відображеннь їх даних у звітності.

Однак для ефективного виконання завдань, поставлених перед організацією обліку розрахунків з бюджетом, недостатньо навіть найкращого первинного й аналітичного обліку. І тому кожен бухгалтер повинен відповідно до чинного законодавства розробити певні контрольні форми (табл. 1.1, 1.2, 1.3).

Таблиця 1.1.

Перелік податків, зборів, внесків, обовязкових платежів, що сплачуються до бюджету

№ п/п

Види податку, збору, внеску, обовязкового платежу

Ставка або розмір податку, збору, внеску

Примітка

Таблиця 1.2.

Річний податковий каленар ПП "Гетьман"

Місяць

Вид платежу

Останній строк представлення звіту

Останній строк сплати

Сума платежу

Примітка

Січень

Лютий

І т. Д.

Таблиця 1.3.

Календарний графік подання звітності місцевій ДПІ з питань оподаткування

№ п/п

Назва податку, збору, платежу

Терміни

Назва звітності

Перерахування

Подання звітності

Якщо певний податок, збір, обовязковий платіж ліквідовується або зявляються нові податки, зменшуються або збільшуються їх ставки, розміри, терміни сплати, тоді всі ці зміни слід вности в подані таблиці.

Вищенаведені допоміжні таблиці сприяють запобіганню порушень, повязаних з недотриманням термінів або несплатою певного виду податку або платежу.

У посадовій інструкції відповідного бугалтера повинно бути передбачено проведення нарахувань та перерахувань податків і зборів у бюджети різних рівнів та відповідальність, яку несе бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання своїх обовязків.

У випадку, коли підприємство прийняло рішення про ліквідацію, йому необхідно для зняття з обліку як платника податку подати до органу державної податкової служби заяву за формою № 8-ОПП і документи щодо ліквідації. У десятиденний термін з дня подання такої заяви необхідно скласти ліквідаційний баланс у формі річного звіту (на дату прийняття рішення про ліквідацію) та подати його для перевірки органу державної податкової служби.

Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з доходів працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 „Розрахунки за податковими й платежами". За кредитом цього рахунку відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до відшкодування з бюджету податкм, їх сплата, списання, тощо.

У структурі даного рахунку виділено чотири субрахунки [12, с.119].

- 641 "Розрахунки за податками";

- 642 "Розрахунки за обовязковими платежами";

- 643 "Податкові зобовязання";

- 644 "Податковий кредит";

На субрахунку 641 „Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (наприклад, податок на прибуток, податок на додану вартісь). Відповідно, аналітичний облік по цьому субрахунку ведеться за видами податків (рис 1.8):

На субрахунку 642 "Розрахунки за обовязковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обовязковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".

Рахунок 64 „Розрахунки за податками і платежами"

Субрахунок 641 „Розрахунки за податками"

-Аналітичний рахунок „ПДВ"

- Аналітичний рахунок „Податок на прибуток"

- Аналітичнтй рахунок „Акцизний збір"

- Аналітичний рахунок „Прибутковий податок"

Рис.1.8. Приклад організації аналітичного обліку за рахунком 64 „Розрахунки за податками й платежами"

На субрахунку 643 „Податкові зобовязання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 „Податковий кредит" ведеться облік суми податку на

додану вартість, на яку підприємство має право зменшити податкові зобовязання.

Проте сказати, що рахунок 64 „Розрахунки за податками й платежами" структуровано відповідно до структури системи оподаткування в Україні неожливо. По-перше, невдалим є поділ субрахунків на "Розрахунки за податками" і "Розрахунки за обовязковими платежами", оскільки податкове законодавство не розділяє поняття „податок" і „обовязковий платіж". По- друге, податків багато, кожен з них є окремим обєктом обліку, і одного субрахунку у цьому випадку недостатньо. Поділ субрахунку 641 „Розрахунки за податками" на рахунки третього порядку (а без такого поділу обійтися неможливо) призводить до громіздких, а, значить, незручних в роботі кодів. Хоча, з іншого боку, відсутність жорсткої регламентації дозволяє бугалтерам обирати найбільш зручний і раціональний порядок обліку, не привязуючись до конкретних кодів рахунків і субрахунків [42, с.184].

Субрахунки 643 і 644, хоча й називаються „Податкові зобовязання" і „ Податковий кредит", але, по суті, до цих обєктів обліку мають лише опосередковане відношення. „Справжні" податкові зобовязання і податковий кредит відображають разом з іншими податками на субрахунку 641 „Розрахунки за податками", про що прямо сказано в інструкції № 291 "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ від 30.11. 1999 року.

Субрахунки 643 і 644 виконують допоміжну функцію: вони показують суму податків на додану вартість, яка „сидить" у заборгованості, що виникла у звязку з одержанням передоплати або перерахуванням авансів. Використоують ці рахунки і при здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій.

Використовуючи рахунок 64, необхідно врахувати, що його призначено лише для платежів до бюджету, тому немає потреби „ проводити" через нього суми, які сплачують, наприклад, митному органу (акцизний збір, мито, ПДВ) при зовнішньо-економічних операціях. Інакше кажучи, підприємство має право самостійно вирішувати: використовувати йому у таких ситуаціях субрахунки рахунку 641 чи ні. Але у будь-якому випадку доцільно відокремити податкові зобовязання з „імпортного" ПДВ, суми якого не відображають у декларації, від внутрішніх податкових зобовязань.

Платники податків і зборів (обовязкових платежів) зобовязані:

  • сплачувати належні суми податків і зборів (обовязкових платежів) у встановлені законами терміни;


  •  
     

    Цікаве

    Загрузка...