WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Для забезпечення раціональної організації обліку матеріалів також необхідно :

- правильно застосовувати первинні документи й інструкції щодо оформлення усіх операцій, пов'язаних з обліком матеріалів ( правильне ведення документів стосовно обліку матеріалів на складах);

- встановити чітку систему документообороту і порядок оформлення операцій щодо руху матеріальних цінностей;

- розробити і постійно вдосконалювати норми зберігання запасів, відпуску і витрат матеріалів;

- проводити контрольні вибіркові перевірки залишків матеріалів, а також у встановленому порядку інвентаризації і своєчасно відображувати у бухгалтерському обліку результати їх;

- впроваджувати сучасні засоби механізації і автоматизації обліково - обчислювальних робіт.

Виходячи з реальної ситуації, що склалася в країні в процесі впровадження ринкових відносин і тих проблем, які виникли в сфері оплати праці, основними напрямками удосконалення оплати праці необхідно вважати наступні:

підвищення престижності праці.

Це передбачає необхідність підвищення мінімального рівня оплати праці та приведення у відповідність з прожитковим мінімумом мінімального рівня оплати праці. Заробітна плата повинна забезпечити притаманні їй функції відтворення робочої сили (трудових ресурсів);

- праця кожного працівника повинна знаходитись в прямій залежності від результатів роботи установи. Якщо установа не виконує свої завдання, то працівники повинні відчути це на власних заробітках;

- необхідно вдосконалювати облік оплати праці за сумісництвом та встановити певні обмеження. Загально відомо і визнаним є те, що людина не може плідно працювати одночасно на декількох роботах. Тому необхідно встановити конкретні вимоги до роботи за сумісництвом та межі такого сумісництва для окремих категорій службовців;

- важливим напрямом вдосконалення системи обліку оплати праці в умовах економічної кризи слід вважати розробку положень кадрової політики на основі прогнозних в досягненні певних обсягів робіт чи послуг. Саме визначення стратегічних напрямів у кадровій політиці дає можливість заздалегідь визначити потребу в кваліфікованих спеціалістах і обґрунтувати заходи в залежності від прогнозованої ситуації не залучаючи при цьому додаткових спеціалістів;

- виходячи із кризової ситуації, що склалася на Україні, в майбутньому велика увага повинна надаватися залученню висококваліфікованих спеціалістів, які здатні забезпечити належний рівень організації праці. А тому зараз ще висококваліфіковані спеціалісти яких на даний час є надлишок, шукають роботу за межами нашої держави;

Історичний досвід функціонування різних систем господарювання показав, що ринкова економіка є більш ефективна ніж адміністративно-командна система побудована на безконтрольному підпорядкуванню адміністративному апарату. Однак перехід від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання процес не тільки складний і довготривалий, але і такий, що потребує нових механізмів.

З метою скорочення кількості ревізій та перевірок суб'єктів підприємницької діяльності при нагальній потребі зміцнення фінансової дисципліни в останніх, особливої уваги потребує розширення комплексної ревізій та перевірок, що здійснюються органами ДКРС. До цих пір ревізія не дає об'єктивні, ясні і вичерпні висновки щодо:

 • цільового і ефективного використання коштів;

 • ефективного використання майна;

 • виконання підприємницькими структурами зобов'язань, взятих в ході приватизації державного і комунального майна;

 • правильність розрахунків;

 • цільового спрямування коштів, які вивільнюються у підприємницьких структурах при наданні пільг по сплаті податків;

 • стану ведення і достовірності бухгалтерського обліку та звітності;

 • своєчасності і повноти сплати до бюджетів і державних цільових фондів податків та інших обов'язкових платежів; законності операцій з кредитними ресурсами, їх цільового використання;

А тому ми пропонуємо ДКРС для забезпечення виконання цих завдань проводити такі перед контрольні і контрольні дії:

включати зазначені питання в програми всіх планових і позапланових ревізій фінансово – господарської діяльності підприємства;

пріоритети при координації роботи з правоохоронними органами перемістити на призначення планового проведення повних ревізій підприємницьких структур з даних питань, покращання документування виявлених фінансових порушень, своєчасну і якісну передачу ревізійних матеріалів в правоохоронні органи з власної ініціативи;

при необхідності до перевірки зазначених питань залучати спеціалістів інших державних контрольних органів;

встановити жорсткий контроль за повнотою пред'явлення контрольно – ревізійними підрозділами вимог до керівників об'єктів контролю і винесення рішень за результатами ревізій і перевірок та проведенням моніторингу по їх виконанню.

Одним із кроків по підвищенню дієвості державної контрольно – ревізійної служби має стати суттєве посилення аналітичної роботи її органів з питань фінансової дисципліни.

Потрібно забезпечити виявлення чинників, що призводять до порушень фінансової та, злочинів у сфері економіки, розробити і внести пропозиції щодо змін у чинному законодавстві з метою усунення цих негативних явищ.

Для реалізації цього напряму діяльності ми пропонуємо провести економічну роботу по такій схемі :

1.Аналіз використання коштів і майна суб'єктами підприємницької діяльності;

Аналіз дотримання в будівельних організаціях вимог законодавчих і нормативно – правових актів з питань організації бухгалтерського обліку;

Для зміцнення фінансової дисципліни рекомендуємо ДКРС забезпечити :

- дотримання в ході контролю прав і свобод громадян та інших суб'єктів адміністративного права;

- відкритий процес планування основних напрямків контрольно - ревізійної роботи, проведення ревізій та перевірок і реалізації ревізійних матеріалів;

- проведення повного об'єму ревізійних дій і об'єктивних висновків за результатами проведених ревізій і перевірок;

- чітке формулювання завдань, що виконує ДКРС, як для посадових осіб підприємств, установ і організацій, так і пересічних громадян держави.

На нашу думку також необхідно економічно зацікавити працівників контрольно - ревізійного управління у виявленні порушень. Наприклад, частину коштів, які поступають в порядку відшкодування незаконних витрат і крадіжок по результатах ревізії і перевірок перерахувати на спеціальні рахунки, що відкриті в банках контрольно – ревізійному управлінню. Ці кошти в майбутньому пропонуємо використовувати на преміювання ревізорів.

Надіємось, що наші пропозиції допоможуть корпорації „Карпатбуд" підвищити ефективність обліку та контролю будівельних витрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про аудиторську діяльність";

 • Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" // Діло. 1998.- № 2.- 32с.

 • Закон України "Про оплату праці"/ Урядовий кур'єр , 1995. № 72-73. – 12 с.

 • Закон України "Про відпустки" / Голос України, 1996. № 236 – 16 с.

 • Закон України "Про відпустки": практика його застосування / Праця і зарплата, 1997. № 24. – 32 с.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" / Діло, 1998. № 2. – 32 с.

 • Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"/ Все про бухгалтерський облік , 2001. № 93. – 96 с.

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / Все про бухгалтерський облік , 1999. № 106. – 48 с.

 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 40. – 48 с.

 • Закон України "Про податок на додану вартість" / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 98. – 64 с.

 • Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" / Урядовий кур'єр, 2001. № 55. – 18 с.

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"/ Урядовий кур'єр, 1998. № 158. – 18 с.

 • Постанова Кабінету Міністрів України, від 28 лютого 2000 року, № 419

 • Постанова Кабінету Міністрів України від , 12 жовтня 2000 року, № 1543;

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації" від 06.05.2001 р. № 439 / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 45. – 32 с.

 • Постанова "Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 19.02.2001 р. № 72 / Все про бухгалтерський облік, 2001. № 25. – 32 с.

 • Постанова Кабінету Міністрів України "Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" від 04.10.1995 р. № 786/ Все про бухгалтерський облік, 2000. № 10. – 32 с


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...