WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Оскільки ж виробництво для перехідної економіки виходить з-під державного контролю, збирання податків і адекватність їх розміру доходам і прибуткам підприємств стали досить серйозними проблемами. Більшість приватних фірм, які виникають внаслідок появи нових можливостей для розвитку компаній, спочатку, як правило, невеликі, і податковим службам нелегко простежити за результатами їх діяльності. Щоб платити менше податків, фірми намагаються приховувати свої доходи і прибутки. Децентралізація системи платежів, яка відбувається внаслідок фінансової лібералізації, полегшує можливості для ухилення від сплачування податків. Практика бухгалтерського обліку в умовах формування ринкової економіки перебуває у зачатковому стані і тому не є надійною. Самі податкові служби зазнають значних змін. Змінюються як їх повноваження, практика управління, так і сама система, причому більшість необхідних змін ще лише належить запровадити.

Повільність і невпевненість при створенні ефективної податкової системи були основними чинниками інфляції, яка вразила більшість країн перехідного періоду. Інфляційні тенденції посилюються додатковим тягарем витрат на підтримку підприємств, що перебувають у занепаді, прийняттям на себе урядом певної частини зобов'язань щодо соціальних витрат фірм і необхідністю інвестувати в розвиток інфраструктури, що включає в себе підтримку та прискорення розвитку приватного сектора.

Перед урядами країн перехідного періоду постало завдання - примусити нову податкову систему діяти ефективно. Успадковані від попередніх режимів податкові системи, як правило, непридатні для послідовного проведення реформ. Нові податкові системи, орієнтовані на ринок, покликані забезпечити необхідні бюджетні надходження в такий спосіб, щоб при цьому якомога менше викривлялася система стимулів для підприємництва, яке має стати основною рушійною силою нової економічної системи. Таким чином, ефективність податкової системи є ключовим критерієм у визначенні успішності процесу розвитку ринку в країні. Щоб податкова система ефективно працювала, вона має бути простою в застосуванні як для податкових органів, так і для платників податку. Вона повинна бути стабільною, допускаючи лише мінімальну кількість змін у структурі і ставках податків. Що ж до бюджетних надходжень, то вона повинна бути стійкою в умовах структурних змін економіки. Для ефективного політичного діалогу і прийняття відповідних рішень вона повинна бути зрозумілою в своїй суті. Вона також повинна бути неупередженою. В умовах зростаючої політичної децентралізації нова податкова система, будучи керованою представниками влади різного рівня, повинна враховувати їх співвідношення.

Оскільки дана робота ґрунтується в основному на матеріалах ДПА в Тернопільській області, то слід зазначити, що ДПА в області є територіальним органом державного управління. і належить до системи органів державної податкової служби. ДПА в області у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень. Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90р. обласна державна податкова адміністрація здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

 • здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

 • здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

 • обліком платників податків, інших платежів;

 • виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

 • проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

2) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

3) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

4) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

5) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

6) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

7) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

8) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

9) забезпечує зберігання марок акцизного збору та їх продаж, організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

10) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

З точки зору державного управління, як науки, функції податкової служби обласного рівня можна було б класифікувати на:

 • Облікову - консолідація бухгалтерської та управлінської інформації районного рівня, включаючи обласний рівень, облік розподілених асигнувань районного рівня;

 • Контрольну - контроль відповідності доведених асигнувань по бюджетній класифікації їхньому розподілу в розрізі районів, контроль своєчасності і якості документообігу від районних ДПІ, за виконанням прибутків і видатків;

 • Платіжну - здійснення поточних платежів на районний і центральний рівень на підставі нормативних документів, оперативне управління касовими коштами у відповідності до режиму роботи поточного рахунку і надання оперативної інформації по результатах операційного дня про перерозподіл касових коштів у встановленому порядку;

 • Звітну - консолідація бухгалтерської, управлінської і оперативної звітності, укладання і надання прогнозів по прибуткам і видаткам;

 • Анапітичну - аналіз показників повної звітності районного рівня і подання у встановленому порядку і певні терміни на центральний рівень;

 • Прогнозну - розробка прогнозів прибутків і видатків в розрізі районів, відомств, по структурі прибутків і видатків, визначення відхилень і їх причин.


 
 

Цікаве

Загрузка...