WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Це доводить, що реорганізація системи оподаткування місцевими податками і зборами назріла і вона повинна спрямовуватися перш за все на забезпечення зміцнення фінінсової бази місцевого самоврядування, що є однією з найважливіших умов ефективної діяльності територіальних громад , як первинного суб'єкта місцевого самоврядування та утворених ними органів місцевого самоврядування.

Основним напрямом в реформуванні податкової системи повинен бути перехід від виключно фіскальної функції податків до регулюючої. Тобто податкова політика не повинна тільки забезпечувати надходження до бюджетів коштів, необхідних для задоволення державних потреб, але й забезпечувати встановлення податків, які стимулюватимуть розвиток підприємництва, сприятимують вирішенню соціальних потреб населення країни, економічних, екологічних та інших потреб.

Маючи на меті збільшення податкових надходжень до Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування неохідно створити стабільну занодавчу базу опдаткування за рахунок удосконалення системи опдаткування, зокрема впровадити науково обгрунтовані, випробувані на практиці місцеві податки і збори,системи податкових пільг,які б не лише забезпечували оптимальні фінансові надходження, а й стимулювали б розвиток виробництва, підприємництва, активний пошук ефективних реформ і методчв вирішення завдань соціально-економічного розвитку, підвищення добробуту населення.

Причина послабленої регулюючої ролі податків в нашій країні- відсутність стійкої програми реформ, невизначеність економічного курсу, за яким, як правило, слідує податкова політика, а також відсутність навиків користування податковими регуляторами.

Недосконалість податкової системи є наслідком і в той же час причиною складності обстановки в Україні. Вона складна перш за все в політичному плані, тому що в суспільстві діють "тіньові " сили. Отже, в той час, коли одні зацікавлені в поступленнях до бюджету, інші зацікавлені в протилежному.

Недосконала податкова політика є дестабілізуючим економічну і соціальну сферу елементом.

Наведене вимагає удосконалення податкової системи. Однак, встановлення і скасування податків і зборів до бюджету, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України.

Щодо місцевих податків і зборів- це прерогатива органів місцевого самоврядування. Є потреба і можливість здійснити, не відкладаючи, ряд заходів місцевого значення, для чого ДПІ у Кіцманському районі пропонується:

Внести міськвиконкому пропозиції щодо вжиття заходів по збільшенню надходжень до бюджету міста місцевих податків і зборів, зокрема:

1. переглянути невиправдано низькі ставки ринкового збору

2. відмінити пільги ринкам по внесенню до бюджету ринкового збору

3.упорядкувати торгівлю на стихійних ринках міста, залучивши торгуючих на них громадян та юридичних осіб до сплати ринкового збору

4.вивчити можливість збільшення територій і місць для паркування автотранспорту

5. ввести на території міста податок з власників собак.

6.посилити контроль за повнотою сплати та своєчасним перерахуванням в дохід місцевих бюджетів податків і зборів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Василик О.Д.Державні фінанси України:Навч. Посібник.-К.:Вища школа,1997.

 • Василик О.Д.,Павлюк К.В.Удосконалення податкової системи України /Фінанси України.-1997.-№10.-с 37-42.

 • Василик О.Д.,Павлюк К.В.Шляхи зміцнення фінансового становища держави/Фінанси України.-1998-№7.-с.5-9.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991р., (в редакції від 18.02.97р. № 77/97-ВР)

 • Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 24.12.1993р. № 3813-'XII

 • Закон України "Про бюджетну систему України" від 29 червня 1995 р № 253/95-ВР

 • Закон України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" від 27 червня 1997 року № 404/97- ВР

 • Закон України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" від 30 грудня 1997року № 796/97-ВР

 • Закон України " Про Державний бюджет України на 1999 рік " від

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" № 8-93 від 05.05.1998 року

 • Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами" від 04.03.1993р № 167/98

 • Данілов О.І.,Мухомор Ю.Д.Місцеві податки і збори:шляхи їх удосконалення в Україні/ Вісник податкової служби України.-№45-2000-с.11-13.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 року № 56-93

 • Кравченко В.І . Фінанси місцевих органів влади України:Основи теорій та практики.- К.:НДФІ,1997.-276с.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" від 21.01.1993р. № 8-93

 • Кирієнко Н.В.Ринковий збір./Вісник податкової служби.-№27.-2000-с.44-45.

 • Кириленко О.П. Місцеві бюджети України :Історія теорія та практика.-К.:НІОС.,2000.-382 с.

 • Кириленко О.П. Європейська харатія місцевого самоврядування і місцеві бюджети України/ Вісник Тернопільської академії народного господарства.-Вип.№6.-Тернопіль,1999,-с.91-93.

 • Крисоватий А.І.Податкові системи зарубіжних країн.Навчальний посібник.-Тернопіль.Економічна думка.2001р.-258 с.

 • Общая теория фінансов:Учебник/Под ред.Л.А.Дробозиной.-М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-256с.

 • Павлюк К.В.Фінансові ресурси держави:Монографія.- К.:"НІОС",1997.-176 с.

 • Пасічник Ю.ВюБюджетна система:Навчальний посібник.-Черкаси:Відлуння.-1999.-376 с.

 • Проблеми і песпективи розвитку фінансової політики в Україні в умовах ринкової економіки.-Чернівці."Ратуша"1999,224 с.

 • Постанова КМУ "Про затвердження порядку вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість" від 22.06.1998 року № 940

 • Постанова КМУ "Про затвердження порядку звернення стягнення на нерухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податків та реалізації такого майна" від 22.06.1998 року №941

 • Рішення 8 сесії Кіцманської м/р від 03.01.1997р

 • Рішення 9 сесії Кіцманської м/р від 07.04.1997р.

 • Рішення1 від 27.10.1997р

 • Рішення 2 від 23.06.1998р

 • Рішення 3 від 30.09.98р "Про тимчасовий порядок справляння місцевих податків і зборів"

 • Рішення 4 від 07.11.98р.

 • Розпорядження міського голови від 14.08.1998 № 322-р

 • Тарангул Л.К.Основні напрямки удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами./Економіст.-№3-2001-с18-21.

 • Типові положення про місцеві податки і збори

 • Василик О. "Державні фінанси України", Київ "Вища школа", 1997 рік

 • Збірник нормативних документів з оподаткування підприємницької діяльності, Львів, 1993 рік

 • Загородній А., Чемерес А. "Податкова система України"

 • Кириленко О.П."Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів" Фінанси України-1996 № 9 ст.35

 • Моряк Т.П. Удосконалення оподаткування в Україні . Фінанси України- 1998 №11 ст. 170-111.

 • Юрій С.І.,Бескид Й.М. та інші.Бюджетна система України;Навчальний посібник ,-К.:НІОС.-2000р-400с.

  Додаток 2.2.1.Структура надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів протягом 1999-2001 років за областями*

  Наменування областей

  1999

  2000

  2001

  Темп зростання

  Всього

  Млн.грн

  питома вага, %

  Всього млн.грн.

  Питом вага ,%

  Всього млн.гр

  Питома вага,%

  20011999,%

  АР Крим

  15997

  4,1

  19986,85

  4,5

  16052,64

  5

  100,3

  Вінницька

  11155

  2,8

  11527,2

  2,6

  7712,34

  2,4

  69,1

  Дніпропетровська

  29060

  7,4

  31977,27

  7,2

  19488,67

  6

  67,1

  Донецька

  37017

  9,4

  42379,24

  9,6

  23603,72

  7,3

  63,8

  Житомирська

  8638

  2,2

  9306,51

  2,1

  7550,62

  2,3

  87,4

  Закарпатська

  5206

  1,3

  6999,68

  1,6

  5739,44

  1,8

  110,2

  Запорізька

  21312

  5,4

  22135,59

  5

  14138,77

  4,4

  66,3

  Івано-Франківська

  7619

  1,9

  7928,27

  1,8

  6108,25

  1,9

  80,2

  Київська

  10258

  2,6

  10698,47

  2,4

  6190,99

  1,9

  60,4

  Кіровоградська

  5923

  1,5

  6338,73

  1,4

  4706,81

  1,5

  79,5

  Луганська

  19656

  5

  21103,42

  4,8

  11764,64

  3,7

  59,9

  Львівська

  19536

  5

  21938,55

  5

  14354,95

  4,5

  73,5

  Миколаївська

  7168

  1,8

  8963,21

  2

  6318,01

  2

  88,1

  Одеська

  21783

  5,6

  29183,03

  6,6

  23831,63

  7,4

  109,4

  Полтавська

  13669

  3,5

  15528,42

  3,5

  10553,96

  3,3

  77,2

  Рівненська

  6952

  1,8

  7782,11

  1,8

  5337,24

  1,7

  76,8

  Сумська

  7686

  2

  8264,17

  1,9

  3873,15

  1,2

  50,4

  Тернопільська

  4616

  1,2

  5539,43

  1,3

  3542,68

  1,1

  76,7

  Харківська

  32914

  8,4

  38007,73

  8,6

  25357,21

  7,9

  77

  Херсонська

  6738

  1,7

  7860,64

  1,8

  6263,3

  1,9

  93

  Хмельницька

  15797

  4

  14916,13

  3,4

  12890,31

  4

  81,6

  Черкаська

  8743

  2,3

  8904,63

  2

  5459,99

  1,7

  62,4

  Чернівецька

  9358

  2,4

  9175,68

  2

  10263,3

  3,2

  109,7

  Чернігівська

  9093

  2,3

  9244,69

  2

  6358,75

  2

  69,9

  Київ

  42389

  10,8

  51137,81

  11,6

  51110,95

  15,9

  120,6

  Севастополь

  4027

  1,1

  4437,89

  1

  3970,25

  1,2

  98,6

  Всього

  392036

  100

  442266,6

  100

  321596,9

  100

  82,0


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...