WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Система оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ

Дипломна робота

на тему

"Оподаткування доходів

фізичних осіб".

Виконав: студент

групи Фз-56

Богуцький О.Б.

Науковий керівник:

Янковський

Допускається до захисту

зав. кафедрою фінансів

________ професор Юрій С.І.

_"_____________2001р.

Тернопіль

2001р.

ПЛАН

ВСТУП

Економічна природа податків і становлення податкової системи в Україні.

Суть призначення та історія розвитку податків.

Податкова система України , місце в ній податків з доходів населення.

Аналіз діючої практики оподаткування доходів фізичних осіб ( на матеріалах практичної діяльності Калуської об'єднаної державної податкової інспекції Івано-Франківської області).

Прибутковий податок з громадян , об'єкти оподаткування, механізм обчислення і пільги.

Особливості оподаткування громадян від зайняття підприємницькою діяльністю.

2.2.1. Фіксований податок.

2.2.2. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Єдиний податок ,особливості спрощеної системи оподаткування.

Податок на промисел.

Організація контрольної роботи органів ДПІ за справлянням прибуткового податку.

111. Напрямки вдосконалення оподаткування доходів фізичних осібі проблеми вдосконалення.

Розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб і проблеми вдосконалення.

Можливості використання досвіду ринкових країн по оподаткуванні в Україні.

IV. Ввисновки і пропрозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

Не слід переобтяжувати платників податків, але і не треба брати з них менше, ніж потрібно державі.

Кардинал Рішельє.

ВСТУП

Сьогодні Україна має сталу податкову систему , яка забезпечує надходження коштів до Державного та місцевих бюджетів. Вона має подібні риси з такими системами, що їх застосовують розвинуті країни Європи. Основу податкової системи складають прямі прибуткові податки з підприємств і громадян, непрямі податки на додану вартість, акцизний збір, мито спеціальні відрахування на соціальне страхування і забезпечення.

Важливими кроком у формуванні податкової системи в Україні стало прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" 18 лютого 1997 року. Цим документом передбачено багато змін, які мають прогресивний характер. Так, уточнений перелік податків і зборів, в їх складі 21 загальнодержавних і 14 місцевих.

Встановлено, що зміни в системах оподаткування і пільги можуть вноситись лише Законами про оподаткування і не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року.

Найближчим часом буде прийнято ще ряд законодавчих актів, які стосуються стягнення основних податків, таких як податок на доходи фізичних осіб, податок на нерухоме майно та інші.

Таким чином, процес реформування системи оподаткування в Україні триває. Вивчається досвід ринкових країн і при цьому враховується, що бюджетно - податковий механізм досить інертний і не може бути перебудований відразу і традиційні, що використовувалися протягом багатьох років, джерела коштів важко перекрити у короткий період чи спрямувати у зовсім іншому напрямку, для таких змін потрібен час.

Кожне втручання у податковий механізм повинно бути продумане і зважене. Однак, не менш очевидним є те, що діюча система оподаткування в Україні потребує удосконалення, і головним напрямом усіх змін повинно бути - послаблення податкового тягаря, спрощення механізму справляння податків, стимулювання ділової активності та інвестиційної діяльності.

Серед сукупностей всіх податків чітке місце займають ті з них, платниками яких є фізичні особи-громадяни. Питома вага прибуткового оподаткування громадян в економіці України у 1998 році склала 15,1%, відповідно відчутна роль цього податку у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів.

В дипломній роботі розглянуто питання необхідності і ролі оподаткування фізичних осіб, відображено процес становлення податкової системи в Україні, проаналізовано діючий механізм стягнення прибуткового податку з громадян. Крім того, розглянуто порядок стягнення податку в бюджет, відповідальність платників, контрольна робота податкових органів за повним і своєчасним внесенням податку. Аналіз діючої практики оподаткування був проведений на основі даних ОДПІ у Калуському районі Івано-Франківської області.

Нормативно - методичною основою дипломної роботи стали Закони України з питань оподаткування, Декрети Кабінету Міністрів України, Указ Президента України, інструктивні матеріали Міністерства фінансів України.

При написанні роботи вивчались праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів таких, як В.М.Федосова, А.С.Максимова, А.М.Соколовської, Т.А.Бовтенка, О.Д.Василика, Н.П.Кучер'явенка, Л.А.Дробозіної, Андрущенка В.Л. та інші.

Метою проведеного дослідження було:

- вивчення суті і призначення податків;

- вивчення еволюції системи оподаткування в Україні;

- визначення місця і ролі прибуткового податку з громадян в податковій системі;

- аналіз діючої практики справляння прибуткового податку з громадян на основі практичних матеріалів роботи ОДПІ у Калуському районі Івано-Франківської області.

- обгрунтування мотивних шляхів вдосконалення механізму прибуткового оподаткування населення, результативності контрольної роботи податкових органів.

Методичну основу роботи склали законодавчі та підзаконні нормативні акти по темі дослідження і методи дослідження економічних явищ.

Теоретичною основою дипломної роботи є публікації з проблем оподаткування фізичних осіб.

Об'єктом дослідження: Калуська об'єднана державна податкова інспекція .

Дипломна робота складається з 111 розділів. Основний зміст роботи викладено на —— сторінках тексту, робота містить—— таблиць, —- діаграм.

1. Економічна природа податків і становлення

податкової системи в Україні.

1. 1 Суть призначення та історія розвитку податків.

Податки є одним з найбільш древніх економічних інструментів. Вони нерозривно зв'язані з поняттям держави. Саме з її появою і з'явились податки.

Державна влада спирається на матеріальну основу, якою є перш за все податки. Якщо перегорнути сторінки тлумачного словника: "Податки - форма платежу, що стягується з доходів або майна юридичних та фізичних осіб і характеризується обов'язковістю, регламентацією розмірів і строків внесення" [12, ст. 3].

Отже, одна з особливостей такого виду платежу - його обов'язковість. Такої думки дотримувались й наші далекі пращури, коли збирали данину із власного люду, з підкорених у війнах народів. Збирали її з усього, з чого тільки можна було: з кожної душі податного стану (подушне), із землі, з диму, з рола (плуга) тощо. Залюбки брали натуроплатою: пшеницею, медом, воском, шкурами худоби, хутром дикого звіра та ін. Варто вдатися до історичних фактів, аби пересвідчитись, що в далекі часи народ ніс на собі важке ярмо данини.

Звісно в період становлення Київської Русі закони про різного роду податі не мали такого характеру, як сьогодні, однак певний порядок тоді існував і його, мабуть, таки дотримувалися якщо не всі, хто був під владою князів, то в князівських палатах напевно.

Французький філософ і просвітитель Шарль Монтесьє (XVII - XVIII століття) в "Дусі законів" писав, що державні доходи - це частина доходів, яка виділяється кожним громадянином зі свого майна для того, щоб спокійно користуватись рештою. [12, ст. 3].

Історія податків сягає в глибину віків. Перші згадки про них ми знаходимо і в єгипетських папірусах. За цей час яких тільки податків, різноманітних за своєю формою і змістом не знало людство. Податки на землю, вікна, двері та бороду, на собак, автомобілі, цінні папери, спадщину та дарування, подушний, на нежонатих, заробітну плату, прибуток і добавлену вартість.

Зачатки прибуткового оподаткування датують ще біблійськими джерелами, коли мова йшла про оподаткування у Вифлиємі, та батьківщині Ісус Христа. Біблія від Луки стверджує, що в Римській імперії всі громадяни повинні були з'явитися зі своєю сім'єю в місто їх народження і сплачувати податок. Тому Йосип зі своєю вагітною дружиною відправився з Галілеї у Вифлеєм. [24, ст. 252].

До 1798 року близький до сучасної форми прибутковий податок вводиться Уільямом Піттом з широкою системою прогресивних ставок, пільг. Однак він, в основному, характеризувався чисто зовнішніми ознаками прибутковості (володіння каретою, наявність чоловічої прислуги і т.д.) і представляв потроєний податок на розкіш. Поступово він поширився і в Європі. Деякі податкові системи враховували доходи громадян при формуванні реальних податків. Наприклад, розмір домового податку залежав від кількості вікон, поверхів і кімнат, від розміру фасаду дому і інших ознак, які дозволяли судити про громадське положення і доходи платника.


 
 

Цікаве

Загрузка...