WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Величина показнику доданої вартості визначається також як сума:

 • плати за спеціальне використання водних ресурсів;

 • плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

 • збору за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

 • плати за короткострокові кредити банку;

 • збору за забруднення навколишнього середовища;

 • платежів за рекламу;

 • рентних платежів;

 • сум, що виділяються на службові відрядження.

До розрахунку суми податку на додану вартість включається також сума пільг, яку згідно до чинного законодавства отримуватимуть в прогнозному періоді платники податку на додану вартість. Сума пільги обчислюється як сума податку на додану вартість, створена на підприємствах, які її отримують. Інформація щодо обсягів виробництва пільгової продукції отримується безпосередньо на підприємствах виробниках. В разі неможливості отримання сум обсягів реалізації окремих видів товарів (робіт, послуг), на які поширюються пільги Закону України "Про податок на додану вартість", безпосередньо від виробників або установ, що володіють такою інформацією, суму пільг по податку на додану вартість можна отримати зі звіту 1-ПП "Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг, щодо кожного виду податку за попередній рік" і скоригувати її на індекс цін прогнозного періоду та індекс прогнозованого росту (падіння) виробництва, сума податку на додану вартість по експорту товарів.

При прогнозуванні надходжень по акцизному збору слід керуватися законодавчими та нормативними актами Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Державної податкової адміністрації України щодо справляння акцизного збору. Суми акцизного збору обчислюється за ставками.

Розрахунок надходжень акцизного збору на прогнозний період здійснюється по підакцизних товарах в залежності в залежності та із зазначенням конкретної характеристики, властивої для кожного товару (групи або підгрупи), виходячи із обсягів виробництва підакцизної продукції в прогнозному році та ставок акцизного збору в ЄВРО, розмір якої перераховано відповідно до фактичної характеристики зазначеної продукції (наприклад, вмісту спирту, або інших характеристик, властивих підакцизній продукції продукції). Наприклад, по сигаретах при повній ставці акцизного збору 2,5 ЄВРО за 1000 штук в графі 5 проставляється 2500 (відповідно до таблиці одиниця виміру дорівнює 1 млн. шт. - (2,5/1000*1000000).

Для підакцизних товарів - спирту етилового, спирту етилового для виготовлення спиртованих соків, морсів, настоїв та парфумів, лікеро-горілчані виробів, коньяків, бренді, які мають різну місткість спирту, складаються окремі таблиці-розрахунки.

При встановленій законом ставці акцизного збору 2 ЄВРО за 1 л 100 відсоткового спирту проставляється 0,8 ЄВРО, тобто проводиться перерахунок на фактичну місткість (40%) спирту. Для цього необхідно скласти пропорцію: 2 ЄВРО - 1л 100-відсоткового спирту, Х ЄВРО - 1л 40-відсоткового спирту, тоді: Х = (2*40): 100 = 0,8 ЄВРО; в таблицю заноситься 800 ЄВРО (0,8*1000 л).

Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств здійснюється на підставі Закону України від 22. 05. 97 р. "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на початок прогнозованого періоду, інших законодавчих та нормативних актів ВР України, Кабінету Міністрів та Державної податкової адміністрації України.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними Мінекономіки, обласних економічних (фінансових) управлінь, платників податків, або на базі даних зведеної декларації про прибуток підприємства шляхом зменшення суми валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

В першому випадку прибуток прибуткових підприємствкорегується на суму збільшення (зменшення) прибутку за рахунок прийнятих Верховною Радою України законодавчих актів, дія яких починається в прогнозованому періоді.

Крім того, сума пільг, яку згідно до чинного законодавства отримають в прогнозованому періоді платники податку на прибуток на базі даних звіту 1-ПП "Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг, щодо кожного виду податку за попередній рік".

Сума реструктуризованої заборгованості по податку на прибуток з графіка погашення реструктуризованої податкової заборгованості з терміном погашення в прогнозованому періоді також враховується при проведенні розрахунків.

Розрахунок надходжень податку на прибуток на прогнозований період на базі зведеної декларації, яка складається на регіональному та центральному рівні щоквартально, включає:

 • суми валових доходів платника податку;

 • суми амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах;

 • суми прибутку, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків;

 • суми прибутку, що оподатковується за ставкою 15 відсотків.

При розрахунку враховується також очікуваний прибуток за базовий період, який визначається з урахуванням фактичних даних зведеної декларації, від'ємного значення об'єкта оподаткування, перенесеного на наступний податковий період, зміни кількості зареєстрованих платників податку, змін в законодавстві.

Прибуток на прогнозований період, розраховується виходячи з очікуваного прибутку з урахуванням впливу змін в законодавчих документах, від'ємного значення об'єкта оподаткування, перенесеного на прогнозований податковий період, цінових факторів та зміни обсягів виробництва і основних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку на прогнозований рік).

Сума нарахованого податку на прибуток зменшується на суму коштів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців, вартість торгових патентів на прогнозований період з урахуванням кількості суб'єктів підприємницької діяльності, що придбавають торгові патенти, сезонності придбання торгових патентів та зміни їх вартості.

Зведену декларацію про прибуток прибуткових підприємств доцільно робити в розрізі галузей. Це дасть можливість проводити поглиблений аналіз надходжень по податку і точніше прогнозувати податок на прибуток з урахуванням особливостей окремих галузей промисловості. Такий порядок обрахування бази оподаткування та прогнозування суми податку на прибуток зберігається для банківських та страхових установ. Прогнозування ведеться на підставі відповідних зведених декларацій. При прогнозуванні можливих надходжень по податку на прибуток необхідно враховувати крім зазначених факторів, суму недоїмки і переплат.

Розрахунок бази оподаткування та надходження прибуткового податку з громадян здійснюється відповідно до положень Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами та доповненнями), інших законодавчих та нормативних актів Верховної Ради і Уряду України, наказів, розпоряджень та вказівок у других формах Державної податкової адміністрації України, зокрема Інструкції про прибутковий податок з громадян. Дані про кошти, спрямовані на оплату праці робітників, службовців, працівників кооперативів, малих та спільних підприємств отримуються безпосередньо від економічних служб державних адміністрацій. Середня ставка податку вираховується шляхом відношення сум фактичних надходжень по даній категорії платників податку до фактичного фонду оплати праці за ряд попередніх звітних періодів. Сума податку вираховується шляхом множення середньої ставки податку на суму коштів, спрямованих на оплату праці. Перехідні платежі вираховуються виходячи з того, що виплата заробітної плати за грудень відбувається у січні, а фонд заробітної плати прогнозується на рік в цілому. Для обрахунку суми перехідних платежів необхідно додати перехідні платежі минулого року та відняти розрахункову суму податку за 1 місяць від річної суми податку прогнозованого періоду. Перехідні платежі викликані необхідністю у випадках зростання фонду оплати праці у прогнозованому періоді. Сума прибуткового податку з доходів від заняття підприємницькою діяльністю розраховується, виходячи з рівня фактичних надходжень цього податку за ряд минулих періодів, динаміки кількості платників, росту рівня доходів та змін податкового законодавства з питань оподаткування прибутковим податком цієї категорії платників.


 
 

Цікаве

Загрузка...