WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Відсоток сплачених сплачених до нормативної бази надходжень з поточних нарахувань це частка від ділення сплачених платежів на нормативну базу для надходжень з поточних зобов"язань і перемножена на 100 (Гр.21= гр.5/гр.11*100).

Відсоток виконання нормативної бази в цілому та рівень сплачуваності поточних зобов"язань являються основними показниками роботи податкових органів.

Виконання нормативної бази бази в цілому це частка від ділення сплачених сум без зміни переплат на базу для надходжень (всього) і перемножену на 100 (Гр. 22 = ((гр.5 – гр.8 + гр.3)/гр.14 * 100)).

Рівень сплачуваності - це частка від ділення скоригованих надходжень на базу для надходжень з поточного зобов"язання і перемножена на 100 (гр.23=(скориговані надходження/гр.11*100). Скориговані надходження визначаються аналогічно їх визначенню до гр.17 але без перемноження на мінус одиницю.

Одним із важливих показників роботи є відношення фактичного податкового боргу до нормативного. Такий показник дорівнює частці від ділення фактичного податкового боргу до нормативного і перемноженого на 100 (Гр. 24 =гр.6/гр.15 * 100). Значення цього показника нижче 100 являється позитивним незалежно від виконання прогнозного показника (гр 27), адже це свідчить про повне використання наявної податкової бази для надходжень з поточного податкового зобов"язання та виконання завдань по скороченню як новоствореного так і боргу на початок року.

Гр. 25 – прогнозні показники по надходженнях платежів до бюджету.

Гр. 26 – розраховується (гр.5 – гр.25).

Гр. 27 – розраховується (гр.5/гр.25 * 100).

Гр. 28 – розраховується (гр.11 /гр.25 * 100).

Нормативна база доходів Державного бюджету аналогічна розрахунку нормативної бази доходів до Зведеного бюджету по ПДВ, АЗ, збору на геологорозвідувальні роботи, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, конфіскантах, пені ЗЕД, фонду Чорнобиля, відрахуваннях до іноваційного фонду і переноситься в окрему таблицю по розрахунках до Державного бюджету автоматизовано. По решті платежів, які можуть надходити до Державного бюджету (податку на прибуток, платі за використання лісових та водних ресурсів, платежах за використання надр, єдиному податку, надходженнях відсотків за користування коштами бюджету, держмиту, надходженнях сум перевищення фонду споживання, збору за забруднення навколишнього середовища, інших надходженнях) інформаційні дані в графах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 автоматично заносяться із звітних даних ДПІ. Дані гр. 12 розраховуються аналогічно порядку розрахунку до Зведеного бюджету (в автоматизованому режимі, а в кого не можна здійснити цей розрахунок автоматизовано, то його виконують в ручному режимі).

Застосування наведеної методики є особливо доцільною на рівні платника. Маючи такий автоматизований аналіз на рівні платника можна отримати аналогійний аналіз в розрізі підприємств певної галузі, форми власності та інших признаків.

Початкове налаштування розрахунку.

Щоб встановити розрахунок на ПК необхідно щоб на ньому була встановлена операційна система Windows 98 та Excel 97.

Налаштування розрахунку здійснюється на листі "Настройка" (рис.2)..

Розшифруємо позначення рис.2.

Рис.2 Лист налаштування параметрів розрахунку

1 – "Вибір критерію" – дозволяє вибрати один з варіантів падання розрахунку:

  • розрахунок по конкретній галузі;

  • розрахунок по конкретному підприємству;

  • розрахунок по конкретній формі власності.

2 – "Шлях до файлів АРМу ТАХ" – вказується шлях до файлу звітності GDddmmyy.dbf АРМу "ТАХ"

3 – кнопка "Вибрати" відкриває вікно діалогу в якому потрібно вибрати шлях до файлу звітності GDddmmyy.dbf АРМу "ТАХ"

4 – "Шлях до файлів довідників" – вказується шлях до файлів довідників виду діяльності, підприємств, форм власності. (рис.3)

5 – кнопка "Вибрати" відкриває вікно діалогу в якому потрібно вибрати шлях до файлів довідників виду діяльності, підприємств, форм власності.

6 – "Звітний період" – вказується початковий і кінцевий місяць звітного періоду.

7 – Кнопка "ОК" – активізує лист "База" з самим розрахунком.

8 – Кнопка "Обновити перелік платників" – дозволяє обновити перелік платників, якщо в цьому є необхідність

Рис.3. Вікно діалогу вибору шляхів до файлів.

Відповідно до вибраного пункту у "виборі критерію" в листі база появляється можливість вибору виду діяльності, конкретного підприємста чи форми власності.(рис.4)

Рис.4 Спосіб вибору підприємства для проведення розрахунку.

Вибравши конкретне підприємство, вид діяльності чи форму власності через деякий час (в залежності від швидкодії комп'ютера) ми отримаємо результат.

Суми фактичних надходження основних податків до Зведеного бюджету України по ДПА в Тернопільській області у 2000 році, тис. грн

у

х1

x2

х3

Місяць

ВСЬОГО

ПДВ

Прибутковий податок

з громадян

Податок на прибуток

1

2

3

4

5

Січень

16813.9

5444.7

2306.8

3381.2

Лютий

15914.5

4347.8

3160.2

2945.5

Березень

18945.4

5154.7

4678.2

1986.3

Квітень

21407.9

5706.3

4683.7

4079.3

Травень

18829.3

7019.7

3797.2

1864.3

Червень

22375.2

6130.6

4411.0

2575.8

Липень

26080.4

6153.8

4563.1

4135.9

Серпень

25971.1

6939.3

6187.0

2609.2

Вересень

25083.8

6314.3

5576.8

2770.0

Жовтень

35948.3

6550.9

5796.5

6065.7

Листопад

28617.2

9464.7

6336.7

2871.3

Грудень

29049.2

6804.4

8317.9

2998.8

Виходячи з цього, вибіркова лінійна багатофакторна модель буде мати слідуючий вигляд:

у = b0 + b1x1 + ... + bpxp + e

де у – залежна змінна;

х1, х2, ..., хр – незалежні змінні (або фактори);

b0 , b1, ... , bp – оцінки невідомих параметрів узагальненої моделі;

е – випадкова величина (помилка).

Нехай залежна змінна у – сумарний дохід Зведеного бюджету України за 2000 рік;

незалежні змінні

х1 – надходження від податку на додану вартість до Зведеного бюджету за 2000 рік;

х2 – надходження від податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету за 2000 рік;

х3 – надходження від прибуткового податку з громадян за 2000 рік.

у = -4000,0036 + 1,3468х1 + 1,9940х2 + 2,90903 + е

Рис. 4. Прогноз податкових надходжень на 2001 рік

для ДПА в Тернопільській області.


 
 

Цікаве

Загрузка...