WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

- врахування інфляційних факторів;

- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт. Зміна договірної ціни оформляється сторонами шляхом укладення додаткових угод. При перевірках звернути увагу на наявність проектно-кошторисної документації у базисних цінах відповідних років та затвердження її у встановленому порядку.

аналіз фінансово-господарської діяльності (лише для крупних підприємств та підприємств, що мають від'ємний об'єкт оподаткування податком на прибуток), де наводяться показники, що характеризують діяльність підприємства в цілому, а також у розрізі основних видів робіт та послуг підприємств галузі будівництва.

Основними завданнями проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визначення структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємства - платоспроможним (неплатоспроможним).

В усіх актах комплексних документальних перевірок повинна бути відображена наступна інформація даного розділу:

1) Аналіз витрат виробництва, структури і динаміки. Особлива увага приділяється матеріальним витратам.

2) Характеристика заборгованості окремо по видам дебіторської та кредиторської заборгованості (за роботи, послуги несплачені в строк та, по яких строк оплати не настав). При цьому особлива увага приділяється взаємовідносинам з комерційними структурами, які є посередниками у постачанні сировини, матеріалів, тощо, а також при реалізації продукції власного виробництва, причинам виникнення заборгованості, заходам що застосовувались платником податку до дебіторів, за якими рахується прострочена заборгованість.

Встановити причини і суми дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час проведення перевірки. Якщо на відповідних балансових рахунках тривалий час рахується дебіторська заборгованість, не виключено, що це може бути пов'язано з відмовою замовника від оплати виконаних робіт у зв'язку з невиконанням або неякісним виконанням обсягів робіт, завищенням розцінок, договірної ціни, виконанням робіт без наявності договорів тощо.

При цьому складаються таблиці за нижченаведеною формою:

3) Ціни і ціноутворення, вплив цінового фактору на собівартість робіт та послуг та на кінцевий фінансовий результат підприємства.

Бухгалтерський облік повинен відображати всі фактичні витрати будівництва на основі первинних документів - нарядів, забірних карт на матеріали, рапортів виробки, витратних вимог, де вказуються шифри об'єкта обліку, на який повинні відноситись ці витрати.

Кошторисна вартість об'єктів будівництва (реконструкції, реставрації, ремонту) визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Вартість будівництва (реконструкції, реставрації, ремонту) визначається з застосуванням Державних будівельних, норм України, якими встановлено основні правила визначення розрахункової кошторисної вартості.

4) Аналіз грошових потоків (грошових коштів на розрахунковому рахунку, заємних грошових коштів як в гривнях, так і в іноземній валюті), фінансових вкладень (у межах України та за її межами), платоспроможності підприємства.

5) Наявність залучених і використаних іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України та заходи щодо відшкодування витрат державного бюджету на виконання гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів України.

6) Рух матеріальних та грошових потоківяк по території України, так і по операціях зовнішньоекономічної діяльності, окремо по експорту і імпорту. При цьому до акту перевірки, у випадку встановлення порушення податкового законодавства, додається перелік митних декларацій з характеристикою основних показників, який підтверджується перевіряючими записом в акті перевірки щодо повноти оприбуткування як в бухгалтерському, так і в податковому обліку.

На підставі первинних документів, угод вивчаються шляхи переміщення матеріальних цінностей як по території України, так і за її межі відповідно до експортних та імпортних операцій, з послідуючим відображенням в акті перевірок даного руху матеріальних цінностей.

7) У ході перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства дається оцінка платнику податку щодо виконання ним зобов'язань щодо сплати нарахованих податків і зборів та обов'язкових платежів до бюджету, а також повноти їх нарахування (правильність визначення об'єктів оподаткування, нарахованих сум платежів, тощо).

Визначається рівень завантаження платежами до бюджету та позабюджетними (обов'язковими) платежами в обсязі реалізованих робіт, послуг та в балансовому прибутку у 1999 році та в 1 півріччі 2000року. Загальна сума реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31.03.97 та стан її погашення станом на 01.01.2000.

Надається динаміка нарахувань платежів в цілому по підприємству, а також у розрізі платежів, з поясненням причин зменшення (збільшення) нарахованих платежів, своєчасність та форми сплати, наявність простроченої заборгованості ( недоїмки ), заходи, які приймались на протязі перевіряємого періоду платником податку щодо погашення заборгованості, а також державними податковими органами.

При наявності простроченої заборгованості виявляються факти використання обігових коштів підприємством перевіряємо'!' галузі на будівництво житла, спортивних залів і майданчиків, приміщень для організації харчування працівників, дитячих таборів, придбання легкових автомобілів, квартир, безоплатне надання послуг (виконання робіт), на організацію прийомів, презентацій і свят тощо.

У ході перевірки підприємств, які мають заборгованість перед бюджетом, перевіряючими забезпечується оформлення актів звірок розрахунків з платоспроможними дебіторами для прийняття у послідуючому рішень про безспірне стягнення з них належних платежів. Крім того, описується високоліквідне майно підприємства і передається підрозділам примусового стягнення під час перевірки. Застосовувані заходи відображаються у акті перевірки та в узагальненій інформації.

При перевірці дотримання вимог податкового законодавства по податку на прибуток слід обов'язково перевірити :

Й правильність та повноту обліку визначення валових доходів.

Важливу роль при перевірці повноти валових доходів відіграє знання технологічних особливостей будівельного виробництва, а також організаційної структури підприємства.

При перевірці слід звернути увагу на повноту і своєчасність включення до валових доходів отриманої виручки від реалізації послуг будівельно-монтажних робіт, товарообмінних (бартерних) операцій та вексельних розрахунків.

Необхідно враховувати те, що будівельне - монтажні організації, крім основного, мають допоміжні, підсобні виробництва, які виконують різні некапітальні будівельне - монтажні роботи, можуть надавати послуги і стороннім організаціям.

Звертаємо увагу на те, що висока ефективність цього питання буде досягнута лише тоді, коли всі об'єкти що перевіряються суб'єкта підприємницької діяльності будуть перевірятися одночасно.

Перевірці підлягає також порядок та вид розрахунків за маркетингові дослідження фірмам та наявність при цьому відповідних звітів та досліджень, їх відповідність умовам договору.

Й розбіжності між сумами оподатковуваного прибутку, що підлягає оподаткуванню до перенесення збитків на наступні податкові періоди та балансовим прибутком з оформленням зазначеного окремим додатком до акту перевірки;

Й правильність включення до валових витрат виробництва та обігу затрат, що були здійснені платником податку до 01 липня 1997 року, тобто до набуття чинності у новій редакції Закону України Про оподаткування прибутку підприємств ;

Й правильність ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах у незавершеному виробництві та залишках готової продукції з оформленням зазначеного окремим додатком до акту перевірки;

Обґрунтованість використання сировини та матеріалів у процесі виробництва

(запровадження технологічних норм на одиницю виробленої продукції, втрат, як в межах норм, так і понад норм, тощо).

Й правомірність застосування пільг: особливу увагу слід приділити застосуванню податкових пільг.

При перевірці правильності нарахування податку на додану вартість слід звернути особливу увагу на питання обгрунтованості віднесення на розрахунки з бюджетом та правильності відшкодування з бюджетів сум податку на додану вартість при :

Й експорті товарів, послуг ( ділових, фінансових, рекламних тощо);

Й виконанні посередницьких функцій;

Й використанні імпортної сировини та матеріалів, раніше завезених для власних виробничих потреб і в подальшому використаних на інші цілі.

Й дотримання вимог щодо правильності заповнення податкової декларації з податку на додану вартість. При цьому здійснюється порівняння даних податкової декларації по податку на додану вартість та декларації по податку на прибуток;


 
 

Цікаве

Загрузка...