WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

приміщення для обігріву робітників у холодну пору року

перехідні містки, ходові дошки

настили, драбини, сходи

риштування і підмостки у тому разі, якщо вони не передбачені в кошторисних нормах

тимчасові розводки в межах робочої зони від магістральних і розвідних мереж електроенергії, води, газу і повітря

прохідні та сторожові будки при об'єктах будівництва

тачки, лари, лотки, столи, лавки та інший дрібний інвентар для монтажних і такелажних робіт

укриття при здійсненні бурпровідних робіт

Рис.2.1.1. Класифікація тимчасових (нетитульних) споруд будівельних підприємств [розроблено самостійно]

Витрати на спорудження тимчасових (титульних) будівель і споруд включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт підрядника по статті "Накладні витрати" та елементу "Інші витрати" шляхом відрахувань від кошторисної вартості будівництва об'єктів.

Не враховуються у нормах накладних витрат, але відносяться до статті "Накладні витрати" відрахування на спорудження і розбирання тимчасових (титульних) будівель іспоруд від їх кошторисної вартості, у разі якщо кошти на ці цілі передбачені у договірній ціні.

До статті "Накладні витрати" у складі "Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках" відносяться знос і витрати, пов'язані з ремонтом, утриманням і розбиранням тимчасових (нетитульних) споруд, пристосувань, пристроїв, а також витрати, пов'язані з пристосуванням будов, які споруджуються або існують на будівельних майданчиках, замість будівництва тимчасових (нетитульних) будівельні споруд.

Підрядні будівельні організації повинні вести облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будівельні споруд окремо за кожним об'єктом у порядку, встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.

Слід відмітити, що досить проблематичним є визначення майбутньої вартості матеріалів, отриманих від розбирання, особливо якщо термін будівництва значний. Крім того, при однаковому терміні експлуатації ступінь зношеності тимчасових (нетитульних) споруд (наприклад, ходові дошки або настили) буде різною залежно від місця експлуатації (на відкритому повітрі або у приміщенні) та інтенсивності (швидше зношуються настили, які знаходяться біля входу до будівлі, внизу, ніж ті, які розміщуються вгорі, у тупикових відсотках).

Якщо ж зазначені інвентарні об'єкти придбані підрядною організацією за узгодженням із замовником і за рахунок коштів, передбачених на будівництво тимчасових будівель і споруд у зведених кошторисних розрахунках і внутрішньобудівельних титульних списках, тоді вартість таких об'єктів (після їх надходження на будівництво) включається до складу основних засобів замовника (забудовника) і оприбутковується бухгалтерією замовника (забудовника).

Інші некапітальні роботи. До інших некапітальних робіт відносять роботи зі знесення і демонтажу об'єктів, будівництво яких припинене. Підприємство обліковує такі витрати на субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних активів".

Кожному підприємству необхідно підтримувати свої основні засоби у робочому стані і забезпечувати їх функціонування. Для цього їх слід періодично ремонтувати за системою планово-попереджувального ремонту. Це найбільш досконала система, при якій основні засоби ремонтуються через певні проміжки часу за заздалегідь складеним графіком. Перевага даного підходу полягає в тому, що основні засоби не доводяться до аварійного стану і робота підприємства з технічних причин не зупиняється. У цьому випадку з'являється можливість передбачити витрати грошових коштів, придбати необхідні матеріали, сплачувати час проведення ремонту.

Залежно від ступеня складності, характеру, обсягу та періодичності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальний ремонти.

Ремонтні роботи можуть здійснюватися господарським, підрядним і змішаним способами.

Технічна документація з виконаних робіт та акти приймання відремонтованих будівель і споруд повинні зберігатися на підприємстві разом з документами будівництва об'єкта.

За порушення встановлених норм та правил будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-дослідних робіт на підприємство накладаються наступні штрафи (рис. 2.1.2.).

Реконструкція, модернізація та технічне переобладнання. Віднесення капітальних інвестицій будівельних і монтажних робіт до відповідних напрямків ведеться відповідно до характеру будівництва, який зазначено у затвердженому титульному списку. Якщо в одному і тому ж титулі поруч з розширенням або реконструкцією діючого підприємства передбачено, крім того, і його технічне переобладнання, то дані з розширення (реконструкції) та технічного переобладнання обліковуються окремо за відповідними напрямками.

Штрафи

50 відсотків вартості цих робіт

проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої документації

25 відсотків розробленої проектної документації

передача у виробництво проектної документації, яка не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, технічним умовам або затвердженій містобудівельній документації

100 відсотків від вартості цих робіт

виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві без одержання в установленому порядку ліцензії

20 мінімальних розмірів заробітних

ухилення від виконання або несвоєчасне використання приписів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Рис.2.1.2. Розміри та причини штрафів, які накладаються на підприємство за порушення встановлених норм і правил [розроблено самостійно]

До технічного переобладнання діючих підприємств відноситься комплекс заходів з підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на підставі запровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним, а також з удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Візьмемо на прикладі 1 кварталу 2002 року опишемо облік основних засобів на Корпорації БП "Карпатбуд".

В 1першому кварталі 2002 року Корпорація БП "Карпатбуд" закупила два персональних комп'ют ери з принтерами до них і самоскид КаМАЗ –5511./Додаток А/ Тобто відбувся прихід основних засобів по субрахунку 106 "Інструменти , прилади, інвентар" і 105 "Транспортні засоби". По бухгалтерському обліку це показується такими проводками :

Дт 152 Кт 377 на суму 14135,00 грн.

Дт 106 Кт 152 на суму 10755,83 грн.

Дт 105 Кт 152 на суму 3379,17 грн.

При придбанні комп'ютерів вимагається податкова накладна як основний документ отримання основного засобу. А при придбанні транспортного засобу оформляється договір купівлі-продажу між підприємством , що продає і подприємством , що купує, в даному випадку підприємство що купляє корпорація ,а підприємство-продавець ТзОВ "Красненське АТП 24666". Також складається акт прийому-передачі основного засобу. Про закріплення основного засобу за відповідальною особою видається наказ по підприємству, на основі якого, дані основні засоби передаються у їхнє відповідальне користування. Основні засоби після надання акту введення в експлуатацію ставляться на баланс підприємства . На балансі ставиться первісна вартість основних засобів , яка може складатися із всіх затрат , пов'язаних з їх придбанням. Амортизація починає нараховуватись наступним місяцем, який іде за місяцем придбання основного засобу (це в бухгалтерському обліку), а в податковому обліку амортизація нараховується поквартально. Всі документи пов'язані з нарахуванням амортизації і приходом основних засобів на 1 квартал додаються.

По рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" використовуються такі субрахунки : 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди", 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

Малоцінні необоротні матеріальні активи які відносяться до субрахунку 112 записуються в форму № 138 "Оборотна відомість по товаро-матеріальних рахунках" (див. Додаток Б). При отриманні малоцінних необоротних матеріальних активів отримується накладна на прихід .По бухгалтерському обліку пишеться проводка Дт 112 Кт 153. Після оприходування активи передаються на склад. Щоб ввести в використання оформляється акт вводу в експлуатацію. Після того згідно з наказом про облікову політику Корпорації БП "Карпатбуд" нараховується амортизація в обсязі 100 відсотків від первісної вартості.


 
 

Цікаве

Загрузка...