WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

За придбання пільгового торгового патенту вноситься одноразова плата у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

Патентуванню підлягає діяльність за надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності як в окремих приміщеннях, так і за їх межами. Під побутовими послугами слід розуміти діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки. Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Розміри вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг у Кіцманському районі вказані в додатку № 4.

Законом передбачено можливість придбання суб'єктом підприємницької діяльності спеціального патенту на торгову діяльність та побутові послуги. Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажів товарів, асортименту товарів, місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг. Причому, суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, який придбав спеціальний патент, не сплачує податки і збори, передбачені Законом "Про систему оподаткування", не веде облік доходів і витрат та звільняється від обов'язку подання декларацій. Однак, спеціальні торгові патенти запроваджені з 1 квітня 1998 року експерементально на обмежених територіях. У Чернівецькій області спеціальні торгові патенти не впроваджено.

Слід відмітити, що більше ніж у 2 рази зросли суми надходження коштів із впровадженням запропонованих змін внесеним Законом України від 10.02.98 №102/98-ВР "Про патентування деяких видів пілприємницької діяльності". Однак на сьогодні ще не всі суб'єкти підприємницької діяльності усвідомили свої зобов'язання перед державою щодо сплати обов'язкових платежів до бюджету, що в свою чергу, впливає на стабілізацію економіки.

Таблиця 2.1.

Динаміка поступлень по торгових патентах по ДПІ у Кіцманському районі за 1996-2000 роки.

Види поступлень

1996 рік

1997 рік

1998 рік

1999 рік

Iкв 2000

Сума поступлень по торгових патентах по інспекції всього

36492

88344

143280

159248

24577

В т.ч. від фізичних осіб грн.

24084,72

61310,74

94564,80

103192,7

15975,05

Питома вага (%)

66,0

69,4

66,0

64,8

65,0

В т.ч. платні (грн.)

Фіз.ос.

24084,72

61310,74

93439,47

102160,7

15975,05

Питома вага (%)

100,0

100,0

98,81

99,0

100,0

В т.ч. пільгові (грн.) Фіз.ос.

0

0

1125,33

0

0

Питома (%)

0

0

1,19

0

0

Вт.ч.короткотермінові (грн.) Фіз.ос.

0

0

0

20,0

0

Питома вага (%)

0

0

0

0,01

0

Кількість патентів всього по інспекції

274

300

335

370

95

В т.ч. платні патенти

200

224

254

282

75

В т.ч. пільгові

2

2

4

10

2

Вт.ч. коротко-термінові

72

74

77

78

18

Патенти видні для здійснення торгі-вельної дільності

200

244

265

292

75

Патенти видані для здійснення побуто-

вих послуг

74

56

70

78

20

Аналіз данх таблиці 2.1. показує, що питома вага надходжень від торгових патентів по фізичних особах склала в першому кварталі 2000 року 65%. В натуральному показнику сума надходжень в 1997 році збільшилася на 37226,02 грн. порівняно з 1996 році, а в 1998 році відповідно на 33254,06 грн. порівняно з 1997 роком. Таке збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання загальної кількості виданих торгових патентів. Це позитивне явище з тієї точки зору,що збільшення поступлень досягалося не шляхом підвищення ставок за торгові патенти, а залученням підприємців до оподаткування.Потрібно відмітити, що в ДПІ по Кіцманськму районі по фізичних особах дуже мало видавалися короткотермінові та пільгові торгові патенти. Основна маса таких патентів видана юридичним особам. Негативним є те, що підприємці не зацікавлені реалізацією суто тих товарів, що підпадають під пільговий торговий патент(товари широкого вжитку).

Проаналізувавши ефективність застосування Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями можна зробити висновок, що із залученням до оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, при оподаткуванні яких існують труднощі у здійсненні контролю за сумою одержаних доходів, плата за торгові патенти є стабільним джерелом поповнення бюджету. Тому і надалі, на нашу думку вдосконаленню окремих норм цього Закону повинна приділятись належна увага.

2.2.Прибутковий податок з громадян: обчислення та сплата, пільги.

Прибутковий податок з громадян справляється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 зі змінами, внесеними згідно із законами №3355-12 від 01.07.93 р., №46/96-ВР від 14.02.96 р., №366/96-ВР від 12.09.96 р., №129/98-ВР від 13.02.98 р., Декретом №43-93 від 30.04.93 р. та однойменної Інструкції затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 18.05.93 р. за №12 із змінами і доповненнями, внесеними наказами від 21.06.93 р. №17, від 01.09.94 р. №88 та від 16.01.96 р. №87 зареєстрованого в Міністерстві юстиції 22.10.96 р. за №622/1547.

Відповідно до ст.1 названих законодавчих актів платниками прибуткового податку в Україні є громадяни України і особи без громадянства - як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. Отже, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності виступають платниками прибуткового податку. Одержані протягом календарного року доходи від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи підлягають оподаткуванню.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам і підприємництву, у відсотках до валового доходу. Норми витрат наведені у додатку №2.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) за переліком, визначеним Головною державною податковою інспекцією України і Міністерством економіки України.

До складу цих витрат включаються:

1. вартість матеріальних витрат та послуг виробничого характеру, пов'язаних з виробництвом реалізованої продукції (послуг)за оподатковуваний період: сировина і матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, паливо і електроенергія, тара і пакувальні матеріали, послуги водопостачання та інші витрати, які згідно з чинним законодавством пов'язані із здійсненням технологічного процесу виробництва продукції (надання послуг);

2. амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини, згідно з нормами встановленими чинним законодавством;


 
 

Цікаве

Загрузка...