WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

IV. Висновки і пропозиції.

В дипломній роботі ми розглядали тему оподаткування доходів громадян. Але, перш за все, ознайомились з історією податків, визначили їх суть і призначення. Дізнались, що без появи держави не було б і податків. Виконання державою її функцій спричинило формування нового специфічного типу економічних зв'язків. Із розвитком ринкових відносин частина вартості сукупного суспільного продукту, що одержується за допомогою податків, набуває не тільки фіскального, а й економічного значення. Податки стали фінансовою основою для державного втручання в сферу господарських зв'язків між суб'єктами економічних відносин, головним регулятором ринкового господарства. Втручання держави в економічне життя є однією із причин зростання податків як в абсолютних сумах, так і відносно сукупної вартості національного продукту. Податки відіграють найважливішу роль у формуванні дохідної частини бюджету.

Також проаналізували податкову систему України і яке місце займають в ній податки з доходів фізичних осіб.

Сукупність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку.

Були розглянуті основні принципи податкової системи України, за допомогою яких встановлюються відповідні умови для здійснення діяльності, проводиться правильне розмежування прибутку, передбачаються пільги, встановлюються строки сплати податків та інше.

Прибутковий податок з громадян має свої переваги і недоліки. Головною його позитивною якістю є те, що він ставить рівень оподаткування у пряму залежність від джерела сплати податків - доходу. Жоден із інших податків, у тому числі й прямих, не має такої залежності від кінцевих результатів діяльності громадян, як прибутковий податок.

Недоліки прибуткового оподаткування полягають у труднощах, пов'язаних із обліком об'єкта оподаткування. Першу проблему становлять приховування доходів і ухилення від сплати податку. Цей факт постійно спонукає державу до нових завдань щодо забезпечення ефективного обліку та контролю доходів громадян, а також до встановлення жорсткого механізму відповідальності платників за порушення податкового законодавства.

Важливе значення у прибутковому оподаткуванні має встановлення неоподаткованого мінімуму, який дає можливість на ту суму, що не оподатковується, задовольнити мінімальні життєві потреби.

Прибутковий податок нараховується дванадцять разів (щомісячно) і тринадцятий раз - по підсумках року. Схема нарахування прибуткового податку включає декілька етапів:

щомісячні розрахунки податку;

визначення сукупного доходу;

зменшення сукупного річного доходу на розмір неоподаткованого мінімуму;

зменшення його з врахуванням додаткових пільг (інваліди, чорнобильці і інші);

розрахунки податку у відповідності з діючими ставками.

Також, ознайомились з особливостями оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, де основним є фіксований податок.

Крім того, розглянули, які міри відповідальності застосовують податкові органи при порушенні законодавства щодо прибуткового оподаткування.

Основні законотворчі документи, які використовують у своїй роботі податкові інспектори при організації контролю за прибутковим податком з громадян та підприємницькою діяльність, це Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" та Закон України "Про підприємництво" з відповідними змінами і доповненнями.

Найближчим часом передбачається прийняти новий Закон "Про податок на доходи фізичних осіб". На даний час складений лише законопроект, який передбачає розв'язання завдань шляхом збільшення кола суб'єктів оподаткування та скасування пільгових ставок на певні види доходів та інше.

Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування фізичних осіб, зокрема, Польщі. В країні кожному громадянину, що працює, надається можливість особисто звітувати про свої доходи за формою, яку він сам обирає, яку вважає для себе найвигіднішою. Кожна із цих форм звітності має свій колір, що дуже допомагає працівникам податкових органів у роботі, і передбачає певний вид пільг: витрати на навчання дітей і молоді в приватних школах, витрати для поліпшення житлових умов платника, виплати на оплату підвищення кваліфікації та інші.

Всі ці пільги дають можливість зменшити з держбюджету.

В Україні потрібно провести ряд суттєвих змін, щоб прибутковий податок з громадян хоч трохи наблизився до досконалого. Але при цьому не потрібно копіювати досвід зарубіжних країн, тому що в Україні є свої переваги і недоліки, і це може нашкодити. Хоча деякі аспекти можна врахувати і взяти до уваги.

Прибутковий податок відіграє велику роль у фінансовому регулюванні економіки. Жоден інший податок не може забезпечити такий вплив на інтереси суб'єктів розподільчих відноси у суспільстві. Саме з огляду на це, незважаючи на всі труднощі у стягненні цього податку, він використовується практично у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні.

Список використаної літератури

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року - К.: Видавництво Право. 1996 .

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування " / Відомості Верховної Ради України - 1997 - № 16.

Закон України " Про підприємництво" /Діло - 9-16 березня 1998 - № 8.

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" /Діло. - 16-23 березня 1998 - № 9.

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності " /Діло - 6-13 квітня 1998 - № 12.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" /Відомості Верховної Ради України. - 1993 - № 13 .

Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" / Діло. - 13-20 квітня 1998 - № 13.

Інструкція про прибутковий податок з громадян / Галицькі контракти .- 1996 - № 50 - ст.46 - 60.

Указ Президента України " Про внесення змін до Указу Президента від 13 вересня 1994 р." / Галицькі контракти. - 1990 - № 50. - ст. 45

Лист Міністерства фінансів України та Головної державної податкової інспекції України " Про зміни у шкалі ставок прибуткового податку з громадян" / Галицькі контракти - 1996 - № 50- ст. 45.

Методичні рекомендації по організації роботи податкових інспекторів районних і міських державних податкових адміністрацій по обліку і оподаткуванню громадян, які займаються підприємницькою діяльністю та отримують інші доходи/ Заступник голови ДПА України Г.І.Бондаренко - 1998.

План лекції для прочитання в старших класах загальноосвітніх шкіл, старших групах ПТУ, на останніх курсах навчання в технікумах, ліцеях, ВУЗах / Начальник ДПІ у Львівській області О.Т.Вишинський - 1994.

Бізнес по-чесному. / Вісник податкової служби України. - 1997 - № 1 - ст. 37 - 41.

Кухарець А.В. Від даними до податків /Фінанси України - 1997 - № 3 - ст. 105-107.

Мозенков О.В. . Зміст і роль податкової політики у державному регулюванні. / "Фінанси України - 1997 - № 4 - ст. 92-97.

Маклашов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування України. / Фінанси України - 1997 - № 5 - ст.86-91.

Огонь Ц.Г.Податкова політика і доходи бюджетів України / Фінанси України - 1997 - № 5 - ст. 74-85.

Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду / Фінанси України . - 1997 - № 7 - ст. 77-89.

Бовженко Т.А.. Прибутковий податок із громадян Досвід розвинутих країн. / Фінанси України - 1997 - № 10 - ст. 97 - 99.

Авдеєв В. Поляки знають, за що платять податки / Діло - 1994 - № 37.

Василик О.Д. Державні фінанси України. К.:Вища школа: 1997,

Гега П,Т, Правовий режим оподаткування в Україні.- К: Юрінком, -1997.

Державна податкова адміністрація у Львівській області.- Волинський О.- Львів: ПВП "Світло й тінь" - 1998.

24.Кучерявенко Н.П. - Налоговоє право - К.: Либідь - 1994.

Нікбахт е., Гроппелий А. Фінанси : Підручник / Пер. З англ. В.Овсієнка, В. Мігієнка, - К: МП Глобус, 1992.

Общая теория финансов / Под ред. Л.А.Дробозиной - М. : Банки и биржи ЮНИТИ, 1995.

Податкова система України : Підручник / В.М. Федотов, В.М.Опарін, Г.О.П'ятаченко та ін. , за ред. В.М.Федосова. - К.: Либідь , 1994 .

Рибак В. Проблеми формування дохідних джерел місевих бюджетів/ Еколноміка України - 1996 - № 10.

Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес. : / Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки / : Монографія /В.М.Суторміна , в,м, Федосов, В.Л.Андрущенко. -К.: Либідь, 1992.

Токарєва Т.А., Папаіка А.А. Удосконалення податкового механізму - важлива умова зміцнення доходів місцевих бюджетів / Фінанси України - 1996 . - № 11.


 
 

Цікаве

Загрузка...