WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

3. витрати на всі види ремонту основних фондів, що використовуються у процесі здійснення підприємницької діяльності;

4. витрати, пов'язані з придбанням матеріальних ресурсів і реалізацією готової продукції;

5. плата за оренду окремих об'єктів основних виробничих фондів в межах норм амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення. При цьому за оренду нежилих приміщень для забезпечення основної виробничої діяльності до складу витрат включається плата за ставками оренди, затвердженими органами місцевої державної законодавчої влади;

6. плата за надання підприємцям банківських послуг (відкриття та ведення рахунків і вкладів, здійснення операцій по рахунках), а також поштово-телеграфні та інші витрати пов'язані з виконанням банками доручень підприємців - по фактичній вартості;

7. витрати на придбання технічних засобів обліку доходів;

8. суми витрат на оплату робіт за сертифікацією продукції, консультативні та аудиторські послуги;

9. оплата вартості послуг державних органів статистики;

10. суми витрат на відрядження в розмірах, згідно з нормами, встановленими законодавством;

11. відрахування на державне соціальне страхування;

12. платежі з обов'язкового страхування майна, що відноситься до забезпечення підприємницької діяльності;

13. витрати на рекультивацію земель;

14. суми витрат на оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, користування комп'ютерними мережами;

15. із складу валового доходу також виключаються сплачені до бюджету податки і збори, нараховані з об'єктів оподаткування, безпосередньо пов'язаних з підприємницької діяльністю:

акцизний збір;

податок на додану вартість;

податок на нерухоме майно;

плата за землю;

плата за воду;

відрахування на геологорозвідувальні роботи;

мито, митні збори;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

Вартість витрат в іноземній валюті перераховується в національну грошову одиницю України за курсом НБУ,що діяв на дату виписки розрахунково-грошових документів.

Прибутковий податок з громадян - суб'єктів підприємницької діяльності обчислюється податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про очікуваний у поточному році дохід або про фактично одержані у звітному календарному році доходи, та інших відомостей про доходи громадян.

Обчислені податковими органами авансові річні суми прибуткового податку платники сплачують до бюджету щоквартально у розмірі 25% від усієї суми в такі терміни:

- до 15 березня;

- до 15 травня;

- до 15 серпня;

- до 15 листопада.

У визначенні річної суми авансових платежів прибуткового податку головну роль відіграє місце основної роботи підприємця. Якщо підприємець не працює за наймом, тоді підприємницька діяльність вважається місцем його основної роботи і оподаткування, а відповідно, і нарахування авансових платежів проводиться згідно зі ставками вказаними в додатку №3, аналогічно, як оподатковується заробітна плата робітників і службовців на підприємствах.

У цьому випадку важливе значення має розмір встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму та ставок прогресивного оподаткування, які з зростанням інфляції та цін періодично змінюються.

Оподаткування доходів громадян податковими органами здійснюється на підставі:

1. декларації громадян про очікуваний у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід;

2. матеріалів перевірок громадян, проведених податковими органами;

3. отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про виплачені платникам доходи і утримані податки за довідкою Ф.№2.

Приклад.

Підприємець Мироненко Т.О. протягом 1997 року займався суто підприємницькою діяльністю, інших джерел доходу не мав. Сума чистого (оподатковуваного) річного доходу, за виключенням акцизного збору, матеріальних витрат, податку на додану вартість, становила 2520 грн. Обчислення прибуткового податку слід провести у такій послідовності:

а) визначається середньомісячний чистий дохід:

2520 грн. : 12 місяців = 210 грн.

б) визначається сума прибуткового податку з середньомісячного доходу за шкалою ставок оподаткування:

19 грн. 55 коп. + (210-170)* 20% = 27,55 грн.

в) визначаємо річну суму прибуткового податку:

27,55 грн. * 12 місяців = 330,60 грн.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально, у 15-денний строк після закінчення кварталу, подають податковому органу декларації, а після закінчення року - до 1 лютого наступного року. В декларації зазначається загальні суми одержаного доходу, витрат і сплаченого податку за звітний рік або інший період, за який здійснюється оподаткування.

Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають, оподатковуваний дохід розподіляють між собою за угодою, але частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності, якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

Приклад.

Маковей Д.Г. , ', . ' . 3600 ., 1200 . ' , ' , , :

а) кожному з двох працездатних слід сплатити 108,60 грн. (1200 грн. : 12 =100; сума прибуткового податку в місяць: 6,8 + 15 * 15% = 9,05 грн.; сума прибуткового податку в рік: 9,05 * 12 = 108,60 грн.):

б) третьому члену сім'ї, як інваліду з дитинства, з оподатковуваного доходу виключають щомісяця 5 неоподатковуваних мінімумів (5*17=85 грн.), за рік 1020 грн. (85*12 = 1020). З урахуванням зазначеного, річний оподатковуваний дохід становить 180 грн. (1200-1020), а за місяць 15 грн., з якого податок становить 1,5 грн., а за рік - 18 грн.

Розглянемо зміну поступлень прибуткового податку з громадян за даними Кіцманської державної податкової інспекції у Чернівецькій області.

Д
іаграма 2.1

Зміна поступлень прибуткового податку

за даними ДПІ у Кіцманському районі

діаграми 2.1. , 1996 519606 . 1997 1998 587192 . 624000 .В 1999 році цей податок склав 877000 грн. .

Законодавством передбачено ряд пільг щодо прибуткового податку з громадян. Пільги, про які піде мова далі, поширюються і на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Але надаються вони, як правило, за основним місцем роботи, тому скористатись ними можуть лише ті громадяни, для яких підприємницька діяльність є основним заняттям. Пільги поширювалися не залежно від того, сплачували громадяни прибутковий податок авансовими платежами, чи вибирали патенти на здійснення того чи іншого виду діяльності.

Громадянам, які працюють за наймом, пільги надаються за місцем основної роботи, але після закінчення календарного року їм проводиться розрахунок податку з сукупного доходу як за основним місцем роботи, так і з доходів, одержаних в результаті підпрємницької діяльності і належні їм пільги враховуються при проведенні цього річного перерахунку. Отже, розглянемо які пільги надаються громадянам, що займаються підприємницькою діяльністю.

1. Місячний оподатковуваний доход підприємця зменшується на суму неоподатковуваного мінімуму, встановленого чинним законодавством, на даний час - 17 грн. Ця пільга закладена в шкалу ставок оподаткування (див.додаток №3).

2. Місячний оподатковуваний доход, якщо він не перевищує розміру 10 мінімальних заробітних плат (740 грн.), додатково зменшується на розмір неоподатковуваного мінімуму, встановленого чинним законодавством на кожну дитину віком до 16 років, ця пільга надається одному з батьків, незалежно від джерела одержання доходів.

3. Одному з батьків, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, оподатковуваний доход зменшується на кожну дитину на розмір неоподатковуваного мінімуму, після чого сума вже визначеного податку зменшується на 50%.

4. Для учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сукупний оподатковуваний дохід, одержаний за кожний повний місяць, зменшується на 15 неоподаковуваних мінімумів, встановлених законодавством, виключаючи вирахування, зазначені в пунктах 1,2,3.

5. У громадян, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, віднесених до першої та другої категорії, міс


 
 

Цікаве

Загрузка...