WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян відіграє важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

II АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ОПОДАТКУВАН-НЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ .

За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на три групи: податки на доходи, споживання і майно. Податки на доходи стягуються із доходів фізичних і юридичних осіб. Безпосереднім об'єктом оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток або валові доходи підприємств. Об'єктом нашого дослідження є оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

Згідно чинного законодавства громадяни України (фізичні особи) сплачують від доходів такі податки:

1) прибутковий податок з громадян;

2) фіксована плата;

3) єдиний податок;

4) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

5) податок на промисел.

Найбільшу питому вагу серед усіх цих податків займає прибутковий податок з громадян. Цей податок є найбільш тонким інструментом в податковій політиці . Як джерело доходів бюджетів цей податок твердо виконує фіскальну роль.

2.1. Прибутковий податок з громадян, об'єкти оподаткування, механізм обчислення і пільги.

Прибутковий податок з громадян в Україні справляється у відповідності із Декретом Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян від 26 грудня 1992 року.

В основі діючого механізму прибуткового пордатку закладено такі принципи:

дискретність оподаткування

прогресивний характер

значне пільгове спрямування

Суб'єкт прибуткового податку охоплює специфічну групу правовідносин , які зачіпають взаємозв'язок між громадянином і державою. А. Сміт писав "власник землі являється громадянином тієї країни , де знаходиться його власність. Власник капіталу являється, по суті, громадянином всього світу і не обов'язково пов'язаний з будь-якою окремою країною" [24,ст.2.54.]

Платниками прибуткового податку (суб'єктом оподаткування ) є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті , що мають так і ті , ще не мають , постійного місця проживання в Україні. [7] .

До громадян , що мають постійне мцсце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році.

Платниками прибуткового податку є фізичні особи незалежно від віку , громадянства , статі, раси , національності, соціального, сімейного і майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах.

Об'єктом оподаткування у громадян , які мають постійне місце проживання в Україні , є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами [7].

Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні , є дохід одержаний в Україні. При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи , одержані як у натуральній формі , так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Оподаткування доходів громадян прибутковим податком передбачає:

- оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи ;

- оподаткування доходів одержаних громадянами не за місцем основної роботи ;

- оподаткування доходів одержаних громадянами від заняття підприємницькою діяльністю.

Кожен із цих видів має свої особливості справляння.

У таблиці 2.1 зображено динаміку складу та структури поступлення прибуткового податку з громадян до бюджету м. Калуша та Калуського району.

Таблиця 2.1.

Аналіз динаміки

складу та структури поступлення до бюджету прибуткового податку з громадян по Калуській оДПІ

за період з 1997-1999 р. р.

Назва платежу

1997 р.

1998 р.

1999 р.

Загальна сума

Питома вага

Загальна сума

Питома вага

Загальна сума

Питома вага

Прибутковий податок з громадян

Всього ( тис. грн.)

8277

100

6820

100

927

100

в тому числі :

а) за місцем ос-новної роботи

6207

75

4813

71,6

659

71,1

б) за місцем не ос-новної ро-боти

1930

23,3

1750

26

211

22,8

в) від зайняття підприємниць-кою діяльністю

140

1,7

157

2,4

57

6,1

Аналіз вищенаведених даних показує, що найбільшу питому вагу в структурі прибуткового податку займає податок за місцем основної роботи . Він становить - 71,1%, а в абсолютних сумах поступлень 6207 тис. грн. у 1997 році , а у 1999 році заплановано поступлення 5230 тис. грн.

2.2. Особливості оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи

Згідно Декрету КМ України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. оподаткованими прибутковим податком доходами одержаними за основним місцем роботи (служби , навчання) вважаються доходи від підприємств , установ , організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з якими громадянин має трудові відносини за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до фонду соціального страхування.

До сукупного місячного оподатковуваного доходу включаються доходи , одержані громадянами в будь-якій формі і за будь-яких умов незалежно від джерела.

У разі виплати заробітної плати в натуральній формі продуцією власного виробництва її розмір у складі місячного сукупного оподаткованого доходу працівника обислюється за відпускною ціною зазначеної продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування заробітної плати .

Якщо у поточному місяці така продукція не реалізувалася, її розмір обчислюється за відпускною ціною попереднього місяця.

Натуральна продукція інших виробників у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника оцінюються за цінами її придбання.

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу , що підлягає оподаткуванню в Укораїні.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:

1. Допомога по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема :, допомога по вагітності та пологах, одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом 3-х і більше дітей віком до 16 років, допомога подогляду за дитиною -інвалідом, допомога на дітей віком до 16-ти років (учнів до 18 рокув); допомога на дітей одиноким матерям , допомога матерям військовослужбовців строкової служби, допомога на поховання .


 
 

Цікаве

Загрузка...