WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - Дипломна робота

5 - номер податкової дільниці ;

12 - порядковий номер централізованої реєстрації виду діяльності, зазначеної в переліку на початку журналу.

27 - порядковий номер, за яким у відповідному розділі зареєстрований конкретний підприємець - Сидоренко С.1.

Крім зазначеного номера справи на титульному листі вказується номер реєстраційного свідоцтва виконкому місцевої ради та ідентифікаційний код. В податковій інспекції для забезпечення швидкого розшуку справ оподаткування та взаємоконтролю ведеться алфавіт реєстрації підприємців. Наприклад: підприємець Сидоренко записується в розділі "С" - Сидоренко С.1. 5-12-27. Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" дільничним податковим інспекторам забороняється розголошувати службову інформацію або видавати виписки із справ оподаткування без дозволу керівництва ДПІ. Справи оподаткування підприємців зберігаються централізовано по податкових дільницях з додержанням відповідної індивідуальної нумерації, що відповідає журналу централізованого обліку платників.

1.3.Ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт, встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Законом №762/97-ВР внесено зміни до ст.4 Закону України "Про підприємництво", якою регламентувались питання ліцензування деяких видів підприємницької діяльності. У законі наведено визначення терміну "ліцензія". Відповідно до нього ліцензія - це документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним видом підприємницької діяльності.

Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву про видачу ліцензії, в якій зазначається:

1. відомості про заявника: прізвіще, ім'я та по-батькові та паспортні дані;

2. вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;

3. термін дії ліцензії.

До заяви додаються такі документи: копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікацію, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Заявник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність відомостей викладених у заяві та доданих до неї документів. У ліцензії вказується:

найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

прізвіще, ім'я та по-батькові, адреса проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

вид діяльності, на яку видається ліцензія;

місце її здійснення;

особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності (ліцензійні умови);

номер реєстрації ліцензії, дата її видачі та термін дії.

Ліцензія та її копії підписуються уповноваженою особою, що видає ліцензії, засвідчується гербовою печаткою цього органу і реєструються у спеціальному журналі.

Ліцензія видається після прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії вказуються підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена у судовому порядку.

Передача ліцензії іншим особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим ніж три роки.

Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі зміни відомостей, вказаних у ліцензії, виданій підприємцю-громадянину, суб'єкт підприємницької діяльності зобовязаний в 10-денний термін подати заяву органу, що видав ліцензію, для переоформлення ліцензії з наданням документів, що підтверджують зазначені зміни.

У випадку порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення того чи іншого виду діяльності, орган, який видав ліцензію дає розпорядження про усунення порушень або про припинення дії ліцензії на визначений термін. При повторному або грубому порушенні правил здійснення діяльності, на яку видани ліцензія, дозвіл може бути анульований за рішенням органу, що його видав. Поза тим, рішення державного органу може буте оскражене підприємцем через арбітражний суд.

Орган, що видає ліцензії, веде реєстр виданих ним ліцензій. До реєстру включаються відомості про суб'єктів підприємницької діяльності та видані ліцензії. На базі реєстрів органу, що видають ліцензії створюється Єдиний ліцензійний реєстр, який ведеться органом, спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України.

Загалом кількість видів діяльності, що потребують ліцензій, згідно нового закону, зменшилася з 58 до 41. Непотрібно ліцензій на здійснення торгівельної діяльності у сфері:

оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

внутрішніх перевезень пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

посередницької діяльності з приватизаційними паперами;

діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;

наданню послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів.

Натомість введено нові види діяльності, на які потрібно мати ліцензію:

будівельна діяльність (окреми види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця, за переліком визначеним Кабінетом Міністрів України);

діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлення з них препаратів;

довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

1.4. Роль підприємницької діяльності у формуванні дохідної частини бюджету та забезпеченості зайнятості населення.

З економічної точки зору податки є найголовнішим інструментом за допомогою якого формується доходна частина бюджету. Соціальне значення полягає в тому, що будь-які податки тягнуть за собою велику кількість взаємодій та реакцій – тобто складаються конкретні соціально-економічні ситуації. Так як оподаткування доходів громадян від зайняття підприємницькою діяльністю знаходиться у державному механізмі податків, то воно має всі попередні характерні риси. Найголовнішими сторонами в значенні підприємницької діяльності є її вплив на створення дохідної бази бюджету та на забезпечення зайнятості населення.


 
 

Цікаве

Загрузка...