WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

За довгий час розвитку цивілізації, змін економічних формацій податки пройшли довгу і суттєву еволюцію.

В період рабства існували переважно натуральні збори. При федеральному устрої широко застосовувались передвісники сучасних податків - данини (державне мито) і регалії.

Найпростішою, історично більш реальною формою оподаткування були так звані прямі податки, тобто податки, які утримувались безпосередньо з доходів або майна платників. Однак, першими видами грошових платежів були непрямі податки, а мита і збори, тобто плата за послуги, які надає держава окремим громадянам.

Більш широке розповсюдження отримали менш помітні непрямі податки. Майже до ХХ століття в більшості країн світу ця форма оподаткування була основною. І в даний час непрямі податки мають значну силу практично у всьому світі.

Податки досягають свого найвищого розквіту в умовах розвинутої ринкової економіки, коли виробляються і розкріплюються цивілізовані, перевірені часом, практикою форми податкових відносин між державою та юридичними і фізичними особами. Розвиток держави, ринку привели до формування певної податкової моделі, що включає техніку оподаткування, види, форми, елементи податків та управління ними.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. Чи не вперше науково обгрунтовану характеристику податків дали представники англійської класичної політекономії: Адам Сміт і Давид Рікарда . Адама Сміта нерідко називають фундатором наукової теорії теорії податків .Він один із перших вивів чотири найбільш загальних принципи оподаткування.

1). Піддані держави повинні приймати участь у її підтримці у відповідності до своєї політичної спроможності, тобто пропорційно доходу яким вони користуються під заступництвом держави.

2). Податок який кожен платник платить повинен бути чітко визначеним, а не довільний . Повинні бути визначені час, місце і розмір платежу.

3). Податки повинні стягуватись у найбільш вигідний час і найбільш вигідним способом для особи що їх сплачує.

4). Кожен податок повинен бути так побудований , щоб він брав із кишень населення якомога менше назад то що він приносить скарбниці держави.

Тобто, податкова політика повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства, проводитись з урахуванням таких принципів:

- соціальна справедливість

- рівнонапруженість

- економічна ефективність

- стабільність, гнучкість

Всі ці принципи перебувають як у діалектичній єдності,

так і протилежності і держава має забезпечувати оптимальне співвідношення між ними.

Саме тому податки в руках одних можуть виступати знаряддям та інструментом стабілізації та економічного процвітання в державі, в руках інших засобом нестабільності і економічного саморуйнування. Думаючи про формування державних грошових фондів за рахунок податків, державницькі структури повинні проводити таку податкову політику, яка б гармонійно поєднувала інтереси держави і платників податків.

Податкова система України на стадії розвитку, сформована вона на основі системи держдоходів, що існувала в колишньому СРСР. Це явище об'єктивне , разом з тим запозичується досвід країн з розвинутою ринковою економікою.

В наступному параграфі і розглянемо процес еволюції податкової системи України і місце в ній податків з доходів громадян.

1. 2. Податкова система України, місце в ній податків з доходів населення.

Україна - молода держава. Для того, щоб вона існувала, необхідні значні суми коштів: для утримання закладів охорони здоров'я, культури, освіти, оборони країни, будівництва, управління державою. Ці кошти акумулюються за рахунок поступлень різноманітних податків і зборів.Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування. [2].

Після проголошення суверенітету і незалежності Україна розробила і прийняла в 1991 році власний Закон "Про систему оподаткування ". Недоліком його було те, що він фактично продублював попередній союзний закон. Однак разом з тим це був перший крок у створенні власної податкової системи української держави.

У 1994 році Закон "Про систему оподаткування" був прийнятий у новій редакції. До нього були включені як податки так і інші обов'язкові платежі. Що справляються на території України, з поділом їх на загальнодержавні і місцеві. Важливим кроком у формуванні податкової системи в Україні було прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 року. Цим документом передбачено зміни. Які мають прогресивний характер. Так уточнений перелік податків і зборів. В даний час в їх складі 24 загальнодержавних і 16 місцевих. Представлена побудова системи оподаткування України базується на таких принципах:

- стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності - введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

- обов'язковість - впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподаткування за звітний період та встановлення відповідності платників податків за порушення податкового законодавства;

- рівномірність і пропорційність - справляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частині від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) та рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) - на більші доходи;

- рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов'язків щодо сплати податків і зборів;

- соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого неоподаткованого мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;

- стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

- економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності витрат бюджету з його доходами;

- рівномірність сплати - встановлення строків сплати податків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

- компетенція - встановлення і скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюється відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим , обласними, районними, міськими, сільськими та селищними радами;

- єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору, об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору, строку та порядку сплати податку і збору, підстав для надання податкових пільг;

- доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів. [2].

Система оподаткування передбачає платників податків, види податків, порядок і умови їх сплати, джерела сплати податків, права і відповідальність платників.

Платником податків і зборів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори.

Особливістю системи оподаткування України є наявність великої кількості податків і обов'язкових платежів. Формування багатьох бюджетних і позабюджетних фондів цільового призначення . Це ускладнює справляння податків, контроль та збільшує податкову звітність.

Головною ознакою нині діючої податкової системи України є те, що в ній як і раніше платежі юридичних осіб переважають над надходженнями від населення.

Хоч податки відіграють значну роль в економіці всіх зарубіжних країн, в Україні ми маємо один із найвищих рівнів оподаткування.

Зволікання з ринковими перетвореннями в Україні , яке стало на заваді скороченню витрат державного бюджету, а отже, і зменшенню рівня оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...