WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Теоретичні засади місцевого оподаткування в Україні - Дипломна робота

Працівниками відділу з метою своєчасного і повного залучення у бюджет справляння ринкового збору здійснюються рейдові перевірки на ринках міста.

Проведеним аналізом перерахування ринкового збору за 1-шу декаду листопада виявлено, що середньоденне надходження на МКП " Міський ринок " становить 0,1 тис.грн., тоді як обстеженням кількості місць торгового ринку виявлено, що сума ринкового збору за день мала би становити 0,15 тис.грн.

Не упорядкована торгівля на площі біля ресторану "Прага", як встановлено під час рейдового обстеження в умовах справляння ринкового збору тут могло би надійти за один день 60 грн. цього платежу.

Згідно рішення 11 сесії Кіцманської міської ради від 23.06.2000 року розмір готельного збору становить 15% вартості найманого житла без додаткових послуг, хоча попереднім рішенням 14 сесії від 14.03.2000 року він становив 20%. Міський бюджет, як наслідок, за 2000 рік недоотримав 0,1 тис. грн. платежу.

За 2000 рік до бюджету надійшло 0,8тис.грн збору за право прведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу лотерей, за 2001 рік-1,7 тис.грн.. Проведеними в 2000-2001 роках перевірками порушень з питань повноти і своєчасності перерахування коштів до бюджету не встановлено.

Перевірпкою місцевих рад народних депутатів на предмет видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг порушень не виявлено. Перевіркою платників встановлено порушення у 5 суб'єктів підприємницької діяльності в 2000-2001 роках, донараховано 0,5 тис.грн. та 1,1 тис. грн разом з пенею.

В 2001 році перевірка по порядку справляння збору за видачу ордера на квартиру ДПІ в Кіцманському районі не проводилась.На протязі 2001 року до бюджету на дійшло 0,1 тис. грн. цього збору.

Із зареєстрованих 2-х платників збору за право використання місцевої символіки , ДПІ в Кіцманському районі проведено перевірки по одному платнику в 2000-2001 роках. Порушень не виявлено . Цей збір займає 0,01% в загальному надходженні місцевих податків і зборів області. В 2001 році як і в 2000 році поступлень даного збору не було.

Найбільшу суму поступлень по місцевих податках і зборах у Кіцманському районі становить комунальний податок та ринковий збір- 87% загальної суми. За 2001 рік проведеними перевірками по місцевих податках і зборах донараховано платежів 83 платникам в сумі 4,1 тис.грн.

З метою забезпечення надходження коштів до бюджету і погашення недоїмки по податках, зборах і неподаткових платежах податковими органами розроблено порядок поетапного застосування послідовних кроків, передбачених податковим та іншим законодавством України по примусовому стягненню податків і зборів.

Етап 1 . Складання списків недоїмників.

Списки недоїмників складаються за кожним видом платежу станом на 1-ше число кожного місяця.

Етап 2 . Початок роботи з недоїмниками

Вся інформація стосовно недоїмників передається до відділу примусового стягнення, який на кожного платника заводить справу (файл, папку) , в якій мають зберігатися в хронологічному порядку всі документи, що стосується погашення недоїмки.

Етап 3. Податкова застава, як спосіб забезпечення погашення платником податків податкової заборгованості.

Податкова застава, як спосіб забезпечення погашення платником податків податкової заборгованості запроваджена Указом Президента України від 04.03.1998 року № 167/98 "Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетом та державними цільовими фондами" .

З дня винекнення податкової заборгованості все майно і майнові права платника податків, а щодо фізичної особи- майно та майнові права, які використовуються ним для здійснення підприємницької діяльності, перебувають у податковій заставі, крім майна і майнових прав, що відповідно до Закону не можуть бути предметом застави, та основних фондів підприємства, визнаного у встановленому порядку державними.

Вимоги органів державної податкової служби щодо майна і майнових прав, які є предметом застави, мають пріоритет перед будь-якими правами щодо цього майна і майнових прав, крім випадків, коли ці права виникли і в установленому порядку оформлені до винекнення податкової застави.

Податкова застава припиняється при повному погашенні податкової заборгованості.

Етап 4. Відстрочка і розстрочка сплати податків, інших платежів.

З метою забезпечення введення в дію п.9 ст.11 Закону України від 05.02.1998 року № 83/98 -ВР "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"(6) , органи державної податкової служби в установленому Законом порядку мають право надавати в межах своїх повноважень відстрочки і розстрочки сплати податків, інших платежів на умовах податкового кредиту з урахуванням фінансового стану платників податку.

Етап 5. Припинення операцій по банківських рахунках платника.

Згідно із ст.8 Указу Президента України, у разі непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів від дня її винекнення, органи державної податкової служби на шостий робочий день приймають рішення про припинення операцій по всіх рахунках (за винятком основного рахунку) такого платника, крім операцій із спрямуванням коштів на основний рахунок, до повного погашення податкової заборгованості та надсилають таке рішення до установ банків, у яких обслуговується платник податків , а також інформують у письмовій формі платника податків про прийняте рішення.

При повному погашенні податкової заборгованості відновлюються операції за всіма рахунками платника податків на основі рішення податкового органу.

Етап 6. Звернення стягнення на рахунки дебіторів недоїмника.

Здійснюється державними податковими органами інкасовими дорученнями (розпорядженнями) за умови наявності акта звірки між дебітором та недоїмником або за актом зустрічної перевірки, що підтверджує заборгованість.

Дата звернення стягнення недоїмки за рахунок дебіторів не може перевищувати місяця з дня складання акту.

Етап 7. Вилучення готівки .

Згідно із статтею 10 Указу Президента України за відсутності коштів на банківських рахунках платника податків, який має податкову заборгованість, органи державної податкової служби можуть вилучати готівку такого платника.

Вилучена готівка вноситься на основний рахунок платника податків і списується пропорційно- 50 % в погашення недоїмки по податках і платежах; інших 50 % - на виплату заробітної плати.

Етап 8. Погашення податкового боргу за рахунок надходжень від продажу рухомого майна .

Кошти від продажу рухомого майна, що перебуває у податковій заставі поступають на розподільчий рахунок у відділенні Державного казначейства за місцем знаходження платника податків, майно якого реалізується.

Орган державного казначейства розподіляє кошти за напрямками сплати та перераховує їх на погашення транспортних видатків, оплату послуг експерта та на рахунки державного та місцевих бюджетів по доходах для погашення податкової заборгованості в черговості термінів її виникнення.

Етап 9. Погашення податкового боргу за рахунок надходжень від продажу нерухомого майна та майнових прав (без визнання платниками податків банкрутами.)

Звернення стягнення на нерухоме майно платника податків здійснюється через судові органи.

Фіскальне значення місцевих податків і зборів по- різному проявляється у формуванні дохідної частини бюджетів різних рівнів і видів.(див додаток 2.2.1). Насамперед найвідчутніша фіскальна роль місцевих податків і зборів у доходах бюджетів територіальних громад-міст, селищ, сіл.Це пояснюється тими новими підходами щодо формування та використання бюджетів місцевого самоврядування, які увійшли до нашої практики разом із прийняттям Конституції України та закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".Районні та обласні бюджети як бюджети , призначені для реалізації спільних інтересів територіальних громад , виконання місцевих програм , роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів районних і обласних бюджетів є незначною. Водночас, у доходах міст районного підпорядкування місцеві податки і збори у 1998 р. становили 12,6%, селищних бюджетів-11,6%.

Дані додатку 2.2.2 свідчать про те ,що за період 1999-2001 років на 18% зменшилися надходження місцевих податків і зборів. Майже вдвоє скоротилися обсяги вилучень у місцеві бюджети в Сумській , Київській, Черкаській, Луганській та інших областях.

Аналіз структури надходжень місцевих податків і зборів (діаграма 1,2) свідчить, що найбільшу суму надходжень до місцевих бюджетів протягом 1999-2001 років було забезпечено за рахунок комунального податку : 45.5% 1999 році і 33,8% в2001 році. Витрати на адміністрування та справляння комунального податку є відносно невисокими, однак пртягом останніх трьох років спостерігається чітка тенденція до зменшення обсягів його надходення із 178,4 млн.грн., що надійшли в 1999 році, до 164,5 млн.грн. у2001. Великі суми комунального податку надходять у Донецькій (21,1 млн.грн.), Дніпропетровській (15,4 млн.грн.) областях та Києві (17,0 млн.грн.).(додаток 2.2.3)

Надходження від ринкового збору забезпечується від 32,6% (128,4 млн.грн.) до 41,6% (202,4 млн.грн.),тобто ринковий збір цілком підтверджує свою доцільність. Він відповідає світовим вимогам до системи місцевих податків і зборів, а саме : тягар цього збору лежить безпосередньо на місцевих жителях окремих територіальних громад.Протягом 1999-2001 років спостерігалася стабільна тенденція збільшення надходжень ринкового збору. У 2001 році його сума становила : в Києві 18,9 млн.грн., у Донецькій області- 17,4 млн.грн.При цьому слід відзначити ,що запровадження ринкового збору відбувається лише в порівняно великих населених пунктах. В інших громадах ринки фактично відсутні.


 
 

Цікаве

Загрузка...