WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Розрахунок бзи оподнормативної податкової бази наведено на рис 1.

Гр.1,6 –заносяться дані податкового боргу з інформаційної бази даних АІС "Галузь" (в гр. 1 на початок (року) звітного періоду, а гр. 6 на кінець звітного періоду);

Гр. 2,7 – заносяться дані звіту ф 1-П6 "Про суми недоїмки податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" (гр. 2 на початок (року) звітного періоду, а гр. 7 на кінець звітного періоду);

Гр. 3,8 – заносяться дані звіту ф 1-П8 "Про суми переплат податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" (гр.3 на початок (року) звітного періоду, а гр. 8 на кінець звітного періоду);

Гр. 5 – заносяться дані звіту ф 1-ПО "Про суми надходжень податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" за звітний період;

Гр.9 – заносять дані про списані і розстрочені борги з податкового боргу на початок звітного періоду (дані вибирають з карточок обліку) за звітний період;

звітного періоду (дані вибирають з карточок обліку) за звітний період;

Розрахунок нормативної бази для надходжень та її використання проводиться в автоматизованому режимі.

Основа для розрахунку податкової бази для оподаткування є податкове зобов"язання.

Податкове зобов"язання – нараховані суми до бюджету згідно документів платників по нараховуємих платежах, фактично сплачені суми до бюджету по платежах по яких не проводяться нарахування, сума дорахованих платежів згідно документів по контрольно-економічній роботі, фактично сплачена пеня за несвоєчасну сплату платежів до бюджету.

Податкове зобов"язання, яке виникає, в повному обсязі не значиться в звітних документах податкової служби, а тому його доцільно визначати розрахунковим шляхом.

Виходячи з цього податкове зобов"язання визначається слідуючим чином - сума сплачених платежів плюс приріст недоїмки, мінус приріст переплат, плюс суми відстрочених, списаних та розстрочених платежів (Гр. 4 =(гр.5+ гр.7- гр.2+ гр.3- гр.8 + гр.10 ). Такий метод розрахунку проводиться по всіх платежах без виключення і враховує всі особливості, які можуть бути по платежах що нараховуються, а також і по тих що не нараховуються.

Важливим етапом є розрахунок нормативних сум для надходжень.

Нормативні суми для надходжень (всього) дорівнюють сумі бази для надходжень з податкового зобов'язання, нормативного скорочення новоствореного та податкового боргу на початок року (гр. 14 =гр. 11+ гр.12 +гр. 13).

Одним із важливих етапів розрахунку є визначення бази для надходжень зподаткового зобов'язання виходячи з нормативів сплати. По податку на прибуток (за виключенням податку на прибуток банківських, страхових організацій, підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних осіб), податку на додану вартість та платі за землю Державною податковою адміністрацією України нормативи сплат встановлені менше сто відсотків. Виходячи з нормативів сплат база для надходжень з податкового зобов"язання (поточних нарахувань включаючи сплачену пеню) дорівнює добутку податкового зобов"язання і нормативів сплати (Гр.11 =гр. 4 крім податку на прибуток (без податку на прибуток банківських та страхових організаціях, підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних особах), а також ПДВ і платі за землю. По податку на прибуток (крім податку на прибуток банківських та страхових організаціях, підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних осіб) ((гр.11 = (гр. 4 * на 0,85)), по ПДВ ((гр. 14 = (гр. 4 * на 0,8)) , по платі за землю ((гр. 14 =(гр. 4 * 0,8)) , а за перший квартал по платі за землю розрахунок проводиться ((гр.14 = (гр. 4 * 0,7)).

Згідно нормативів сплати новостворений податковий борг повинен скоротитись щомісячно на 8 відсотків (100 відсотків за рік). Нормативний новостворений податковий борг може бути тільки по тих платежах по яких нормативи сплат менші 100 відсотків виходячи з чого нормативи скорочення новоствореного податкового розраховуються тільки по податку на прибуток (крім прибутку банківських, страхових організаціях та підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичнимх особах), ПДВ, платі за землю. Щомісячний розрахунок нормативів скорочення новоствореного податкового боргу проводиться слідуючим чином: податковий борг на кінець попереднього звітному місяця (початок звітного місяця) мінус податковий борг на початок попереднього звітному місяця (якщо значення позитивне) перемножується на коефіцієнт 0,08. Дані щомісячного розрахунку заносяться в пам"ять для розрахунку нормативного скорочення новоствореного податкового боргу за звітний період. З початку року (за звітний період) дані нормативного скорочення новоствореного податкового боргу (графа 12) визначаються як сума розрахунків за всі місяці звітного періоду.

В практичній діяльності можуть бути випадки, що на початок місяця може бути новостворений податковий борг, а на кінець звітного періоду він менший ніж на початок місяця або нема його зовсім. Виходячи з цього розрахована сума скорочення новоствореного податкового боргу може бути більша або дорівнюватиме сумі новоствореного податкового боргу ( гр. 6 мінус гр. 1), а тому сума нормативного скорочення податкового боргу (гр 12) повинна бути менша або дорівнювати сумі новоствореного податкового боргу (гр 12 <=гр.6 –гр.1).

Нормативні суми скорочення податкового боргу на початок року розраховуються як різниця податкового боргу на початок року і сум списаних, відстрочених, розстрочених сум з боргу на початок року і перемножена на коефіцієнт 0,03 (норматив скорочення податкового боргу в місяць) та на кількість місяців в звітному періоді (гр. 13=((гр.1 – гр.9) * 0,03 *(кількість місяців звітного періоду)).

Для порівняння виконання завдання по скороченню податкового боргу доцільно розраховувати нормативні суми податкового боргу на кінець звітного періоду (гр.15). Сума нормативного податкового боргу на кінець звітного періоду розраховується як сума податкового боргу на початок року і податкового зобов"язання, що виникло в звітному періоді за мінусом відстрочених, списаних та розстрочених сум з податкового боргу на початок року та бази для надходжень звітного періоду (Гр. 15 = гр.1+гр.4-гр.9-гр.14).

Втрати (-), додаткові надходження (+) від невиконання (перевиконання) надходжень нормативної бази всього (гр. 16) визначаються як різниця між нормативним податковим боргом на кінець звітного періоду і фактичним податковим боргом на кінець звітного періоду (гр. 16 =гр. 15 – гр. 6).

Втрати (-), додаткові надходження (+) від невиконання (перевиконання) надходжень з бази для надходжень з поточного податкового зобов"язання визначаються як різниця між скоригованими надходженнями та нормативними сумами для надходжень з поточного податкового зобов"язання (гр. 17 =скориговані надходження мінус гр.11)

Скориговані надходження (при умові коли недоїмка на кінець звітного періоду більша (доріва) недоїмці на початок року мінус списані, (реструктуризовані, розстрочені) суми з боргу на початок року ) - це фактичні надходження за мінусом переплат на кінець звітного періоду плюс переплата на початок року і все перемножене на мінус одиницю (Скориговані надходження визначаються (гр.5 – гр.8 + гр.3)*(-1) якщо ((гр.7+ гр.10) >=гр.2).

Скориговані надходження (при умові коли недоїмка на кінець звітного періоду менша недоїмки на початок року мінус списані, реструктуризовані, розстрочені суми з боргу на початок року) це фактичні надходження за мінусом переплат на кінець звітного періоду плюс переплата на початок року, мінус недоїмка на початок року , плюс недоїмка на кінець звітного періоду і все це перемножене на мінус одиницю ((скориговані надходження визначаються (гр.5– гр.8+ гр.3– гр.2+ гр.7+гр.10)*(-1), якщо ((гр.7+гр.10) < гр.2)).

Втрати (-), додаткові надходження (+) від зміни податкового боргу (гр.18) визначаються як різниця між податковим боргом на початок року і податковим боргом на кінець звітного періоду, нормативними сумами скорочення новоствореного податкового боргу, нормативного скорочення податкового боргу на початок року, втрат (додаткових надходжень) за рахунок невиконання нормативної бази для надходжень з поточних зобов"язань, а також списаних, реструктуризованих та розстрочених сум з боргів на початок року , але не більше сум нормативного скорочення новоствореного та боргу на початок року ((гр.18 = (гр.1 – гр.6 – гр.12 – гр.13 – гр.17-гр.9) але не більше (гр.12+гр.13)).

Втрати (-), додаткові надходження (+) від невиконання (перевиконання) нормативної бази за рахунок пені та інших факторів визначається як різниця втрат (додаткових надходжень) всього і втрат (додаткових надходжень) від бази для надходжень з поточних зобов"язань та зміни податкового боргу (Гр.19=(гр.16– гр.17– гр.18).

Відсоток сплачених до нарахованих це частка від ділення сум сплачених платежів на суму податкового зобов"язання і перемножена на 100 (Гр. 20= гр.5/гр.4*100).


 
 

Цікаве

Загрузка...