WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Суб'єктивною причиною певного заниження частки особистого прибуткового податку є його утримання переважно біля джерела виплати заробітної плати, а не за декларацією, внаслідок чого інші доходи громадян " вислизають" від оподаткування [ 18 ст.80 ] .

Але, як бачимо, вже з 1994 року надходження прибуткового податку в бюджет почало зростати так, як почали збільшувати розмір заробітної плати .

Подальший спад виробництва у більшості галузей народного господарства, погіршення фінансового стану підприємств і організацій зумовили загострення кризи платежів у бюджет .

У 1997 - 1998 роках згідно із Законом України про Державний бюджет на 1997, 1998 рр. прибутковий податок був закріплений за місцевими бюджетами у 100 % розмірі.

Згідно із Законом України " Про державний бюджет України на 1999 рік " передбачено закрити у 100% розмірі поступлення прибуткового податку за бюджетами 20 областей у тому числі і Івано-Франківською, цим і пояснюється зменшення частини цього податку в доходах Державного бюджету України.

Разом з тим в доходах бюджету Калуського району спостерігається тенденція до зростання його частки ( див. дод.. ).

Додаток

Діаграма аналізу надходження

прибуткового податку з громадян Калуського району за період з 1996-1999 р.

( до загальних сум доходів )

2.2. Особливості оподаткування доходів громадян від зайняття підприємницькою діяльністю.

Оподаткуванню доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Підприємництво - це самостійна ініціатива , систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку [3].

Підприємництво здійснюється на основі таких принципів :

вільний вибір видів діяльності;

залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;

самостійне формування програми діяльності та споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства, вільне наймання працівників;

залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;

вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

самостійне здійснення підприємцем-юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд [3].

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

- громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

- юридичні особи всіх форм власності .

Підприємці мають право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян : військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств [3].

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом ( виручки у грошовій та натуральній формі) - документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів , належать витрати , що включаються у собівартість продукції ( робіт, послуг).

Фізичні особи, які зареєструвалися суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи, згідно з чинним законодавством зобов'язані :

своєчасно подавати до податкової адміністрації декларації про доходи і витрати та інші документи, що підтверджують достовірність вказаних у декларації даних, а також своєчасно і в повному обсязі сплачувати податки до бюджету;

зберігати облікові дані про доходи , витрати та сплату податків протягом трьох років.

Суб'єкти підприємницької діяльності без створення юридичної особи, які здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку повинніпроводити розрахунки із споживачами через зареєстровані належним чином електронні контрольно-касові апарати або використовувати товарно - касові книги згідно з чинним законодавством [13, ст.39].

З доходів, отриманих від заняття підприємницькою діяльністю, податок обчислюється :

Підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю , про що не пізніше як за 30 днів після виплати повідомляється податковим органом за місцем проживання громадян довідкою ф. N 2 Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим органом при проведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподатковуваний період;

Податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про очікуваний ( оціночний ) у поточному році дохід або про фактично одержані у звітному календарному році доходи та інших відомостей про доходи громадян.

Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місці - за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням податковому органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік [7].

2.2.1. Фіксований податок.

Декретом КМУ " Про прибутковий податок з громадян " від 26.12.93 р. та змінами і доповненнями від 13.02.98 р.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів , одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку ( далі - фіксований податок ) шляхом придбання патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такими громадянами - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності , не перевищує п'яти;

валовий дохід такого громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч не оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадянин здійснює підприємницьку діяльність зпродажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такого громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку [7].

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Громадянам, які здійснюють підприємницьку діяльність, у разі сплати ними фіксованого податку, пільги не надаються.

Підприємницька діяльність може здійснюватись громадянами у разі наявності свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва і патенту.

Фіксований податок сплачується громадянином - платником податку до відповідного місцевого бюджету а місцем

його проживання .

Громадянин за своїм бажанням може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України

Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підставою для видачі податковим органом за місцем проживання громадянина патенту, в якому зазначаються : прізвище та ім'я цього громадянина; його ідентифікаційний номер; строк дії патенту; перелік осіб , які перебувають у трудових відносинах з платником податку або членів його сім'ї , які беруть участь у підприємницькій діяльності; місце здійснення підприємницької діяльності; назва органу, що видав патент.

Розміри фіксованого податку встановлюються відповідно місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 гривень та більше ніж 100 гривень за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно. Рішенням 13 сесії другого демократичного скликання Калуської районної Ради від 25 березня 1998 р. на території району запроваджено такі ставки фіксованого податку:


 
 

Цікаве

Загрузка...