WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Наявність та правильність ведення журналу обліку виконання будівельно-монтажних робіт, журналу технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та авторського нагляду за дотриманням технологічних вимог.

Наявність ліцензій на право виконання відповідних підрядних робіт.

Перевірка стану розрахунків.

Встановити причини і суми дебіторської або кредиторської заборгованості станом на день проведення перевірки. Якщо на відповідних балансових рахунках тривалий час рахується дебіторська заборгованість, не виключено, що це може бути пов'язано з відмовою замовника від оплати виконаних робіт у зв'язку з невиконанням або неякісним виконанням обсягів робіт, завищенням розцінок, договірної ціни, виконанням робіт без наявності договорів тощо.

Перевірити наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, по яких закінчився термін позовної давності та проаналізувати її причини.

Якщо будівництво здійснюється за рахунок бюджетних коштів то необхідно отримати відомості про суму бюджетних коштів, виділених на будівництво (ремонт), а також цільове використання цих коштів згідно кошторису. Інформацію щодо бюджетних коштів, направлених на фінансування такого будівництва можна отримати у Фінансових органах та відділеннях Держказначейства.

Кошторисна вартість об'єктів будівництва (реконструкції, реставрації, ремонту) визначається на підставі проектно-кошторисної документації.

Усі компенсації, які передбачені Порядком визначення вартості робіт обґрунтовуються відповідними розрахунками, виконаними у встановленому порядку, і документами, що підтверджують вихідні дані на підставі яких виконані розрахунки (договірна ціна). При відсутності таких розрахунків необхідно письмово зобов'язати підрядника їх поновити і надати до перевірки в зазначений ревізором термін. В разі непред'явлення на вимогу інспектора поновлених розрахунків сума компенсації рахується завищенням вартості виконаних робіт.

5.2. Вартість матеріалів і послуг (механізми, автотранспорт тощо) включається до розрахунків без ПДВ по фактичних витратах і визначається на підставі норм витрат трудових і матеріальних ресурсів. Крім цього, слід враховувати зворотні суми від вартості матеріалів, які були у використанні (ці суми не включаються в обсяг реалізації, на них не нараховуються відрахування в інноваційний фонд, на розвиток доріг та ПДВ).

Типовою помилкою при врахуванні зворотної вартості матеріалів, які були використані у подальших будівельних та ремонтних роботах, є те, що зворотні суми віднімалися після обов'язкових відрахувань.

Якщо ціни придбання матеріальних ресурсів значно відрізняються (в більшу сторону) від тих, що склалися в регіоні, підрядник повинен направити замовнику запит у письмовій формі, що містить відповідні обґрунтування на дозвіл придбання таких матеріальних ресурсів. Використання матеріалів за завищеними цінами можливе лише за письмовою згодою замовника. У випадку її відсутності, різниця між завищеною ціною ресурсу та його ціною, що склалася в даному регіоні, замовником не компенсується і відноситься до завищення вартості робіт.

У випадку обґрунтованого врахування в договірній ціні коштів на розвиток власної виробничої бази, а також на поновлення парку машин і механізмів перевіряється наявність у підрядника відповідного окремого спецрахунку в установах банку.

Кошти на зазначені витрати не передбачаються по будовах, що здійснюються із залученням бюджетних коштів або

коштів підприємств, установ і організацій державної власності, за винятком випадків, коли по конкретній будові є техніко-економічні розрахунки, а витрати на розвиток бази забезпечують здійснення будови в економічно обгрунтовані терміни.

Окремо перевіряється правильність нарахування обов'язкових відрахувань, зборів та платежів за ставками та нормами згідно з чинним законодавством, віднесення їх на вартість будівництва. Обов'язкові відрахування - кошти до державного інноваційного фонду (1%), кошти на розвиток доріг загального користування (1,2%) - нараховуються від загальної вартості будівельно-монтажних робіт. Платежі - ПДВ (20%) - нараховуються під загальної вартості будівельно-монтажних робіт з урахуванням обов'язкових відрахувань.

Слід зауважити, що підписання акту приймання-передачі приватизованого об'єкту може бути здійснено у п'ятиденний термін лише після сплати повної ціни вартості об'єкту.

Крім того, у визначений термін покупець повинен здійснити добудування об'єкту та ввести його в експлуатацію. Ця норма є обов'язковою умовою приватизації, без здійснення якої неможливий подальший продаж приватизованого об'єкту.

Навести результати пільгового та біржових продажів акцій, проведених Фондом державного майна України, а також пакету акцій комерційним структурам за комерційним конкурсом.

По суб'єктам підприємницької діяльності (включаючи нерезидентів), які отримали у свою власність пакети акцій в значних сумах, в 20 денний термін з моменту початку перевірки надається їх перелік до ДПА України та вирішується питання, в разі потреби (при виявленні порушень), про проведення зустрічних перевірок, а також для накопичення бази даних по підприємствах, що будуть включаться до Національного плану перевірок на наступний рік.

Наявність відкритих рахунків в установах банків: розрахункових, суброзрахункових, позичкових - в національній та іноземній валютах.

Слід мати на увазі, що до установ банків або юридичних осіб, які не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках протягом трьох робочих днів (включаючи день відкриття або закриття), застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

• виконання вказівок і пропозицій по матеріалах попередніх перевірок.

Слід встановити та відобразити в матеріалах перевірки:

• дату, номер акту попередньої перевірки, ким проведена;

• порушення, які були встановлені;

• суму нарахованих фінансових санкцій, № платіжного доручення та дату сплати їх (відзначити у разі несплати);

• правильність відображення даних сум в бухгалтерському та податковому обліку;

• інше.

• характеристики основних виробничих процесів по основних підгалузях будівництва (лише для крупних підприємств).

Особлива увага звертається на наявність проектно-кошторисної документації, нормативів витрачання основних матеріалів, сировини та енергоресурсів для здійснення будівельного виробництва та підстава для їх використання (назва документу, органу, що затвердив норму і т.д.) та відповідність їх фактичним витратам. При цьому на регіональних рівнях аналізується нормативна база з зазначеного питання у розрізі типових будівельних підприємств, які виробляють аналогічні роботи та послуги в галузі будівництва.

При цьому фактичні витрати повинні бути підтверджені спеціальними розрахунками і звітами, в яких ці витрати порівнюються з витратами за нормами і розшифровуються відхилення від норм із зазначенням їх причин і винуватців.

При проведенні перевірок підприємств будівельної галузі обов'язково перевіряється питання наявності стандартів або технічних вимог на виконання робіт та послуг.

Звернути увагу на правильність списання вартості будівельних матеріалів, вартості експлуатації машин і механізмів та інших витрат на будівельно-монтажні і ремонтні роботи.

Заробітна плата основним робітникам нараховується по нарядам, а почасовикам - відповідно до існуючих систем оплати праці.

Надходження та розрахунки за обладнання з аналізом цін у порівнянні з відпускною ціною виробника цього обладнання, якщо проводились непрямі поставки.

В зв'язку з великою кількістю основних засобів на підприємствах будівельної галузі обов'язковим стає питання перевірки оприбуткування та наявності їх на підприємстві, правомірності переоцінки вартості основних засобів, відповідність регістрів обліку основних засобів первинним документам, правильність застосування норм амортизації.

Реалізація основних видів продукції, що користуються попитом на внутрішньому і зовнішньому ринках (основні замовники, ціни, схеми взаємовідносин, форми розрахунків, тощо).

В будівництві взаємовідносини складаються між підприємством-замовником (забудівником) і підрядчиком - виробничою будівельно-монтажною організацією.

Виробничі взаємовідносини між замовником і підрядчиком регулюються договором, який укладають на весь термін будівництва.

Виконання будівельно-монтажних робіт відображають в бухгалтерському обліку за кошторисною вартістю, а також плановою і фактичною собівартістю. Планова і фактична собівартість допомагають виявити стан виконання плану щодо заниження витрат, а зрівняння кошторисної вартості з фактичною собівартістю - фінансовий результат (прибуток або збиток) від реалізації будівельної продукції.

Готовою продукцією для підрядних будівельних організацій є закінчені будови і споруди та частини їх. окремі види робіт, конструктивні елементи.

Встановлена пі й укладанні контракту договірна ціна робіт може змінюватись, наприклад, у разі:

- зміні обсягу і складу робіт;


 
 

Цікаве

Загрузка...