WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Звичайно розрахунки по економіко-математичній моделі носять різноманітний характер. Завдяки високій швидкодії сучасних ЕОМ вдається проводити численні "модельні" експерименти, вивчаючи "поведінку" моделі при різноманітних змінах деяких умов. Дослідження, проведене емпіричними, може істотно доповнити результати аналітичного дослідження, а для багатьох моделей воно є єдино можливим. Клас економічних задач, що можна вирішувати емпіричними методами, значно ширше, ніж клас задач, доступних аналітичному дослідженню.

6. Аналіз емпіричних результатів і їхнє застосування. На цьому заключному етапі циклу розглядається питання про слушність і повноту результатів моделювання, про ступінь практичної придатності останніх.

Математичні методи перевірки можуть виявляти некоректні побудови моделі і тим самим звужувати клас потенційно правильних моделей. Неформальний аналіз теоретичних висновків і емпіричних результатів, отриманих за допомогою моделі, зіставлення їх із наявними знаннями і фактами дійсності також дозволяють виявляти хиби постановки економічної задачі, сконструйованої математичної моделі, її інформаційного і математичного забезпечення.

Оскільки економіко-математичні задачі можуть бути складні по своїй структурі, мати велику розмірність, то часто трапляється, що відомі алгоритми і програми для ЕОМ не дозволяють вирішити задачу в початковому виді. Якщо неможливо в короткий термін розробити нові алгоритми і програми, вихідну постановку задачі і модель спрощують: зменшують число чинників, нелінійні співвідношення заміняють лінійними, посилюють детермінізм моделі і т.д.

Хиби, що не вдається виправити на проміжних етапах моделювання, усуваються в наступних циклах. Але результати кожного циклу мають і цілком самостійне значення. Почавши дослідження з побудови простої моделі, можна швидко одержати корисні результати, а потім перейти до створення більш загальної моделі, що доповнюється новими умовами, що включає уточнені математичні залежності.

Теорія математичного аналізу моделей економіки розвилася в особливу гілку сучасної математики - математичну економіку. Моделі, досліджувані в рамках математичної економіки, утрачають безпосередню зв'язок з економічною реальністю; вони мають справу з винятково ідеалізованими економічними об'єктами і ситуаціями. При побудові таких моделей головним принципом є не стільки наближення до реальності, скільки одержання можливо більшого числа аналітичних результатів за допомогою математичних доказів. Цінність цих моделей для економічної теорії і практики полягає в тому, що вони служать теоретичною базою для моделей прикладного типу.

Досить самостійними областями досліджень стають підготування й опрацювання економічної інформації і розробка математичного забезпечення економічних задач (створення баз даних і банків інформації, програм автоматизованої побудови моделей і програмного сервісу для економістів-користувачів). На етапі практичного використання моделей головну роль повинні грати спеціалісти у відповідній області економічного аналізу, планування, керування. Головною ділянкою роботи економістів-математиків залишається постановка і формалізація економічних задач і синтез процесу економіко-математичного моделювання.

 • Шляхи удосконалення прогнозування податкових надходжень

  3.1. Модель прогнозування надходжень податків і зборів до бюджету.

  На практиці економічний процес в Україні на сьогодні змінюється під впливом багатьох різноманітних факторів, які треба вміти виявляти і оцінювати. Продовжуючи нашу тему, треба нагадати, що до складу доходів Зведеного бюджету України входять прямі податки (такі як податок на прибуток підприємств і організацій та прибутковий податок з громадян) і непрямі податки (податок на додану вартість, який являється домінуючим серед непрямих податків, а також акцизний збір і мито).

  Отже, при аналізі та прогнозуванні доходу Зведеного бюджету України необхідно дослідити вплив на його величину таких податків як податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з громадян, акцизного збір, тощо. Тобто, потрібно здійснити багатофакторний аналіз. Ми виберемо для прикладу три основні податки, які мають досить значний вплив на збільшення доходної частини Зведеного бюджету України: це податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і організацій, прибутковий податок з громадян. Дані беремо по факту 2000 року надходжень до Зведеного бюджету країни від цих податків по ДПА в Тернопільській області.

  Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель.

  Узагальнена багатофакторна лінійна регресійна модель може бути записана у такому вигляді:

  y = 0 + 1x1 + 2x2 + ... + pxp + , (3.2.1),

  де у – залежна змінна;

  х1, х2, ..., хр – незалежні змінні (або фактори);

  о, 1, 2, ... , р – параметри моделі (константи), які потрібно оцінити;

   - неспостережувальна випадкова величина.

  Ця модель дійсна для всієї генеральної сукупності. Невідомі параметри узагальненої моделі є константами, випадкова величина – неспостережувана, і ми можемо зробити тільки припущення відповідно до закону її розподілу. На відміну від узагальненої регресійної моделі, вибіркова модель будується для певної вибірки. Оскільки ми будемо проводити аналіз впливу на доходну частину Зведеного бюджету України вибірково по трьох основних показниках, то цей варіант нам підходить більше. Крім того, невідомі параметри вибіркової моделі є випадковими величинами, математичне співвідношення яких дорівнює параметрам узагальненої моделі, випадкової величини (помилки) можна оцінити, виходячи з вибіркових даних.

  Таблиця 1.

  Суми фактичних надходження основних податків до Зведеного бюджету України по ДПА в Тернопільській області у 2000 році, тис. грн

  у

  х1

  x2

  х3

  Місяць

  ВСЬОГО

  ПДВ

  Прибутковий податок

  з громадян

  Податок на прибуток

  1

  2

  3

  4

  5

  Січень

  16813.9

  5444.7

  2306.8

  3381.2

  Лютий

  15914.5

  4347.8

  3160.2

  2945.5

  Березень

  18945.4

  5154.7

  4678.2

  1986.3

  Квітень

  21407.9

  5706.3

  4683.7

  4079.3

  Травень

  18829.3

  7019.7

  3797.2

  1864.3

  Червень

  22375.2

  6130.6

  4411.0

  2575.8

  Липень

  26080.4

  6153.8

  4563.1

  4135.9

  Серпень

  25971.1

  6939.3

  6187.0

  2609.2

  Вересень

  25083.8

  6314.3

  5576.8

  2770.0

  Жовтень

  35948.3

  6550.9

  5796.5

  6065.7

  Листопад

  28617.2

  9464.7

  6336.7

  2871.3

  Грудень

  29049.2

  6804.4

  8317.9

  2998.8

  Виходячи з цього, вибіркова лінійна багатофакторна модель буде мати слідуючий вигляд:

  у = b0 + b1x1 + ... + bpxp + e, (3.2.2)

  де у – залежна змінна;

  х1, х2, ..., хр – незалежні змінні (або фактори);

  b0 , b1, ... , bp – оцінки невідомих параметрів узагальненої моделі;

  е – випадкова величина (помилка).

  Зробимо деякі позначення (таблиця 4)

  Нехай залежна змінна у – сумарний дохід Зведеного бюджету України за 2000 рік;

  незалежні змінні х1 – надходження від податку на додану вартість до Зведеного бюджету за 2000 рік;

  х2 – надходження від податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету за 2000 рік;

  х3 – надходження від прибуткового податку з громадян за 2000 рік.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...