WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Планова собівартість будівельно-монтажних робіт є прогнозною величиною витрат конкретного будівельного підприємства на виконання певного комплексу будівельно-монтажних робіт . Інакше кажучи, планова собівартість визначає величину витрат на виконання робіт в установлені договором строки будівництва-при раціональному та ефективному використанні реально існуючих в розпорядженні будівельного підприємства будівельних машин, механізмів та інших технічних, матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, дотриманні правил технічної експлуатації основних засобів та забезпечення безпечних умов праці .

При відсутності калькулювання планової собівартості будівельних об'єктів обчислюється планова собівартість будівельно-монтажних робіт в цілому по будівельному підприємству . З цією метою визначається рівень рентабельності ( у відсотках) будівельно-монтажних робіт- відношення планового прибутку до кошторисної вартості запланованого до виконання обсягу робіт з об'єктів, що підлягають здачі в плановому періоді . Різниця між плановим рівнем рентабельності і відсотком планових накопичень приймається за плановий рівень зниження кошторисної собівартості .Цей відсоток зниження собівартості поширюється на весь обсяг будівельно-монтажних робіт .

Планова собівартість фактично виконаного обсягу будівельно-монтажних робіт розраховується також шляхом коригування кошторисної собівартості робіт, виконаних власними силами, за тим же плановим відсотком зниження кошторисної собівартості та з додаванням фактично відшкодованих сум компенсацій. Аналогічно доводяться до планового розміру кошторисні суми кожної статті витрат, але тільки по будівельному підприємству в цілому .При цьому зберігаються усередненість і умовність запланованих витрат.

Порядок і методи планування собівартості кожне будівельне підприємство може встановлювати самостійно, виходячи з умов своєї діяльності . При цьому планова собівартість робіт може розраховуватися як за окремими об'єктами, так і за підрядними договорами і на виробничу програму вцілому .

Фактична собівартість будівельних робіт – це сума витрат, здійснених конкретним будівельним підприємством в ході виконання заданого комплексу робіт в умовах виробництва, що склалися.У відповідності до видів собівартості в будівництві розрізняють три види калькуляції.

Кошторисна калькуляція – це обчислення кошторисної собівартості 1 куб м будинку ( собівартість об'єкта в цілому або окремих видів робіт, конструкцій будівлі ) за кошторисними розцінками (нормами), тобто за усередненими розцінками на витрачання матеріальних ресурсів і оплату витрат праці робітників з врахуванням накладних витрат і лімітованих витрат на 1 куб. м будівлі.

Планова калькуляція - це обчислення планової собівартості 1 куб. м будівлі (або планової собівартості всіх робіт на об'єкті ), як різниці між кошторисною собівартістю

об'єкту і розміром витрат по заходах, що підвищують організаційно-технічний рівень будівельного виробництва по зведенню конкретного об'єкта а розрахунку на 1 куб.м будівлі .Планова собівартість будівельних робіт в цілому по будівельному підприємству (кошторис витрат на виробництво ) визначається підсумовуванням планової собівартості робіт за об'єктами .

Фактична калькуляція – це визначення фактичної собівартості 1 куб.м будівлі, всіх будівельних робіт на об'єкті на основі фактично здійснених витрат на виробництво 1 куб. м будівельної продукції.

Підприємства, що виконують капітальні роботи, складають виробничу калькуляцію, що визначає собівартість об'єкта та включає витрати будівельного підприємства. /56. 134/

Виробнича калькуляція має на меті виявити як повну собівартість будівельних або монтажних робіт за окремими об'єктами, так і собівартість робіт за визначений період, а для підсобних та допоміжних виробництв – собівартість одиниці продукції та всього обсягу окремих видів продукції або послуг.

В обліку витрат в будівництві важливу роль відіграє вибраний підприємством метод обліку витрат . Метод обліку витрат залежить від організації будівельного виробництва, технологічних особливостей в будівництві, виду робіт, що виконуються, а головне - від визначення фактичної собівартості будівельно-монтажних робіт.

У будівництві застосовуються нормативний метод, метод за замовленнями, попередільний метод.

Найбільш поширеним методом обліку витрат і калькулювання собівартості продукції будівельного виробництва є позамовний метод, при якому об'єктом обліку і калькулювання є замовлення (об'єкт будівництва, вид робіт тощо). При цьому доцільно використовувати елементи нормативного методу обліку.

Їх сутність полягає у тому, що до початку будівництва по об'єкту складається нормативна калькуляція за статтями собівартості.

Для розрахунків нормативної калькуляції використовуються :

  • виробничі нормативи (ДБН 4-16-98 або розроблені самостійно);

  • проекти провадження будівельно - монтажних робіт ;

  • кошториси щодо будівельного об'єкту ;

  • нормативи щодо праці і заробітної плати ;

  • розрахунки потреби в машинах і будівельних механізмах;

  • розрахункові ціни на будівельні матеріали;

  • інші джерела.

Ті або інші виробничі нормативи застосовуються залежно від того, хто є замовником об'єкта. Тобто якщо замовником є бюджетна структура і оплата здійснюється з коштів бюджету, застосовуються виробничі нормативи ДБН 4-16-98. А якщо замовником є недержавна структура і будівництво ведеться не за рахунок бюджетних коштів , виробничі норми розробляються самим будівельним підприємством і узгоджуються із замовником. І в першому, і в другому випадку нормативна калькуляція за кожним об'єктом або видом робіт затверджується керівником підприємства (будівництва або об'єкта).

Усі випадки відхилень від норм витрат враховуються відповідно до сигнальних документів. До них належать : лімітні картки ( форми М-8, М-28), акти на простій, листки на доплату, наряди на відрядну роботу та інші.

Облік відхилень ведеться з метою забезпечення своєчасної інформації про ті розміри і причини витрат (додаткові витрати ), які не передбачені нормами .Такий облік ведеться для своєчасного прийняття необхідних організаційних і технічних заходів.

До додаткових витрат в будівництві належать : виправлення неякісно виконаних будівельно-монтажних робіт, дефекти продукції постачальників, збільшена витрата матеріалів при виконанні будівельно-монтажних робіт в зимовий час , доплата за роботу в неробочі дні, виконання будівельно-монтажних робіт, непередбачених у проектній документації, оплата простоїв, припинення поставки енергії, води, палива тощо.

Цей облік ведеться на основі повідомлень про зміни норм і використовується для уточнення нормативної калькуляції .

У зведеному обліку витрат на виробництво фактичні витрати поділяються на витрати за нормами, витрати за відхиленнями від норм і змінами норм.

Фактична собівартість будівельних робіт (об'єкту) за нормативним методом визначається алгебраїчним додаванням суми витрат за поточними нормами, величини відхилень від норм і величини змін норм:

Вф = В, + В + З,

де: Вф – витрати фактичні;

В, - витрати нормативні;

В - величина відхилень від норм;

З - величина змін норм.

Але такий зведений облік можливий тільки по документованих відхиленнях (за зведеними відомостями відхилень ).На практиці ж фактичні зведені витрати основного виробництва по закінченні місяця співставляються з кошторисними і нормативними витратами. з цією метою складається порівняльна калькуляція. За цією калькуляцією здійснюється аналіз відхилень за кожною позицією, при цьому особлива увага приділяється недокументованим відхиленням .За даними аналізу розробляються пропозиції щодо запобігання перевитрат надалі або виявляється необхідність уточнення деяких нормативів.

При використанні нормативного методу обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт з'являється можливість оперативно виявити невикористані внутрішньогосподарські резерви і застосувати їх для оперативного управління виробництвом.

Повна вартість об'єкту для замовника, що включає як оплату підрядних робіт за договірною вартістю, так і власні витрати замовника на організацію та здійснення будівництва

(проектно-пошукові роботи, відведення та освоєння території, технічний огляд тощо) є інвентарною вартістю.

Для відображення всіх витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт на кореспондуючих рахунках і віднесення до собівартості окремих об'єктів калькулювання в бухгалтерії будівельного підприємства використовується журнал-ордер № 10 .Для кожного об'єкта калькулювання в журналі - ордері № 10 призначено окремий рядок. Облік витрат ведеться за єдиною номенклатурою статей, яка також застосовується при складанні кошторису на будівництво об'єкту: матеріали, основна заробітна плата робітників, інші прямі витрати відрахування на соціальні заходи, накладні витрати з можливою їх деталізацією.


 
 

Цікаве

Загрузка...