WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

ANNOTATION

T. Katsyubka. Advancing prediction of tax receipts with the use of automatic databases (based on the materials of work of regional state administrations). - Manuscript.

A research to apply for master's degree in the speciality 8.150.001 "Civil Service".

Academy of National Economy, Centre for Masters' Preparation. Ternopil, 2001.

In work on reception of master's degree is reviewed practice of forecasting of tax receipts. The use of economic-mathematical methods and models in forecasting is reviewed. The automatic calculation of base of the taxation those who is designed pays taxes - legal persons.

The master's work consists of three sections executed on 108 pages, the list of the references contains 72 positions, includes 4 figures, 6 tables and 4 additions.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Центр підготовки магістрів

Кафедра прогнозування і державного регулювання економіки

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

"Удосконалення прогнозування податкових надходжень з застосуванням автоматизованих

баз даних"

Виконав: слухач освітньо-професійної

програми підготовки магістрів із спеціальності "Адміністративний менеджмент"

КАЦЮБКА Т.М. ___________________

Науковий керівник: д.е.н., професор

ТКАЧЕНКО І.С.____________________

Робота допускається до захисту:

Керівник магістерської програми

д.е.н., професор

МЕЛЬНИК А.Ф.____________________

Директор центру підготовки магістрів

к.е.н. доцент

ЛЕБЕДИНСЬКА Л.І.________________

"_______" ________________2001р.

ТЕРНОПІЛЬ-2001

Зміст

Вступ ........................................................................................................

3

І.

Основи організації і діяльності податкової служби

1.1.

Організаційні основи діяльності податкової служби України. .........

6

1.2.

Податковий менеджмент, його методи і цілі.........................................

13

1.3.

Зарубіжний досвід організації податкової служби. .............................

21

ІІ.

Прогнозування податкових надходжень та засоби їх автоматизації

2.1.

Інформаційні забезпечення як засіб ефективного функціонування податкової служби....................................................................................

34

2.2.

Аналіз сучасного стану прогнозування надходжень............................

49

2.3.

Економіко-математичні методи прогнозування податкових надходжень................................................................................................

60

ІІІ.

Шляхи удосконалення прогнозування податкових надходжень.

3.1.

Модель прогнозування надходжень податків і зборів до бюджету...

72

3.2.

Короткострокове прогнозування з застосуванням автоматизованих баз даних....................................................................................................

85

Висновки і пропозиції............................................................................

95

Список використаної літератури........................................................

Додатки.....................................................................................................

99

103

Вступ

Загальновідомо, що однією з найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави в сучасному цивілізованому суспільстві, які також виступають важливим економічним інструментом стримування і регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій, стимулюють ділову активність. Якщо податки економічно не обгрунтовані, то вони пригнічують і розвиток підприємств, і стимули до праці, і спричинюють перерозподіл доходів між соціальними групами. Податки являються необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві. Вони є основною формою доходів держави і не менш важливим важелем економічного впливу держави на суспільне виробництво. Проте податки самі по собі, автоматично не здатні вирішувати ці проблеми. Від вміння керувати таким важливим і разом з тим складним податковим механізмом залежить вирішення як політичних так і економічних і соціальних проблем держави.

В даний час особливою гостротою відчувається необхідність систематизованого аналізу надходження податків, тенденцій розвитку податкової бази і її елементів та науково-обгрунтоване прогнозування поступлень платежів до бюджету. Від того наскільки вміло і послідовно буде вирішуватися це завдання в значній мірі залежить ефективність податкової системи в цілому. Питання прогнозування надходжень актуальні у зв'язку із недостатньою їх науковою розробкою. На сьогодні податкові органи не мають достатніх методичних розробок по аналізу поступлень, а особливо аналізу бази оподаткування.

Дуже часто податкові органи на місцях самостійно розробляють методики прогнозування надходжень. Однак таке розв'язання цих проблем є недостатнім, а іноді просто шкідливим, оскільки на має достатнього наукового підґрунтя. Саме ці і пов'язані з ними проблеми спонукають до вивчення питання прогнозування надходжень та його удосконалення.

Метою написання роботи є вивчення проблем пов'язаних з налагодження роботи по аналізу та прогнозуванню надходжень платежів до бюджету.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

 • Проаналізовано організаційні основи податкової служби.

 • Охарактеризовано стан інформаційного забезпечення прогнозування та аналізу податкових надходжень.

 • Досліджено проблеми прогнозування надходжень податків та зборів до бюджету.

 • Розроблено форму короткострокового прогнозування податкових надходжень на рівні платника податків.

  Об'єктом магістерської роботи є діяльність ДПА в Тернопільській області і зокрема щодо прогнозування податкових надходжень.

  Базою знань для магістерської роботи послужили нормативні та законодавчі акти в сфері оподаткування, а також наукові праці провідних вчених та безпосереднє спілкування з фахівцями ДПА в області.

  Дана магістерська робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. В першому її розділі розглядаються організаційні основи діяльності податкової служби та проводиться опис зарубіжного досвіду організації податкових служб в зарубіжних країнах. Також показується роль податкового менеджменту, його методи і цілі.

  В другому розділі роботи розглядаються питання пов'язані з інформаційним забезпеченням прогнозування та аналізу податкових надходжень. Розглядаються значення і роль інформації в прогнозній і аналітичній роботі, характеризується етап організації інформаційного забезпечення на прикладі ДПА в Тернопільській області. Також в даному розділі проведений аналіз існуючої практики прогнозування надходжень та економіко-математичних методів за допомогою яких воно здійснюється.

  Третій розділ роботи присвячений практичному застосуванню економіко-математичного моделювання при прогнозуванні податкових надходжень. Другим питанням розділу описана розроблена під час виконання роботи автоматизована форма короткострокового прогнозування надходжень на рівні платника – юридичної особи.

  І. Основи організації і діяльності податкової служби

  1.1. Організаційні основи діяльності податкової служби України.

  Оподаткування в перехідний період відіграє важливу роль. У плановій економіці, де при розподілі ресурсів домінує планування, оподаткування відігравало суто символічну роль. Податки визначались різницею між обсягом виробництва і тією його частиною, яку уряд вирішував залишити приватним домашнім господарствам і фірмам. У ринковій же економіці більшість товарів та послуг виробляється приватним сектором, і якщо уряд бажає використовувати ресурси економічної системи, він повинен забезпечити їх акумулювання головним чином за допомогою оподаткування. Отже, створення ефективної податкової системи логічно є першочерговим завданням перехідного періоду.

  Це завдання є першочерговим ще й через свою невідкладність. Стара податкова база робила ставку здебільшого на прибуток і оборот державних підприємств. Поява ж конкуренції і фізичне старіння цих підприємств на початку перехідного періоду стали причиною різкого зниження прибутків і обсягів виробництва. В результаті вже на самому початку перехідного періоду державні доходи різко скорочуються. Це падіння доходів посилюється також розпадом попередньої системи збирання податків. Також зазнали змін і спонукальні мотиви у фірм звітувати перед податковими службами. Раніше діяльність фірм була добре відома владним структурам, фірми були порівняно великими і істотних причин до ухилення від сплати податків у них не було. Навпаки, вони були заінтересовані в тому, щоб у своїх звітах завищувати обсяги виробництва.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...