WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Вартість послуг сторонніх підприємств враховується на підставі пред'явлених рахунків по дебету рахунку 23 "Виробництво" з журналу-ордеру № 6-Б.

Фактична собівартість зданих замовнику робіт і вартість матеріалів, повернутих із виробництва, відображається в журналі-ордері № 10 по кредиту рахунку 23 в кореспонденції з дебетом рахунків 201 "Сировина й матеріали", 205 "Будівельні матеріали". Списання собівартості зданих робіт здійснюється на підставі підписаних замовником довідки за формою КБ-3 і акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.

Перевірка відповідних даних бухгалтерського обліку фактичним даним про залишки незавершеного виробництва здійснюється шляхом щомісячного проведення інвентаризації. Проте система проведення інвентаризації на підприємстві не досконала і потребує негайних змін. Інвентаризація можна сказати майже не проводиться, і з цієї причини виникає безліч проблем. Для вирішення даних проблем все-таки необхідно провести перекваліфікацію кадрів, і встановлення чіткої системи контролю за виконанням інвентаризаційного плану.

В питанні розглянуто облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості виконаних робіт. /Додаток К, Л/.

 • Бухгалтерський облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів у підрядних будівельних організаціях

  1. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками

  Документування розрахунків за будівельно-монтажні роботи.

  Розрахунки здійснюються на підставі підписаної замовником довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою КБ-3 (зразок 1).

  Зразок 1 Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за звітний місяць, тис. гри.

  Найменуванні я об'єктів

  Кошторисна вартість будівельних робіт

  Вартість виконаних робіт у кошторисних цінах

  3 початку будівництва беї включення робіт за діючою довідкою

  Виконано робіт за звітний місяць

  Об'єкт А

  210

  -

  12

  Ця довідка складається у трьох примірниках; один - для підрядника і два - для замовника (передаються до відділу капітального будівництва та бухгалтерії). У довідці № КБ-3 у відповідних графах показується вартість виконаних робіт за ринковими і базисними кошторисними цінами з початку будівництва по звітний місяць і окремо за звітний місяць. Розшифровка базисної ринкової вартості, а також додаткових витрат, пов'язаних зі зміною ринкових умов, наводиться в акті приймання виконаних робіт, складеному за типовою формою № КБ-2в (зразок 2).

  Зразок 2 Акт приймання виконаних робіт за звітний квартал

  Найменування робіт

  Обґрунтування ціни

  Одиниця виміру

  Ціна за одиницю, грн.

  Виконано робіт за звітний квартал

  Додаткові витрати по роботах, виконаних в зимовий час

  кількість

  вартість виконаних робіт

  параграф нормативного збірника

  %

  сума, грн.

  Стіни зі

  5-30

  м3

  20

  400

  8000

  звичайної

  глиняної

  цегли

  Всього

  34160

  Накладні

  5840

  Всього з

  40000

  накладними

  витратами

  Планові

  1000

  Всього

  41000

  Актами здачі робіт за формою № 2 оформлюються розрахунки за виконані будівельні роботи за окремими конструктивними елементами.

  Різноманітні сторони виробничої, збутової, постачальницької, фінансової та інвестиційної діяльності будівельного підприємства одержують оцінку в системі фінансових показників. До основних показників, що характеризують господарську діяльність будівельних підприємств, відносяться: дохід (виручка), витрати виробництва (собівартість будівельних робіт і послуг), валовий прибуток, чистий прибуток тощо.

  Кожне будівельне підприємство в результаті своєї виробничо-господарської діяльності за свою роботу одержує дохід. Дохід як фінансовий показник характеризує завершення виробничого циклу, повернення авансованих на виробництво коштів підприємства і початок нового обороту засобів.

  Дохід будівельного підприємства складається з коштів, отриманих від реалізації:

  - будівельно-монтажних робіт (кошти, одержані від замовника за виконані обсяги робіт);

  - послуг іншим підприємствам;

  - послуг населенню;

  - продукції підсобних і допоміжних виробництв стороннім підприємствам;

  - іншим підприємствам основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна підприємства.

  Дохід як бухгалтерський показник характеризує збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена).

  Доходи будівельного підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і включаються до Звіту про фінансові результати згідно з принципом нарахування і відповідності доходів та витрат. Через це доходи визнаються тоді, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать.

  Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено в П(С)БО 15, який з врахуванням відповідних змін і доповнень також поширюється на контракти з надання послуг у сфері будівництва. Однак, діяльність будівельних підприємств також регулюється П(С)БО 18 "Довгострокові контракти", який на сьогоднішній день ще не затверджений.

  В основу П(С)БО 18 покладено принципи відповідного міжнародного стандарту - МСБО 11 "Будівельні контракти"./30,с. 435/. В умовах ринкової економіки основою економічного розвитку будівельного підприємства є прибуток. Це найважливіший показник роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства і задоволення соціальних та матеріальних потреб засновників та працівників. В сучасних умовах зведений показник, що характеризує фінансовий результат діяльності будівельного підприємства, - валовий прибуток або збиток.

  Валовий прибуток (збиток) будівельного підприємства розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації робіт, послуг і собівартості реалізованих робіт і послуг.

  Основна частина прибутку будівельного підприємства складається з доходу від здачі замовникам виконаних робіт і надання послуг населенню та іншим споживачам. Він визначається як різниця між договірною вартістю зданих замовнику робіт без податку на додану вартість і витратами на їх виробництво.

  Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, ПДВ, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

  Кінцевий фінансовий результат - чистий прибуток або збиток діяльності будівельного підприємства – складається з фінансового результату від здачі замовнику робіт і послуг, передбачених договором , а також від інших видів діяльності, зменшених на суму витрат по цих операціях:

  Чп = Язо + Проз + Прім + Півд,

  де:

  ЧП - чистий прибуток;

  Пзо – прибуток від здачі об'єктів;

  Проз – прибуток від реалізації на сторону основних засобів;

  Прім – прибуток від реалізації іншого майна;

  Півд – прибуток від інших видів діяльності.[66. 26].

  Протягом звітного періоду фінансові результати по рахунку 79 у Головній книзі враховуються наростаючим підсумком розгорнуто: по дебету – витрати , а по кредиту – доходи. В кінці звітного періоду виявляють загальний нерозподілений прибуток або непокритий збиток.

  Облік використання прибутку ведуть за такими напрямами: на формування резервного капіталу, на поповнення статутного капіталу підприємства, на виплату дивідендів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...