WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

В якості основних показників обрахунку бази оподаткування взяті показники розмірів нарахування та сплати податків та зборів. По податках і зборах, по яких проводиться нарахування для забезпечення порівняльності, розміри нарахувань приймають рівними розмірам сплати податків. Додатковими показниками, як для розрахунку бази оподаткування, так і для оцінки ефективності її використання, служать показники недоїмки і переплат по платежах до бюджету відповідно на початок звітного періоду і на кінець. Ці показники служать основою розрахунку бази оподаткування за звітний період (місяць, квартал, рік тощо) в цілому по інспекції, галузі та по кожному платнику зокрема. Порівняння розрахункової бази оподаткування з доведеними прогнозними дає можливість оцінити ступінь напруженості доведеного завдання, а порівняння з фактичними поступленнями за відповідний період минулого року - динаміку росту (зниження) поступлень платежів до бюджету.

Врахування допоміжних показників (недоїмки, переплати) дозволяє характеризувати їх вплив на фактичні поступлення за звітний період. Можливості аналітичної роботи в цьому аспекті є досить широкими. Оцінку ефективності використання бази оподаткування можливо здійснювати не тільки загалом по інспекції, але і в розрізі галузей народного господарства, видів діяльності, конкретному платнику. Разом з цим, суттєвим недоліком такого аналізу є те, що розрахункові бази оподаткування визначаються за звітний період, тобто тоді, коли проведені всі розрахунки з бюджетом і залишається лише констатувати факт сплати та оцінити рівень використання бази оподаткування за період, який вже пройшов.

Внаслідок цього, можна лише врахувати допущені недоліки, але не дозволяє управляти поступленнями в поточному періоді. За таких умов можливості оперативного аналізу є обмеженими. Відповідальні завдання, визначені для Державної податкової адміністрації України Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", вимагають чіткої скоординованої організації роботи всіх структурних підрозділів податкової служби.

Нові підходи в податковій політиці і стратегії організації роботи податкових органів на 2001 рік визначені наказами ДПА України від 25 грудня 2000 року №661 "Про мобілізацію надходжень до бюджету у 1 кварталі 2001 року" та від 5 квітня 2001 року №151 "Про мобілізацію надходжень до бюджету у ІІ кварталі 2001 року"

Основні завдання цих наказів:

- максимально повне використання наявної податкової бази для надходжень;

- забезпечення надходжень у відповідності з подекадним алгоритмом;

- дотримання мінімальних нормативів сплати нарахованих платежів;

- зниження абсолютної суми та недопущення новоствореного податкового боргу;

- формування нормативного балансу показників роботи;

- комплексна оцінка досягнутих результатів роботи.

Нормативні показники надходжень платежів до бюджетів затверджуються наказами по обл. ДПА на відповідний період:

- мінімальні нормативи сплат платежів до бюджету, що нараховуються;

- нормативи скорочення податкового боргу;

- нормативи скорочення новоствореного податкового боргу.

Аналіз забезпечення нормативів сплати та виконання прогнозних показників проводиться в окремих таблицях до Зведеного і до Державного бюджетів.

Порядок розрахунку нормативної податкової бази.

Розрахунок нормативної податкової бази наведено в додатку 4.

Гр.1,6 –заносяться дані податкового боргу з інформаційної бази даних АІС "Галузь" (в гр. 1 на початок (року) звітного періоду, а гр. 6 на кінець звітного періоду);

Гр. 2,7 – заносяться дані звіту ф 1-П6 "Про суми недоїмки податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" (гр. 2 на початок (року) звітного періоду, а гр. 7 на кінець звітного періоду);

Гр. 3,8 – заносяться дані звіту ф 1-П8 "Про суми переплат податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" (гр.3 на початок (року) звітного періоду, а гр. 8 на кінець звітного періоду);

Гр. 5 – заносяться дані звіту ф 1-ПО "Про суми надходжень податків і зборів (обов"язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів" за звітний період;

Гр.9 – заносять дані про списані і розстрочені борги з податкового боргу на початок звітного періоду (дані вибирають з карточок обліку) за звітний період;

Гр.10 – заносять дані про списані і розстрочені борги з недоїмки на початок звітного періоду (дані вибирають з карточок обліку) за звітний період;

Гр. 25 – дані заносять з прогнозних показників надходжень до бюджету на звітний період затверджені обл.ДПА.

Розрахунок нормативної бази для надходжень та її використання проводиться в автоматизованому режимі.

Основа для розрахунку податкової бази для оподаткування є податкове зобов"язання.

Податкове зобов"язання – нараховані суми до бюджету згідно документів платників по нараховуємих платежах, фактично сплачені суми до бюджету по платежах по яких не проводяться нарахування, сума дорахованих платежів згідно документів по контрольно-економічній роботі, фактично сплачена пеня за несвоєчасну сплату платежів до бюджету.

Податкове зобов"язання, яке виникає, в повному обсязі не значиться в звітних документах податкової служби, а тому його доцільно визначати розрахунковим шляхом.

Виходячи з цього податкове зобов"язання визначається слідуючим чином - сума сплачених платежів плюс приріст недоїмки, мінус приріст переплат, плюс суми відстрочених, списаних та розстрочених платежів (Гр. 4 =(гр.5+ гр.7- гр.2+ гр.3- гр.8 + гр.10 ). Такий метод розрахунку проводиться по всіх платежах без виключення і враховує всі особливості, які можуть бути по платежах що нараховуються, а також і по тих що не нараховуються.

Важливим етапом є розрахунок нормативних сум для надходжень.

Нормативні суми для надходжень (всього) дорівнюють сумі бази для надходжень з податкового зобов'язання, нормативного скорочення новоствореного та податкового боргу на початок року (гр. 14 =гр. 11+ гр.12 +гр. 13).

Одним із важливих етапів розрахунку є визначення бази для надходжень зподаткового зобов'язання виходячи з нормативів сплати. По податку на прибуток (за виключенням податку на прибуток банківських, страхових організацій, підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних осіб), податку на додану вартість та платі за землю Державною податковою адміністрацією України нормативи сплат встановлені менше сто відсотків. Виходячи з нормативів сплат база для надходжень з податкового зобов"язання (поточних нарахувань включаючи сплачену пеню) дорівнює добутку податкового зобов"язання і нормативів сплати (Гр.11 =гр. 4 крім податку на прибуток (без податку на прибуток банківських та страхових організаціях, підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних особах), а також ПДВ і платі за землю. По податку на прибуток (крім податку на прибуток банківських та страхових організаціях, підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних осіб) ((гр.11 = (гр. 4 * на 0,85)), по ПДВ ((гр. 14 = (гр. 4 * на 0,8)) , по платі за землю ((гр. 14 =(гр. 4 * 0,8)) , а за перший квартал по платі за землю розрахунок проводиться ((гр.14 = (гр. 4 * 0,7)).

Згідно нормативів сплати новостворений податковий борг повинен скоротитись щомісячно на 8 відсотків (100 відсотків за рік). Нормативний новостворений податковий борг може бути тільки по тих платежах по яких нормативи сплат менші 100 відсотків виходячи з чого нормативи скорочення новоствореного податкового розраховуються тільки по податку на прибуток (крім прибутку банківських, страхових організаціях та підприємствах з іноземними інвестиціями та іноземних юридичнимх особах), ПДВ, платі за землю. Щомісячний розрахунок нормативів скорочення новоствореного податкового боргу проводиться слідуючим чином: податковий борг на кінець попереднього звітному місяця (початок звітного місяця) мінус податковий борг на початок попереднього звітному місяця (якщо значення позитивне) перемножується на коефіцієнт 0,08. Дані щомісячного розрахунку заносяться в пам"ять для розрахунку нормативного скорочення новоствореного податкового боргу за звітний період. З початку року (за звітний період) дані нормативного скорочення новоствореного податкового боргу (графа 12) визначаються як сума розрахунків за всі місяці звітного періоду.

В практичній діяльності можуть бути випадки, що на початок місяця може бути новостворений податковий борг, а на кінець звітного періоду він менший ніж на початок місяця або нема його зовсім. Виходячи з цього розрахована сума скорочення новоствореного податкового боргу може бути більша або дорівнюватиме сумі новоствореного податкового боргу ( гр. 6 мінус гр. 1), а тому сума нормативного скорочення податкового боргу (гр 12) повинна бути менша або дорівнювати сумі новоствореного податкового боргу (гр 12 <=гр.6 –гр.1).

Нормативні суми скорочення податкового боргу на початок року розраховуються як різниця податкового боргу на початок року і сум списаних, відстрочених, розстрочених сум з боргу на початок року і перемножена на коефіцієнт 0,03 (норматив скорочення податкового боргу в місяць) та на кількість місяців в звітному періоді (гр. 13=((гр.1 – гр.9) * 0,03 *(кількість місяців звітного періоду)).


 
 

Цікаве

Загрузка...