WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Згідно із загальним класифікатором "Галузі народного господарства України" (ЗКГНГ), затвердженим наказом Мінстату України від 24.01.1994р., № 21 будівельна галузь об'єднує близько 60 видів діяльності. Здійснення діяльності у сфері будівництва підлягає ліцензуванню та регламентується великою кількістю нормативної документації , зокрема П(С)БО 18 "Будівельні контракти", які вводяться в дію з 1 січня 2002 року, та Державними будівельними нормами (далі – ДБН), зокрема ДБН 1.1.1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000р. № 174, які діють з 1 січня 2001р. та визначають основи ціноутворення у будівництві.

Господарські відносини між замовником і підрядником регулюються Правилами виконання договорів підряду в будівництві, а також Положенням Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 15.12.1993р.№ 9 "Про підрядні контракти в Україні".

В галузі будівництва реалізуються капітальні вкладення (інвестиції) підприємств на відтворення основних засобів.

Будівництво може здійснюватись трьома способами : господарським, підрядним або змішаним .

При господарському способі будівництво здійснюється власними силами підприємства (забудовника) без залучення спеціалізованих будівельно-монтажних організацій. При цьому на підприємстві може створюватися будівельно-монтажний підрозділ ( наприклад, відділ капітального будівництва), який здійснює відповідні будівельні роботи, найчастіше із реконструкції та розширення підприємства або будівництва невеликих об'єктів допоміжного призначення.

При підрядному способі будівництво здійснюється підрядними будівельними та монтажними організаціями за договорами будівельного підряду, що укладаються між замовником та підрядником.

При змішаному способі будівництво здійснюється з використанням власних потужностей підприємства із залученням до певної частини робіт підрядних організацій.

Основними учасниками будівельного контракту є замовник та підрядник. Організація, якій за рішенням інвестора делегуються функції замовника та яка отримує кошти на капітальні інвестиції, називається забудовником.

Інвесторами є суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення щодо здійснення капітальних вкладень в об'єкт будівництва. Між інвестором та замовником-забудовником укладається договір про реалізацію інвестиційного проекту.

Генеральним підрядником виступає загально-будівельне підприємство, а субпідрядниками можуть бути спеціалізовані підприємства.

Замовник як учасник контракту визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки з підрядником . Замовником може виступати інвестор або за його дорученням інші фізичні та юридичні особи.

Законодавством передбачено два види договорів підряду - звичайний підряд i підряд на капітальне будівництво.

Звичайний підряд в будівництві застосовується для виконання різних ремонтних, монтажних та інших подібних робіт. За звичайним договором підряду підрядник зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або власних матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

При виконанні підрядником робіт повністю або частково з матеріалів замовника, підрядник зобов'язаний звітуватись перед замовником про використання матеріалів та повернути їx залишок. Підрядник також зобов'язаний вжити вcix необхідних заходів для забезпечення збереження довіреного йому замовником майна. Він також несе відповідальність за будь-які події, що спричинили втрату або пошкодження цього майна.

Замовник за договором підряду зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно з договором, оглянути її, у разі виявлення допущених в роботі відхилень від проектно-кошторисної документації або інших недоліків одразу заявити про них підряднику.

Договір про виконання робіт з монтажу обладнання укладається замовником аби з генеральним підрядником, або з постачальником обладнання. За згодою генерального підрядника договори про виконання монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатись замовником з монтажними або іншими спеціалізованими підприємствами.

Будівельні підприємства поділяються на загально-будівельні та спеціалізовані. Як правило, загально-будівельні підприємства вступають у взаємовідносини із замовником на правах генерального підрядника, а спеціалізовані підприємства виконують роботи на субпідрядних умовах, вступаючи у взаємовідносини з генеральним підрядником.

Роботи по зведенню, реконструкції, розширенню, капітальному ремонту або з відновлення будівель та споруд, а також з монтажу обладнання визначають основне виробництво загально-будівельних та спеціалізованих будівельних підприємств.

Організація, що отримує кошти на капітальні інвестиції, є будівельним підприємством (забудовником).

Учасником підрядного контракту можуть бути і субпідрядники, які виконують спеціальні та окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядником.

Функції замовника за рішенням інвестора можуть бути доручені посередницьким, управлінським, консультаційним та іншим подібним структурам. Повноваження інвестора і замовника в цьому випадку повинні чітко розмежовуватись шляхом укладання між ними договору, угоди або іншого подібного документа. Інвестор може залишати за собою право вирішення основних питань будівництва об'єкта: визначення ціни і строків здачі в експлуатацію. При цьому майнову відповідальність перед підрядником, якщо інше не передбачено контрактом, за порушення прийнятих зобов'язань несе сам замовник.

Тобто, замовник передає частину своїх функцій за контрактом іншій особі, яка діє від імені замовника і представляє його інтереси у взаємовідносинах з підрядником.

Підрядниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які одержали у встановленому законодавством порядку право (ліцензію) на здійснення будівельної діяльності, або посередницькі, консультаційні та інші подібні структури, які здійснюють підбір безпосередніх виконавців, укладають з ними контракти, координують їх діяльність, забезпечують здачу об'єктів в експлуатацію.

При виконанні обов'язків підрядника спеціальними посередницькими, управлінськими, консультаційними та іншими подібними структурами вони можуть відповідати за підготовку проектної документації, забезпечувати управління будівництвом об'єкта, координувати діяльність безпосередніх виконавців. Коло цих функцій може змінюватись залежно від домовленості сторін.

Сторони самостійно визначають спосіб укладання контракту, взаємні зобов'язання, особливості будівництва об'єкта, умови та організаційно-правову форму контракту.

Спосіб розрахунків за БМР - суттєва умова контракту, оскільки спосіб розрахунків тісно пов'язаний з процесом утворення прибутку підрядника та його безпосередньою зацікавленістю, орієнтованою на кінцеві результати роботи. Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення яких визначається договором підряду, можуть бути проведені повністю або частково шляхом проміжних платежів (за етапи, комплекси, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підрядника). Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більше як 95 % загальної вартості будівництва за договірною ціною. Крім того, замовник може перерахувати підряднику аванси, якщо це передбачено договором. Розмір авансових платежів, передбачених контрактом, не може перевищувати ЗО % вартості річного обсягу робіт, а кінцеві розрахунки проводяться у двотижневий термін після виконання та приймання всіх передбачених замовленням робіт і підписання акта приймання об'єкта.

В Україні застосовуються три основні форми розрахунків між підрядниками та замовниками.

Розглянемо більш детально зазначені форми розрахунків.

Розрахунки за окремі етапи будівництва об'єктів. При даній формі розрахунку здача обумовлених договором підряду обсягів підрядних робіт замовникам проводиться щомісячно на підставі "Довідки про вартість виконаних робіт за технологічними етапами та комплексами робіт". На підставі цього документу проводяться щомісячні розрахунки між підрядниками та замовниками, генпідрядниками та субпідрядниками в межах 95 % кошторисної вартості об'єкту. Решта - 5 % вартості збудованого об'єкту - оплачується після завершення всіх будівельно-монтажних робіт і передачі його замовнику. Здача генеральним підрядником робіт по закінченому об'єкту замовнику оформлюється "Актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об'єкту". На сьогодні ця форма розрахунків застосовується досить рідко.

Розрахунки за повністю завершені будівництвом об'єкти та пускові комплекси. За даною формою розрахунків витрати будівельних підприємств до здачі замовнику готового об'єкту передбачається покривати за рахунок власних оборотних коштів та кредитів банків. Кредити видаються банком за рахунок коштів, внесених замовником у зв'язку з проведенням розрахунків за об'єкт в цілому.

Розрахунки за фактично виконані окремі конструктивні елементи робіт. Передача готових об'єктів капітального будівництва замовникам оформлюється в залежності від встановленої між сторонами форми розрахунків актом приймання виконаних робіт по завершеному будівництвом об'єкту (форма КБ-2), або довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за технологічними етапами та комплексними роботами (типова форма № 3).


 
 

Цікаве

Загрузка...