WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Показником того, що аудитор отримав необхідне знання системи бухгалтерського обліку і відповідності внутрішнього контролю може бути те, що він знає про недоліки в цих системах. При виявленні істотних недоліків у структурі або функціонуванні систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю аудитору слід повідомити про це керівництво відповідного рівня управління у найкоротший термін, з відповідною впевненістю та доказовістю своєї правоти.

3.3. Примінення діючої методики контролю на підприємствах, які за видом економічної діяльності належать до галузі будівництва

У відповідності до пункту 2 наказу ДПА України від 7 лютого 2000 року №49 "Про взаємодію підрозділів органів державної податкової служби України при організації контрольна - перевірочної роботи" не пізніше ніж за 10 днів до початку планової документальної перевірки підрозділ, відповідальний за перевірку, направляє платнику податків письмове повідомлення про її проведення. Також за 10 днів повідомляється відповідним підрозділам податкової служби та іншим контролюючим органам, які будуть брати участь у її проведенні, про терміни проведення комплексної документальної перевірки.

При проведенні перевірок підприємств галузі будівництва рекомендуємо залучати інші зацікавлені контролюючі органи (КРУ, СБУ, Прокуратуру, Держказначейство, тощо).

На протязі 20 днів після початку перевірки підприємств галузі будівництва, включаючи капітальний ремонт і реставрацію будівель і, споруд виробничого та невиробничого призначення, ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення населення, господарське управління будівництвом, проектні, проектне - дослідні, дослідні роботи та організації, які здійснюють експлуатаційне буріння визначаються підприємства, які здійснюють посередницьку або іншу діяльність і відіграють значну роль в фінансово-господарській діяльності підприємства.

Бухгалтерський облік в будівництві відрізняється від обліку в інших галузях народного господарства. Це пояснюється технологічними особливостями, структурою управління, ціноутворенням.

При перевірці стану бухгалтерського обліку, правильності списання товаро-матеріальних цінностей необхідно знати:

1.Бухгалтерський облік і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт в Україні повинні відповідати вимогам "Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996року № 186 зі змінами та доповненнями.

Правильність віднесення будівельною організацією витрат на будівництво в розрізі об'єктів (будівлі, споруди) та відповідність їх титульним спискам, окремим проектам і кошторисам, необхідно перевіряти шляхом співставлення даних первинних бухгалтерських документів з даними синтетичного обліку (журнал-ордер № 10-Б).

Для перевірки правильності віднесення витрат на будівництво потрібно перевірити у повному обсязі всю документацію первинного та бухгалтерського обліку в організаціях, що перевіряються.

При проведенні перевірки будівельних організацій слід звернути увагу на правильність обліку і списання вартості будівельних матеріалів на собівартість будівництва (ремонтних робіт) шляхом порівняння даних бухгалтерського обліку з даними актів виконаних робіт та встановленими нормами витрачання матеріальних цінностей на одиницю об'єму, відповідність відображених в обліку витрат на перевезення

матеріалів за товарно-транспортними накладними та подорожніми листами оприбуткованій кількості матеріалів. При цьому необхідно ознайомитись з порядком аналітичного обліку матеріалів (форма М-19) та перевірити правильність їх списання на виробництво (форма М-29). Дані про результати перевірки правильності списання матеріалів оформляються наступною довідкою:

Слід звернути увагу на наявність у бухгалтерському обліку даних про залишки товарно-матеріальних цінностей "червоним", що може бути пов'язано з приписками обсягів виконаних робіт і безпідставним списанням матеріалів, які фактично відсутні. Якщо по окремих об'єктах встановлено фактичні витрати, які не підтверджені обсягами виконаних робіт, потрібно уточнити причини і цілі цих витрат та наявність кредиторської заборгованості.

При встановленні фактів незаконного списання будівельних і інших матеріальних цінностей необхідно обов'язково провести інвентаризацію наявності матеріалів та перевірку законності списання на валові витрати даних затрат.

0кремо слід перевірити стан взаєморозрахунків з підрядниками та постачальниками товарно-матеріальних цінностей.

Перевірити правильність віднесення і списання витрат по тимчасових (нетитульних) спорудах і порівняти ці витрати із зазначеними у зведеному кошторисному розрахунку.

Встановити, чи не виконувались роботи штатними працівниками замовника (слюсарі, столяри, технічні працівники та учні) за рахунок основного робочого часу і чи не оформлялись одночасно фіктивні наряди на обсяги цих робіт з метою привласнення коштів.

Для виконання перевірки необхідно надати підтвердження статей та розміру витрат, в розрізі яких формуються договірні ціни та вартість виконаних робіт, нормативними документами та даними бухгалтерського обліку

Слід звернути увагу на правильність проведених перерахувань і віднесення на собівартість субпідрядною організацією відрахувань, що належать до часткового відшкодування генеральному підряднику (адміністративні витрати тощо).

Якщо по окремих об'єктах рахуються фактичні витрати, а не показано обсяги виконаних робіт, то потрібно перевірити чи не пов'язано це з переносом резерву витрат на майбутній період, або виконання робіт без оплати (ліквідація дефектів, фактичне виконання робіт на об'єктах, які вже були здані і за введення яких отримано премії").

Для будівництва характерні більша питома вага незавершеного виробництва, часта зміна будівельних і монтажних робіт, а в результаті різна трудомісткість робіт, структура витрат на виробництво за місяцями, продовження виробничих циклів, наявність дільниць виконавців робіт, що знаходяться в різних населених пунктах, виконання робіт для багатьох замовників.

Розрахунки між замовниками та підрядниками за виконані роботи здійснюються на підставі локальних кошторисів за договірними цінами, які уточнюються по статтям витрат при проведені розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Для більш якісного проведення перевірок постає питання необхідності вивчення основних видів робіт та послуг, що

надає будівна галузь, матеріалів, які використовуються в будівельному виробництві, основних постачальників та договірні умови, складені підприємством з ними, особливо з питань доставки, видів розрахунків, цін, тарифів, а також основних замовників будівельно-монтажних робіт та послуг.

Особлива увага приділяється посередницьким структурам, які, як правило, здійснюють розрахунки не грошовими коштами, а товарообмінними операціями по цінах значно вище ніж звичайні ціни, векселями, тощо.

До акту перевірки надаються у вигляді додатків схеми матеріальних та грошових потоків по основних постачальниках матеріалів, сировини, включаючи давальницьку, а також по основних замовниках робіт, послуг.

Основні завдання і організація перевірок використання коштів на будівельне - монтажні та ремонтні роботи

Перевірку використання коштів на будівництво та ремонти рекомендується проводити послідовно, відповідно до таких етапів:

Встановити наявність титульних списків, планів, проектів і кошторисів на всі об'єкти капітального будівництва та джерела фінансування, а також графіків будівництва та введення в дію пускових об'єктів, погоджених з будівельними організаціями, іншими суб'єктами будівництва. Звернути увагу на наявність дефектних актів.

Перевірити стан взаєморозрахунків з підрядниками, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості.

Аналіз договірних відносин, наявність договорів та контрактів і відповідність їх чинному законодавству.

Правильність визначення вартості будівництва або ремонту (зведений кошторисний розрахунок, договірна ціна).

Стан бухгалтерського обліку і звітності.

Правильність списання вартості будівельних матеріалів, вартості експлуатації машин і механізмів та інших витрат на будівельно-монтажні і ремонтні роботи.

З'ясувати, чи не було випадків, коли матеріальні цінності (будівельні матеріали, машини і механізми) передавались підрядним організаціям для виконання будівельно-монтажних робіт і списувались безпосередньо на витрати установ замість віднесення їх вартості на взаєморозрахунки з підрядними організаціями.

Перевірка забезпеченості будівництва технічною документацією В ході цього етапу перевірити:

1.Наявність проектно-кошторисної документації у базисних цінах відповідних років та затвердження її у встановленому порядку.

Наявність позитивного комплексного висновку експертизи проектно-кощторисної документації.

Наявність титульних списків, графіків будівництва та введення в дію пускових об'єктів, погоджених з будівельними організаціями, іншими суб'єктами будівництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...