WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" від 26.09.2001 р. № 1266 / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 96, - 48с.

 • Наказ Державного Комітету Статистики України , від 31 липня 2000 року, № 258;

 • Інструкція про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду соціального захисту інвалідів від 02.08.1999. № 130 / Праця і зарплата, 1999. № 27 – 16 с.

 • Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон від 10.06.1999. № 146 / Праця і зарплата, 1999. № 14. – 16 с.

 • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29.03.2001. № 368/5559 / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 54. – 32 с.

 • Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001. № 12 / Все про бухгалтерський облік , 2001. № 58. – 32 с.

 • Інструкція про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них від 11.08.1998. № 63 / Все про бухгалтерський облік, 1998. № 92 . - 48 с.Баланс № 3 (22), лютий 2001 року. ст. 17-19;

 • Багнюк І. Пенсійне забезпечення / Праця і зарплата, 2000. – 24 с.

 • Баланс № 16 (401) від 16.04.2002 року, ст. 35-43;

 • Баланс № 2 квітень 2002 року, "Бібліотека бухгалтера";

 • Баланс № 4 (389) 22 січня 2002 року;

 • Білуха М.Т. "Аудит", навчальний посібник,- К.: 2000 р.;

 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: 2001. – 612 с.

 • Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000.-512с.

 • "Вісник податкової служби України" № 41, від 31 жовтня 2000 року;

 • Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Є. Контроль і ревізія.- К.: КНЕУ, 2000.- 166 с.

 • Все про бухгалтерський облік № 9 (676) від 30 січня 2002 року;

 • Все про бухгалтерський облік № 84 ( 630) від 12 вересня 2001 року. ст. 3-9;

 • Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні / Баланс, 1998. №7. – 45.

 • Герасим П.М., Кізима Л.Я., Забчук В.Д., Кушнір І.П., Хомин Л.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей. – Тернопіль: Астон, 2000. – 280 с.

 • Гершегорин А.Т. Что такое АРМ бухгалтера. – М.:- 196с.;

 • 39.Грачова Р. "Запаси" (додаток до журналу Дебет-Кредит):2002р.;360 с.

 • Грачова Р. "Схеми бухгалтерських проведень":2002р., ст. 35-54;

 • Давидов Г.М. Аудит. – К.: Знання,2001. – 363 с.

 • Давидович І.Є Бухгалтерський облік // Збірник нормативних документів. Тернопіль: ТАНГ,1994. – 214 с.

 • Дебет-Кредит за 11 березня 2002 року, ст. 11-14;

 • Дебет-Кредит за 18 березня 2002 року, ст. 33-38;

 • Дедков В.В.Бухгалтерський облік // Вісник податкової служби. 1998. № 3- 64 с.

 • Заболотна С. Посадова інструкція головного бухгалтера / Все про бухгалтерський облік , 2001. № 102. – 48 с.

 • Заболотна С. Порядок складання посадових інструкцій / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 38. – 48 с.

 • Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

 • Загородній В.П. Облік і аудит праці і заробітної плати в умовах функціонування АРМ бухгалтера / Бухгалтерський облік і аудит, 1994. №6. – 24 с.

 • За підсумками дев'яти місяців. Доходи населення / Праця і зарплата, 2001. №33. – 24 с.

 • Івашкевич В.В. Заборгованість із заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних витрат зменшується / Праця і зарплата, 1999. № 26. – 16 с.

 • Илькевич А.А. Автоматизация бухгалтерского учета. – М.: Беларусь, 1989. – 143 с.

 • Казановський А.В., Колот А.М., соціальне партнерство на ринку праці. – К.: Праця, 1995. – 120 с.

 • Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности). К.: МАУП, 1995. – 102 с.

 • Калас К.Э. Организация автоматизированной информационной системы бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 176 с.

 • Каракоз І.І. Теорія економічного аналізу, - К.: Вища школа. 1989. – 219 с.

 • Колбун В. Пенсійна система : напрямки реформування, соціально-економічне значення / Україна : аспекти праці, 2001. № 5. – с.37-41

 • Колот А.М. Заробітна плата : міфи і реальність / Урядовий кур'єр, 1994. № 18, - 16 с.

 • Колот А.М. Складова мистецтва управління / Праця і зарплата, 1997. № 18. – 16 с.

 • Колот А.М. Оплата праці на підприємстві : організація та удосконалення / Праця і зарплата, 1997. № 18. – 16 с.

 • Краев Т.А. Методология и организация учета в условиях автоматизации. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 160 с.

 • Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль. – М.: Финансы и статистика. 1998. – 300 с.

 • Купель А.М. Контроль будет одинаков для всех / Вестник аудитора Украины, 1995. № 15. – 10 с.

 • Кузьмінський А.М. та інші. Організація бухгалтерського обліку і аналізу. – К.: Вища школа. 1993.- № 15. – 10 с.

 • Лагутин В.Д. Оплата труда в рыночной экономике. – Луцк : Просвита, 1992. – 65 с.

 • Левітан О.С. Що потрібно знати керівнику про бухгалтерський облік / Діло, 1995. № 68. – 32 с.

 • Лєбєдєва О. Порядок списання зношених запчастин легкового автомобіля / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 84, - 48 с.

 • Лиходій В. Заробітна плата – ось та точка опори / Урядовий кур'єр , 1996. № 12-13. – 12 с.

 • Лобатюк В. Чому бідують пенсіонери та працівники підприємств деяких галузей народного господарства ? / Праця і зарплата, 1996. № 7 – 16 с.

 • Лучко М.Р., Остап"юк М.Я. Основи побудови АРМ бухгалтера. – К.: НМКВО 1993. – 78 с.

 • Матвеева В. Бюджетные организации : Бухгалтерский учет и налогообложение. - Харьков : Фактор, 2002. – 688 с.

 • Мороз З. Прибутковий податок з громадян / Праця і зарплата, 2000. № 1 – 24 с.

 • Мороз З. Неоподатковуваний мінімум чи мінімальна зарплата : що не обкладати прибутковим податком / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 110 – 32 с.

 • Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль : АТ Тарнекс, 1993. – 686 с.

 • Муравйова Н. Чи багато заробляють державні службовці ? / Праця і зарплата, 1999. № 17. - 24 с.

 • Муравйова Н. Мінімальна заробітна плата – соціальна гарантія чи регулятор тарифної системи / Праця і зарплата, 1999. № 30. – 24 с.

 • Назаренко Н. Облік матеріальних цінностей, що містять дорогоцінні метали, у бюджетних установах / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 85. – 32 с.

 • Наказ Міністерства транспорту України " Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті" від 10.02.1998 р. № 43 / Баланс, 1998. № 22.- 64 с.

 • Наказ Міністерства транспорту України " Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин" від 08.12.1997 р. № 420 / Баланс, 1998. №15. – 64 с.

 • Нова бухгалтерія 2, Каталог бухгалтерських проведень, 2001р.-395с.

 • Сеник І. Заробітна плата працівників зайнятих в галузях економіки України / Праця і зарплата, 2000. № 1. – 24 с.

 • Степанюк О.І.Фінансове право. Конспект лекцій. – Тернопіль, 2001. – 148 с.

 • Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільченко П.А. "Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства" – навчальний посібник, - К.: Вища школа, 1992р.;

 • Сопко В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ.2000.- 578 с.

 • Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності"- К.: 1992р.;

 • Усач Б.Ф. Аудит. – К.: Знання – Прес. 2002.- 223 с.

 • Чабанова Н.В., Вашленко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. – К.: Академія, 2002. – 672 с.

 • Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. та ін.. Державний бюджет України : Навчальний посібник. – Тернопіль: Т.О.В. "ЦМДС", 1998. – 277 с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...