WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

РОЗДІЛ 2. Методика бухгалтерського обліку в будівельних організаціях і підприємствах

2.1. Облік необоротних активів

Будівельні підприємства у своїй діяльності мають справу з великою кількістю основних засобів. Частина з них бере участь у процесі будівництва, інша безпосередньо не викоритовується при здійсненні будівельно-монтажних робіт.

Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів в будівництві є:

  • документальне оформлення та відображення в облікових регістрах надходження основних засобів;

  • обчислення та відображення в обліку суми зносу основних засобів;

  • визначення результатів ліквідації основних засобів;

  • облік витрат на ремонт основних засобів;

  • переоцінка та інвентаризація основних засобів.

З метою забезпечення ефективного використання основних засобів будівельні підприємства повинні здійснювати облік та контроль за наявністю, надходженням, рухом та вибуттям основних засобів.

Аналітичний облік інвентарних об'єктів ведеться із застосуванням наступних типових форм первинного обліку:

03-1 "Акт приймання-передачі основних засобів";

03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів";

03-3 "Акт на списання основних засобів";

03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";

03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";

03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";

03-9 "Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації)". / 26.38/

Кожна господарська операція, пов'язана з надходженням (введенням в експлуатацію), рухом або вибуттям основних засобів, оформлюється відповідним документом.

Основні засоби, що надходять на будівельне підприємство, приймає призначена керівником підприємства комісія. Для оформлення приймання комісія складає в одному примірнику акт приймання-передачі основних засобів (ф. № 03-1) окремо на кожен об'єкт. Один акт на декілька об'єктів можна складати лише в тому випадку, якщо об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті одночасно на відповідальність однієї і тієї ж особи.

Приймання завершених робіт з добудови та дообладнання об'єкта, здійснених в порядку капітальних інвестицій, оформлюють актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (ф. № 03-2).В акті вказуються зміни в технічній характеристиці та первісній вартості об'єкта, викликані реконструкцією та модернізацією.

Внутрішнє переміщення основних засобів з однієї ділянки (виробництва, відділу, цеху) на іншу, а також їх передачу зі складу в експлуатацію оформлюють накладною на внутрішнє переміщення основних засобів. Операції з ліквідації основних засобів, крім автотранспорту, оформлюють актом на списання основних засобів ( ф. № 03-3), а списання автотранспортних засобів – актом на списання автотранспортних засобів (ф. № 03-4).

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожного об'єкту в момент прийняття його на баланс підрядної організації присвоюється інвентарний номер. Основним регістром аналітичного обліку є інвентарні картки, зміст і форма яких залежить від виду основних засобів. З метою контролю за збереженням інвентарних карток їх реєструють в описі інвентарних карток з обліку основних засобів (ф. № 03-7) із зазначенням в них номеру картки, інвентарного номеру об'єкта та його назви.

Інвентарні картки заповнюють на підставі первинних документів (актів приймання-передачі, технічних паспортів тощо), які передають пізніше під розписку до відповідного відділу підприємства.

В бухгалтерії з інвентарних карток формують інвентарну картотеку, побудовану з врахуванням класифікаційних груп за видами основних засобів.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно незалежно від фінансових результатів. Підприємства з сезонним характером виробництва річну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, а також призупиняється на період реконструкції, модернізації об'єкта.

Особливе місце в будівництві займають тимчасові будівлі та споруди, необхідні для будівельних підприємств на період зведення об'єктів.

Будівельні підприємства, крім будівельно-монтажних робіт, що виконуються за договорами підряду, здійснюють також роботи, що не включаються до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт і обліковуються в бухгалтерському обліку як некапітальні роботи. Будівництво частіше за все починається з робіт, які належать до некапітальних, зокрема, з огорожі, якою захищають будівельний майданчик, або з привезеного вагончика, який замінює будівельникам і сторожову будку, і контору, і комору. Закінчується будь-яке будівництво також некапітальними роботами: огорожу зносять (демонтують), розбирають навіси, будки, комори, відвозять будівельні вагончики тощо.

Крім того, оскільки витрати некапітального характеру виділені із загального складу витрат будівельних підприємств, то для їх відображення в бухгалтерському обліку передбачено рахунок 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів", на якому можуть відображатись такі роботи: зведення тимчасових (титульних) споруд, зведення тимчасових (нетитульних) споруд, інші некапітальні роботи.

Однак, слід відмітити, що на рахунку 153 не обліковуються витрати, пов'язані з упорядкуванням будівельного майданчика, охороною праці, технікою безпеки, ремонт власних та орендованих будівель та споруд ( у тому числі нетитульних) та інші подібні витрати. Вони відображаються на рахунках 232 "Допоміжні виробництва", 233 "Обслуговуючі виробництва та господарства".

Специфікою робіт будівельних підприємств є те, що від початку спорудження об'єкта і до здачі його в експлуатацію проходить тривалий період. Будівельно-монтажні роботи (далі –БМР), які планується завершити не раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати), можна віднести до довгострокових договорів (контрактів).

Тимчасові споруди. До тимчасових (нетитульних) споруд і пристосувань належать дрібні об'єкти допоміжного характеру, що використовуються для потреб будівництва і не включені до титулу (див.рис.2.1.1.).

Тимчасові (нетитульні) споруди . Пристосування і пристрої не належать до основних і обліковуються на підприємствах як засоби в обороті. Витрати на їх спорудження включаються до собівартості БМР підрядника .

Вартість тимчасових (нетитульних) будівель, споруд та пристроїв, що споруджуються на час будівництва за рахунок накладних витрат будівельних організацій, не включається в обсяг (склад, титул) капітальних вкладень.

Тимчасові споруди після введення в експлуатацію зараховуються на рахунок 10 "Основні засоби". Але це основні засоби особливого виду-їх споруджують для потреб будівництва, тому їх "життя" суворо обмежене терміном будівництва об'єкта, у якому вони поступово "розчиняються": їх вартість повністю включається до вартості об'єкта. Такі основні засоби хоч і оприбутковуються на рахунок 10, але не підлягають амортизації, оскільки вони не переносять поступово свою вартість на продукцію підприємства та ін.

Такі некапітальні роботи включаються до складу засобів, передбачених зведеним кошторисом на будівництво об'єкта (комплексу), за розділом "Тимчасові будівлі та споруди". При визначенні розмірів коштів на спорудження титульних тимчасових будівель і споруд необхідно використовувати норми, затверджені Держбудом України. Норми виражені у відсотках від базисної кошторисної вартості БМР і застосовуються залежно від виду будівництва, що встановлюється найменуванням проекту. Кошторисна вартість БМР по тимчасових будівлях і спорудах включається до фактично виконаного обсягу товарної будівельної продукції. При цьому повинен бути підписаний акт приймання таких будівель (споруд) в експлуатацію./ 40. 46/

Тимчасові (нетитульні) споруди

паркани та огорожі (за винятком спеціальних, архітектурно оформлених), необхідні для виконання робіт, огорожі майданчиків, ділянок тощо

обнески (тобто перенесення з документації на натуру контурів майбутніх об'єктів) при розбивці будівельні споруд

приоб'єктні конторки і комори виконробів і майстрів

пристосування з техніки безпеки, запобіжні козирки

складські приміщення (комори) і навіси при об'єкта будівництва

душові, неканалізаційні убиральні


 
 

Цікаве

Загрузка...