WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Планується запровадити також місцевий податок на доходи фізичних осіб, який встановлюється в розмірі від 1 до 3 відсотків додатково до ставок податку, встановлених для відповідних податкових шкал законодавством з питань оподаткування доходів фізичних осіб. Однак він може бути запроваджений тільки після набрання чинності Законом України про податок на доходи фізичних осіб, де також відповідно буде зменшено ставки податку.

До місцевого податку пропонується віднести й податок на нерухоме майно. Однак об'єкт оподаткування, його ставки і порядок справляння будуть встановлені Законом України "Про податок на нерухомість", що у даний час знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.

Крім того, до місцевих податків пропонується віднести плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, порядок справляння якого та перелік видів підприємницької діяльності, здійснення яких потребує придбання такого патенту, встановлюється окремим законом.

Передбачається значне зменшення граничних розмірів ставок щодо деяких платежів . Так, якщо нині гранична ставка ринкового збору для юридичних осіб становить три мінімальні зарплати- 222 грн., для фізичних – 20% мінімальної зарплати (14.8 грн.), то відповідно до нового законопроекту граничні ставки ринкового збору змінюються від 0.5 до 3 грн. (при торгівлі продовольчими і промисловими товарами) і від 2 до 50 грн. (при продажу автотоварів). Граничнийрозмір готельного збору в даний час становить 20% вартості найманого житла. У новому законі передбачено його зменшення до 8%. Гранична межа діючої ставки збору за дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі становить 340 грн., нині пропонується в межах від 20 до 100 гривень і при його продовженні плата не буде справлятись. Разом з тим передбачається розширення бази цього збору за рахунок його поширення на сферу побутових послуг.

Згідно до переліку місцевих зборів пропонується ввести два нових.

Екологічний збір, що є компенсацією витрат місцевої влади, пов'язаних із ліквідацією наслідків забруднення навколишнього середовища і стягується з осіб, що забруднюють навколишне природне середовище, незалежно від їх відомчої приналежності або форми власності за:

  • викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

  • скиди забруднюючих речовин у поверхневі води , територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти, у т.ч. скиди, що провадяться підприємствами через систему комунальної каналізації.

Будівельний збір, що сплачується за погодження проекту об'єкта архітектури органом містобудування та архітектури, затвердження архітектурно-технічного паспорта, а також внесення змін до них, надання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об'єкта архітектури, відведення землі під майбутню забудову, а також отримання інших дозволів та узгоджень від органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а також уповноважених ними організацій та установ, необхідних для проведення архітектурних та будівельних робіт та введення об'єкта нерухомості в експлуатацію або його знесення чи розібрання. Його граничні ставки змінюються від 20 до 2000 грн.

Цей законопроект установлює ставки податків і зборів у гривнєвому еквіваленті (а не в процентному відношення до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян або мінімальної зарплати). Щоб уберегти ставки від знецінювання, пропонується проведення індексації, якщо за минулий звітний рік рівень інфляції перевищить 110%.

За попередніми розрахунками прийняття Закону в запропонованій редакції дозволить місцевим бюджетам одержувати щорічно близько 2,0 млрд. грн., що є першим кроком до забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Замість того, щоб сприяти діловій активності і підприємництву, податкова система гальмує розвиток виробництва, не дозволяє створювати необхідні фінансові резерви для відтворення промислової бази. І справді, хіба зацікавлене підприємство у збільшенні реалізації продукції, знаючи, у скільки разів воно збільшить обсяг реалізації продукції, у стільки ж разів більше буде сплачувати, наприклад, податку на додану вартість та проводити відрахування до Державного інноваційного фонду. Збільшення обсягу реалізації- підстава для збільшення валового доходу, що тягне ріст об'єкту оподаткування податком на прибуток.

Не зацікавлене підприємство і у розширені кількості робочих місць. Залучивши до виробництва більшу кількість працівників, воно буде сплачувати більше комунального податку.

Стимулюючи працю робітників збільшенням заробітної плати, підприємство тут же зобов'язане збільшувати суми відрахувань до Державних цільових фондів: Пенсійного, внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (з 1.01.1999 року відмінений) тощо.

В загальному обсязі собівартості продукції 70-75 % складають різні податки, відрахування, збори.

Такої оцінки удостоюється діюча система оподаткування на кожній нараді з питань підприємництва як в регіонах, так і на загальнодержавному рівні, тому податкова система України вимагає удосконалення.

Слід відмітити, що в останні роки в напрямі реформування податкової системи в Україні зроблено немало.

Державною податковою інспекцією у Кіцманському районі з метою додаткового залучення коштів у місцеві бюджети від наявних резервів у справлянні у районі місцевих податків і зборівбуло направлено голові райдержадміністрації протягом 2001 року 17 листів та інформацій. Протягом 3-х місяців цього року підготовлено вже 4 таких листи.

Не дивлячись на це, внесені пропозиції стосовно поповнення дохідної частини міського бюджету відхиляються і не вносяться на розгляд сесій місцевих рад.

Інспекцією на 2 сесіях міськради пропонувалось ввести в місті збір з власників собак, що є обов'язковим платежем при наявності об'єктів оподаткування і практично справляється по всій території України.

Бюджетна система стала нині головним механізмом регулювання економічних процесів у державі й регіонах, важелем соціальної політики . Натомість складання і виконання бюджету залишається найменш врегульованим процесом. Це й призводить до того, що рік у рік державний бюджет не виконується, а місцевий фінансує міське господарство на 30-40 відсотків від потреб.

Заборгованість міського бюджету м. Кіцманя "триває" ще з минулих років і становить на сьогоднішній день 15,5 млн. гривень, тобто 71,2 відсотка річного бюджету.

За 2001 рік промислові підприємства Кіцманського району виготовили продукції з приростом 1,0 відсотка. Та з кожних 100 гривень податків і зборів у міському, селищному чи сільському бюджеті залишається тільки 41 гривня, що не дає можливості забезпечити нормальне функціонування міського, селищного чи сільського господарства, не кажучи про те, щоб сплатити борги.

Міська рада звернулася до обласних структур з пропозиціями: залишити в місцевому бюджеті 70 відсотків податків і зборів, які надходять від підприємств, організацій, установ міста, закріпити за місцевими бюджетами у повному обсязі прибутковий податок з громадян; фінансування державних програм, пов'язаних із соціальним захистом населення, здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету.

В зверненні до найвищих органів влади і Президента сесія міської ради запропонувала: розмір фінансових ресурсів, які спрямовуються на перерозподіл між територіальними громадами міст, селищ, сіл має становити принаймі 40 відсотків обсягів зведеного бюджету України; при розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя не слід враховувати надходження від місцевих податків і зборів.

Час припинити практику штучного дотування бюджетів, якщо обсяг дотації може бути перекритий регульованими податками, що стягуються на відповідній території. Фінансування державних програм, пов'язаних із соціальним захистом населення, слід здійснювати з державного бюджету через органи державного казначейства.

ІІІ. Напрямки удосконалення та перспективи місцевого оподаткування в умовах становлення фінансової незалежності регіонів.

Недосконалість практики місцевого оподаткування в Україні стала приводом для розробки багатьох законопроектів щодо її удосконалення. Так, у проекті Податкового кодексу Кабінету Міністрів України пропонувалося змінити склад місцевих податків і зборів і запровадити 4 місцевих податки та 9 місцевих зборів.Зпереліку наявних передбачалося вилучити 6 місцевих зборів, які не мають важливого фіскального значення, а затрати зіхнього справляння перевищують надходження ( збір за видачу ордера на квартиру, збір з власників собак, три місцеві збори, що пов'язані зі стягненням на іподромах, збір за право проведення кіно- і телезйомок). Одночасно пропонувалося запровадити нові податки та збори зі значним податковим потенціалом, зокрема місцеві акцизи та збір за організацію гастрольної діяльності

Перелік, порядок справляння місцевих податків і зборів передбачено в ухваленому 13.07.2000 р. Верховною Радою України у першому читанні урядовому проекті Податкового кодексу, а саме : зменшення кількості місцевих податків і зборів з одночасним впровадженням нових, необхідних для підтримки і розвитку місцевої інфраструктури, роль якої у проведенні соціальної та економічної політики дедалі зростатиме.


 
 

Цікаве

Загрузка...