WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Отож, як бачимо, субрахунок 643 є транзитним. Суми ПДВ тут відображаються по дебету тимчасово – доти, доки не будуть проведені взаєморозрахунки з покупцями і замовниками (відвантажена продукція, виконані роботи або надані послуги).

ІІІ. Підприємство придбало у вітчизняного виробника товари на суму 1200 грн. (в тому числі ПДВ) (табл. 2.5 ).

Таблиця 2.5

Відображення сум ПДВ при попередній оплаті постачальнику

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція

Сума, грн.

Д-т

К-т

Перша подія – попередня оплата постачальнику

1.

Здійснена оплата за товар

371

311

1200

2.

Відображена сума податкового кредиту по ПДВ

641

644

200

Друга подія – отримання оплачених товарів, робіт, послуг

3.

Оприбутковано товар за мінусом ПДВ

281

631

1000

4.

Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту

644

631

200

5.

Відображено зарахування заборгованостей

631

371

1200

ІV.При попередньому одержанні товарів від постачальників сукупність проводок також буде відрізнятись, що ми можемо побачити із таблиці 2.6

Таблиця 2.6.

Відображення сум ПДВ при одержанні товарів (робіт, послуг) від постачальника

№ п/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція

Сума, грн.

Д-т

К-т

Перша подія – надходження товарів, робіт, послуг від постачальника

1.

Оприбутковано товар за купівельною вартістю

281

681

1000

2.

Відображено суму податкового кредиту

641

681

200

Друга подія – оплата вартості поставлених товарів, виконаних робіт, послуг

3.

Оплачено одержаний товар

361

311

1200

4.

Відображено зарахування заборгованостей

681

361

1200

Субрахунок 644, так, як і 643 також є транзитним, однак тут тимчасові суми відображаються по кредиту. Сума буде перенесена в дебет тоді, коли будуть проведені взаєморозрахунки з постачальниками та підрядниками.

Варто звернути увагу, що субрахунок 643 є по своїй суті контрактивним, а субрахунок 644 – контрпасивним до субрахунку 641. Отже при наявності сальдо за субрахунком 643 , його відображають у активі балансу за рядком 250 у статті "Інші оборотні активи", а за субрахунком 644 – у пасиві балансу за рядком 610 у статті „Інші поточні зобов'язання".

Наступним видом непрямих податків є акцизний збір. Цей вид податку, як і ПДВ, включається в ціну товару, однак встановлюється він, як правило, лише на дефіцитну і високорентабельну продукцію і товари. Товари, які обкладаються акцизним збором, носять назву підакцизних товарів.

В Україні акцизний збір був введений в 1992 році і разом з ПДВ замінив податки з обороту і реалізації. При цьому акцизний збір відіграє для економіки України надзвичайно важливу роль, яка пояснюється тим, що даний податок поєднує в собі фіскальну функцію, яка дозволяє поповнювати бюджет, а також регулюючу функцію. Остання коректує попит і пропозицію і водночас дозволяє перерозподілити доходи багатих і бідних верств населення.

Платниками акцизного збору є:

- суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів на митній території України, а також замовники за дорученням яких виготовляється підакцизна продукція на давальницьких умовах;

- нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва;

- будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують на митну територію України підакцизні товари;

- фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України;

- юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння) підакцизні товари у податкових агентів.

При визначенні розміру акцизного збору за об'єкт оподаткування приймають оборот з реалізації підакцизних товарів, а для імпортних товарів – їх митну вартість.

Оскільки акцизний збір є специфічним акцизом, то закономірно, що сплачується він по декількох групах.

Схематично акцизний збір можна подати у такому вигляді, як це зображено на рис. 2. 4.

Рис 2.4. Структуро-логічна схема акцизного збору

У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про розрахунки по акцизному збору використовують аналітичний рахунок "Акцизний збір субрахунку 641 "Розрахунки за податками"". Типові проведення з обліку акцизного збору наведено в таблиці 2.7.

Розрахунок акцизного збору здійснюється платником самостійно на підставі даних нагромаджувальних відомостей і реалізації підакцизних товарів (продукції).

Таблиця 2.7.

Відображення операцій по нарахуванню і сплаті акцизного збору

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

Нараховано суму акцизного збору на реалізовану продукцію

701

641

2

Нараховано суму акцизного збору на реалізований товар

702

641

3

Нараховано акцизний збір щодо імпортного постачання товарів шляхом включення до первинної вартості

281, 282

641

4

Перераховано до бюджету суму акцизного збору

641

311

Мито – непрямий податок, який стягується при перетині митного кордону, тобто при імпорті, експорті та транзиті товарів. Даний податок, як і акцизний збір, включається в ціни товарів, сплачується за рахунок покупця, його ставки диференційовані за групами товарів, перелік яких значно ширший ніж перелік підакцизних товарів.

Митне оподаткування – один із напрямків митної політики держави, спосіб митного регулювання.

Становлення і розвиток митної справи в Україні здійснюється в напрямку уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами і стандартами.

Переміщення товарів через митницю України підлягає митному оформленню працівниками митниці з метою забезпечення митного контролю, яке передбачає обов'язкове декларування товару та сплату митних платежів.

Декларування здійснюється шляхом заповнення митних декларацій або валютних декларацій.

Митні збори і митні платежі – це своєрідна плата за виконання митницею своїх обов'язків і послуг, яка використовується для розвитку системи митних органів України. Мито оплачується в національній валюті України по встановлених ставках виходячи з митної вартості товару. Воно характеризується схемою, яка зображена на рисунку 2.5

Митна вартість – це ціна товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті на момент перетину митного кордону України. До митної вартості включається ціна товару, зазначена в рахунку – фактурі [26, с.78]:


 
 

Цікаве

Загрузка...