WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Аудит розрахунків з бюджетом – це, мабуть, найбільш трудомістка і найбільш відповідальна ланка роботи аудитора. Проте саме завдяки цій роботі дуже багато підприємств і організацій уникають сплати значних сум штрафів та пені. І від того, як аудитором буде організовано аудит розрахунків з бюджетом, значною мірою залежить якість перевірки. Тому перед проведенням аудиту розрахунків з бюджетом аудитору необхідно здійснити планування самої перевірки і так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її високу якість і бути впевненому, що в кожній конкретній ситуації застосовуються найбільш ефективні і діючі процедури аудиту. Для успішного виконання цих задач необхідно:

 • вивчити систему внутрішнього контролю одиниці, яку перевіряють;

 • ознайомитись з мірами, прийнятими для виконання рекомендацій попереднього аудитора;

 • скласти план перевірки, затверджений директором аудиторської фірми і директором підприємства, що перевіряється;

 • підготовити документацію, необхідну для проведення аудиту;

 • здійснити аудит;

 • скласти кваліфікований аудиторський висновок, якщо результати перевірки дають таку можливість.

За умов ринкової економіки не менше значення, ніж аудит, має і аналіз, який є одним із інструментів з'ясування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від багатьох факторів і умов, а від стану розрахунків з бюджетом особливо. Отож, при проведенні фінансового аналізу, значну увагу слід приділити саме аналізу розрахунків з бюджетом.

Інформаційною базою аналізу розрахунків з бюджетом є бухгалтерська звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Варто зазначити, що аналіз може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Причому внутрішній здійснюють фінансисти підприємства на основі нормативів, що застосовуються в даній організації, способом порівняння їх з фактичними параметрами фінансової діяльності. Зовнішній аналіз здійснюється зацікавленими організаціями – податковою інспекцією, банківськими установами, акціонерами, іншими структурами на основі даних бухгалтерської звітності.

Особливість звітності, яку розроблено згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку полягає в тому, що нею можуть широко користуватись інвестори та інші особи – кредитори, постачальники, конкуренти. Кожен користувач фінансової звітності, як правило, вивчає ту інформацію, котра йому необхідна в процесі його діяльності. Так, власникам підприємства необхідно знати збільшується чи зменшується питома вага власного капіталу, податковим органам – здатність підприємства погасити борги перед бюджетом.

Характерно, що в певних випадках для аналізу розрахунків з бюджетом замало тільки бухгалтерської звітності. Тому П(с)БО передбачають складання приміток до форм бухгалтерської звітності, які дають змогу зовнішнім користувачам фінансової інформації докладно ознайомитись з фінансовим станом підприємства [29, с.105].

За ринкових умов господарювання головним завданням аналізу є своєчасне виявлення і усунення недоліків у податковій політиці підприємства. Звідси випливають і основні напрямки аналізу фінансового стану:

- вивчення причин, які негативно чи позитивно позначаються на фінансовому стані підприємства;

- підготовка проектів управлінських рішень щодо підвищення фінансової стабільності і платоспроможності підприємства;

- розробка заходів для оптимізації структури фінансових ресурсів і їх ефективного використання.

При проведенні аналізу, і аналізу розрахунків з бюджетом зокрема, використовують такі основні методи:

- горизонтальний (трен довий), у процесі якого визначають абсолютні і відносні зміни окремих показників (податків) у їх загальній величині за певний звітний період, вивчають їх поведінку, тенденції зросту або спаду;

- вертикальний (структурний), з допомогою якого обчислюють питому вагу окремих показників у їх загальній величині;

- факторний, - застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу факторів на зміну того показника, що його аналізують;

- коефіцієнтний, з допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану , які розраховують як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна одержати на основі звітності.

Якість аналізу значною мірою залежить від достовірності даних фінансової звітності, а також від компетенції керівника, який приймає управлінські рішення.

За сучасних умов дані аналізу фінансового стану підприємства загалом, і аналізу розрахунків з бюджетом зокрема, потрібні перш за все для розробки фінансового плану та податкової політики підприємства, а вже на підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку підприємства. Від того, наскільки якісно проведено аналіз, залежить ефективність управлінських рішень, а відтак – ефективність роботи підприємства в цілому.

Отож, як бачимо, аудит та аналіз є тими інструментами, які визначають ефективність застосовуваної на підприємстві організації і методики обліку, а також дають оцінку податкової політики підприємства. На сьогоднішній день аудит та аналіз набувають особливого значення, оскільки саме за ринкових умов господарювання найяскравіше проявляється їхня сутність та підтверджується необхідність.

3.2. Аналіз розрахунків з бюджетом

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничу, торгівельну чи будь-яку іншу діяльність самостійно, і одержані прибутки теж використовує на власний розсуд. Але, на жаль, досить часто діючі підприємства не розраховують своїх сил, „залізають" в борги перед кредиторами, постачальниками та бюджетом і потім не в змозі розрахуватись за ними, і, як наслідок, стають банкрутами. Щоб цього не сталось, адміністрація повинна постійно стежити за фінансовим станом підприємства та аналізувати розміри, структуру та тенденції по розрахунках за поточними зобов'язаннями.

Аналіз розрахунків з бюджетом є однією з складових аналізу поточних зобов'язань. Проводиться він на основі даних фінансової звітності – звіту про фінансові результати, балансу, декларації про прибуток підприємства, тощо. Для більш глибокого аналізу доцільно використовувати дані бухгалтерського обліку, а також ту інформацію, що міститься у первинних документах.

Аналізуючи стан розрахунків підприємства з бюджетом за податками і платежами застосовують горизонтальний (трендовий) та вертикальний (структурний) методи аналізу. При цьому з допомогою першого методу вивчають абсолютні і відносні зміни окремих податків за досліджуваний період, вивчають їх поведінку щодо тенденцій росту та спаду. Що ж стосується другого методу – вертикального, то характерно, що з його допомогою визначають питому вагу окремих податків і платежів у загальній величині оподаткування підприємства.

Щоб показати методику проведення аналізу розрахунків з бюджетом на практиці, використаємо дані ПП „Гетьман" – підприємства, яке займається будівництвом та ремонтом споруд виробничого і невиробничого призначення. Так, досліджуване підприємство упродовж І та ІІ кварталу 2002 року здійснювало розрахунки з бюджетом за наступними платежами:

 • податок на додану вартість;

 • податок з прибутку;

 • прибутковий податок з громадян;

 • збір за забруднення навколишнього середовища;

 • комунальний податок;

 • податок з власників транспортних засобів;

 • податок (плата) за землю.

Горизонтальний аналіз розрахунків з бюджетом ПП „Гетьман" зобразимо у вигляді аналітичної таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Оцінка стану та зміни розрахунків з бюджетом підприємства на прикладі

ПП „Гетьман" (грн.)

№ п/п

Показники

Сальдо по платежах

Відхилення

На 01.01.02р.

На 01.04.02р.

+ , –

%

1.

Податок на

додану вартість

710

840

+130

118,3

2.

Податок з

прибутку

518

504

-14

97,3

3.

Прибутковий податок з громадян

350

875

+525

250

4.

Збір за забруднення навколишнього середовища

50

65

+15

130

5.

Комунальний податок

34

29

-5

85,3

6.

Податок з власників транспортних засобів

50

50

___

100

7.

Податок (плата) за землю

75

75

___

100

Всього

1787

2438

+651

136,4


 
 

Цікаве

Загрузка...