WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

 • АРМ "ЗВІТНІСТЬ" входить до АСОІ "ПОДАТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ", та складається з таких режимів: Бухгалтерський облік: звіт про суми надходжень та недоїмки (ф. 1-П), формування даних про надходження та заборгованість, книга обліку ф. № 26 (формування, перегляд і друкування книги ф. 26), реєстр надходжень і виплат ф. №25 (формування, перегляд та друкування реєстру №25). Поточні звіти: недоїмка (формування, перегляд і друкування списків недоїмників по дільницях), загальна недоїмка (формування, перегляд і друкування списків недоїмників), переплата (формування, перегляд і друкування списків переплат по дільницях), загальна переплата, єдиний облік недоїмки, дані для АІС "ГАЛУЗЬ".

  АРМ "Аудит" призначений для автоматизації обліку, підготовки перевірки і формування звітності по контрольно-економічній роботі платників податків – юридичних осіб. Програмний комплекс передбачає створення єдиної бази перевірок, де фіксуються перевірки усіх підрозділів та знаходяться всі відповідні документи по цих перевірках.

  АРМ "Аудит" вимагає:

 • ПЛАН ПЕРЕВІРОК – формування план-графіків контрольно-економічної роботи (при наявності доступу) і здійснює контроль за роботою відділу (інспектора).

 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА – облік документів контрольно-економічної роботи та формування журналів контрольно-економічної роботи в різних розрізах

 • ЗВІТНІСТЬ – формування звітності відділу чи цілій інспекції (2-П, 2-ПТ, різних журналів ті узагальнених даних про стан перевірок та результатів роботи структурних підрозділів, порушень податкового законодавства).

 • КАРТКА ПЛАТНИКА – вивід картки підприємства для підготовки інспектора до перевірки та одержання додаткової інформації про платника.

  У ході реєстрації перевірки фіксується: інспектор, який проводив перевірку, вид (тема) перевірки, згідно внутрішніх довідників, перевірені податки відповідно до платежів платника по АРМу "Держподатки", порушення законодавчих актів та заходів впливу, що узгоджено з юридичним відділом ДПА України.

  Протоколи та постанови фіксуються на відповідальних посадових осіб згідно даних обліку платників. Велике значення має можливість внесення деяких відомостей про стан перевірки:

  • Дати передачі справ до суду, правоохоронних органів;

  • Скасування рішень про накладення санкцій;

  • Факт надходження донарахованих сум.

  Журнал контрольно-економічної роботи дозволяє отримати інформацію про результати проведених перевірок в таких розрізах: платежах, видах підприємств, видах діяльності, формах власності, підпорядкування, видах порушень.

  Картка платника призначена для формування початкової інформації про юридичну особу в процесі підготовки до перевірки і включає загальні відомості по обліку платників, результати фінансово-господарської діяльності, результати попередніх перевірок документальних та торговельної діяльності.

  АРМ "Адмінвідповідальність" використовується для обліку певних результатів контрольно-економічної роботи, а саме – для обліку справ про адмінпорушення. АРМ дозволяє вводити протоколи про адмінвідповідальність, формувати справи з допомогою введення постанов про адмінштраф, платіжних поручень про сплату і інших документів, формувати деякі види звітності та інші функції. У відповідну базу даних реєструються практично вся інформація з протоколу, а в наступних документах – лише та, яка доповняє справу новими даними.

  ПК "Податкова діяльність" використовується для реєстрації податкової звітності та створення електронних копій документів. Комплекс поділяється на ряд функціональних частин, найважливішими з яких є реєстрація документів, створення електронної копії та аналіз податкової звітності.

  Як видно зі схеми програмного забезпечення, її функціонування загалом відповідає потребам обліку та контролю за надходженням платежів до бюджету, а також аналізу стану надходжень. Однак, що стосується більш глибокого та всебічного аналізу, причин змін динаміки поступлень у взаємозв'язку з важливішими напрямками економічного розвитку, аналізу напрямків стимулювання окремих підприємств галузей народного господарства, використання інформації для прогнозування грошових поступлень від податків у бюджет тощо, наявне інформаційне забезпечення є недостатнім. Це пов'язано з тим, як зазначалось вище, все інформаційне забезпечення пов'язано навколо показників нарахувань податків та їх сплати. На даний час практично відсутня інформація про фінансовий стан підприємства. Наявність АРМа " Аналіз стану підприємства" надавала б інформацію не тільки про стан надходжень, але і розкривала причини коливань надходжень, які в значній мірі пов'язані з фінансовим станом підприємств. Якщо першу причину вдається розв'язувати шляхом формування даних декларацій платників податку на прибуток та податку на додану вартість, та у зв'язку з відміною порядку надання звітів у державні податкові органи, за яким з 1998 року річні та квартальні звіти підприємств не подаються, поповнити втрату цієї інформації не можливо. Враховуючи сьогоднішній стан органів державної статистики, оперативний обмін цією інформацією вкрай затруднений. Варто лише відзначити, що, наприклад, зведені річні звіти підприємств регіону, зокрема баланси підприємств, органами статистики сформуються через 2-3 місяці після їхньої здачі. За цей час така інформація втрачає свою цінність і не може служити для потреб прогнозування надходжень до бюджету.

  Крім того, часті зміни, які вносяться в порядок розрахунків платежів до бюджету, змінах форм податкової звітності, які міняються по кілька разів на рік, роблять інформацію непорівняльною. І ті зусилля по формуванню інформаційної бази нерідко втрачають сенс.

  Не менше проблем з формуванням інформації соціально-економічного розвитку регіону. Коло показників соціально - економічного розвитку, які надаються органами державної статистики постійно звужується і до того подається в такому вигляді, який не дозволяє прослідкувати динаміку розвитку регіону.

  В силу цього, прогнозні показники розвитку регіону є далекими від реального стану справ, до того ж здійснюється з обмеженого кола підприємств.

  Все це в значній мірі обмежує рамки економічного аналізу та звужує його можливості.

 • Аналіз сучасного стану прогнозування надходжень.

  Обрахування бази оподаткування та прогнозування і забезпечення надходжень податків і обов'язкових платежів здійснюється по таких видах доходів:

  • податок на додану вартість;

  • акцизний збір;

  • податок на прибуток підприємств;

  • прибутковий податок з громадян;

  • плата за землю;

  • податок з власників транспортних засобів;

  • платежі за використання природних ресурсів (плата за спеціальне використання лісових ресурсів, прісних водних ресурсів, надр при видобуванні корисних копалин);

  • платежі підприємств нафтогазопромислового комплексу;

  • податок на промисел;

  • збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

  • державне мито;

  • місцеві податки і збори;

  • надходження до Фонду для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

  • збір на обов'язкове страхування на випадок безробіття до державного фонду сприяння зайнятості населення;

  • інші доходи.

  Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень доходів, перелічених в пункті 3 цих вказівок складаються на підставі:

  - основних напрямків економічного і соціального розвитку території;

  - облікових даних про кількість платників по кожному виду доходів, суми нарахованих платежів з врахуванням пільг;

  - діючих ставок справляння податків і обов'язкових платежів;

  - нових законодавчих актів, що вводяться в прогнозованому періоді;

  - прогнозних розрахунків окремих підприємств, що мають визначальне значення в надходженнях;

  - розрахунків до доходів бюджету відповідного рівня;

  - термінів сплати платежів чи перехідних платежів;

  - звітних даних органів статистики;

  - даних про надходження за звітний період, та очікуваних до кінця періоду про залишки податкової заборгованості і переплати;

  - врахування бюджетних призначень з тим, щоб забезпечити їх виконання;

  - індексу інфляції, курсу гривні до долара США та ЄВРО на прогнозний період;

  При розрахунку суми податку на додану вартість використовуються прогнозні макроекономічні показники Мінекономіки, обласних економічних управлінь, окремих платників податків та розрахунки по інших платежах до бюджету.

  Розрахунок поступлень податку на додану вартість включає:

  • суми прогнозного фонду оплати праці та прогнозного прибутку по прибуткових підприємствах (прогноз фінансових результатів збиткових підприємств не враховується). Інформація отримується від економічних служб державних адміністрацій регіонального рівня, інформацію про прогнозний фонд оплати праці можна отримати в регіональних відділеннях Пенсійного фонду;

  • суми нарахувань на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування;

  • суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, яка отримується з довідника "Основні параметри економічного і соціального розвитку регіону на прогнозований рік", розробленого економічними службами державних адміністрацій регіонального (підрозділи Міністерством економіки України) або зі зведеної декларації про прибуток підприємств;

  • суми прогнозу акцизного збору;

  • суми відрахувань на будівництво і утримання автомобільних шляхів (використовуються прогнозні розрахунки надходження цього збору обласних управлінь дорожнього будівництва);

  • суми відрахувань на геологорозвідувальні роботи;

  • суми відрахувань до Державного інноваційного фонду.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...