WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

При здійсненні підприємницької діяльності, оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручки в грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаним з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведені остаточних розрахункі за нормами, у відсотках до валового доходу, визначених законодавством.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Доходи одержані в натуральній формі, зараховуються до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними (ринковими) цінами, крім доходів, одержаних від сільськогоспо-дарських підприємств, які визначаються за вільними цінами продажу продукції державі.

У разі виплати заробітної плати в натуральній формі продукцією власного виробництва її розмір у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника обчислюється за відпускною ціною зазначеної продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування заробітної плати. Якщо у поточному місяці так продукція не реалізувалась, її розмір обчислюється за відпускною ціною попереднього місяця.

Натуральна продукція інших виробників у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу оцінюється за цінами її придбання. Натуральна продукція інших виробників, одержана по бартерних (товарообмінних) операціях в галузі зовнішньо-економічної діяльності і направлена на плату праці, оцінюється у складі місячного сукупного оподатковуваного доходу працівника за митною вартістю, сплаченою при її ввезені в Україну і перерахованою в українську національну валюту за курсом Національного банку України на дату одержання натурального доходу.

Доходи громадян, одержані ними від подальшого продажу натуральної продуції, включаються до складу її оподатковуваного доходу у вигляді різниці між реалізаційною ціною та ціною, за якою вони були включені для оподаткування заробітної плати. Доходи в натуральній формі та від подальшого продажу натуральної продуції відображаються в декларації платника та стверджуються довідкою підприємства або організації, які проводили виплати.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українській національній валюті. Доходи одержані в іноземній валюті перераховуються в українську національну валюту за курсом, що встановлюється Національним банком України, на дату одержання доходу.

Побудову прибуткового податку з громадян подано на структурологічній схемі (малюнок 1 на с. ).

Сукупний оподатковуваний доход для обчислення прибуткового податку приймається в цілих гривнях, десяті і соті частини гривні відкидаються.

Для всіх платників чинним законодавством передбачена єдина шкала ставок, за якими оподатковується сукупний річний дохід, виходячи із середньомісячного доходу (таблиця № 1 на с. ).

Для зручності в практичній роботі працівники користуються цифровою шкалою ставок, яка пристосована до діючого в даний час неоподатковуваного мінімуму (таблиця № 2 на с. ).

За вказаними ставками протягом року оподатковується також сукупний доход, який отримують громадяни кожного місяця за місцем основної роботи.

Доходи громадян, для яких зазначені роботи є основним місцем роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності з якими громадянин перебуває у трудових відносинах, за умови обов"язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до Фонду соціального стахування.

Постановою від 23 червня 1993 року № 470 Кабінет Міністрів України установив, що заробітна плата та інші доходи працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничо-добувній промисловості повний робочий день, оподатковуються прибутковим податком з громадян за місцем основної роботи за єдиною ставкою 10 відсотків.

Із суми доходів одержаних, громадянами не за місцем основної роботи, та громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок вираховується у джерел виплати за ставкою 20 %.

ПЛАТНИКИ

Об'єкт оподаткування

СТАВКИ

Неоподат-ковуваний дохід

Фізичні Сукупний

ПІЛЬГИ

особи дохід

Відповідно до встановленої шкали залежно від розміру і виду доходу

Оподатко-вуваний

доход

Сума прибуткового

податку

Малюнок № 1 Структологічна схема побудови прибуткового податку

з громадян [27, .34]

Місячний сукупний

оподатковуваний доход

Ставки та розміри податку

З доходу в розмірі одного неопо-

Датковуваного доходу

не оподатковується

З доходу в розмірі від одного не-оподатковуваного мінімуму +1 грн. до 5 неоподаковуваних мінімумів.

10 відсотків від суми доходу,

що перевищує розмір одного

неоподатковуваного мінімуму.

З доходу в розмірі від 5 неоподат-

Ковуваних мінімумів + 1 грн.

до 10 неоподатковуваних мінімів.

Податок з доходу в розмірі 5 не-оподатковуваних мінімумів + 15 % від суми, що перевищує доход в розмірі 5 неоподатко-вуваних мінімумів.

З доходу в розмірі від 10 неопо-датковуваних мінімумів + 1 грн. до 60 неоподатковуваних мінімів.

Податок з доходу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів + 20 % від суми, що перевищує доход в розмірі 10 неоподатко-вуваних міні мумів.

З доходу в розмірі від 60 неопо-датковуваних мінімумів + 1 грн. до 100 неоподатковуваних мінімів.

Податок з доходу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів + 30 % від суми, що перевищує доход в розмірі 60 неоподатко-вуваних мінімумів.

З доходу в розмірі понад 100

Неоподатковуваних мінімумів.

Податок з доходу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів + 40 % від суми, що перевищує доход в розмірі 100 неоподатко-вуваних мінімумів.

Таблиця № 1. Ставки прибуткового податку з громадян [27, .34]

З 01 жовтня 1994 року

до 780 000

780 001 - 3 900 000

3 900 001 - 7 800 000

7 800 001 - 11 700 000

11 700 001 - 19 500 000

19 500 001 і більше

не оподатковується

0,1*(W - 780 000)

0,2*(W - 3 900 000) + 312 000

0,3*(W - 7 800 000) + 1 092 000

0,4*(W - 11 700 000) + 2 262 000

0,5*(W - 19 500 000) + 5 382 000

З 01 лютого 1995 року

до 1 400 000

1 400 001 - 7 000 000

7 000 001 - 14 000 000

14 000 001 - 21 000 000

21 000 001 - 35 000 000

35 000 001 і більше

Не оподатковується

0,1*(W - 1 400 000)

0,2*(W - 7 000 000) + 560 000

0,3*(W - 14 000 000) + 1 960 000

0,4*(W - 21 000 000) + 4 060 000

0,5*(W - 35 000 000) + 9 660 000

З 01 вересня 1996 року

( дані ставки діють з 1 жовтня 1995 року і по теперішній час)

до 17

17+1 - 85

85+1 - 170

170+1 - 1020

1020+1 – 1700

1700+1 і більше

не оподатковується

0,1*(W - 17)

0,15*(W - 85)+ 6,8

0,2*(W - 170) + 19,55

0,3*(W - 1020) + 189,55

0,4*(W - 1700) + 393,55

Таблиця № 2. Ставки прибуткового податку,

які діяли протягом останніх п'яти років [27, с.32]

Для громадян, які мають постійне місце проживання в Україні і одержали доходи не за місцем основної роботи, державними податковими інспекціями на підставі декларацій проводяться перерахунки податку з сукупного річного доходу за основною шкалою ставок.

З доходів, зазначених вище, при визначенні оподаткованого доходу у джерела виплати не виключається розмір встановленого чинним законодавством неоподаткованого мінімуму і не надаються пільги передбачені Декретом Кабінету Міністрів України .

Для здійснення контролю за доходами громадян України, які одержані, як за основним та і не за основним місцем роботи був прийнятий Закон України "Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" від 22.12.94 р., який вступив в дію з 01.01.96 р. відповідно до якого кожному громадянину України присвоюється ідентифікаційний податковий номер із створенням єдиної інформаційної бази.

За останніх п'ять років у сфері прибуткового оподаткування громадян відбулося декілька суттєвих змін. По-перше, у 1993 році впроваджена нова шкала ставок, побудована у відносних величинах. За відносний показник було прийнято "неоподаткований мінімум". Неоподаткований мінімум на протязі цього періоду неодноразово змінювався. Це пов'язано з інфляційними процесами, які відбувалися в країні.


 
 

Цікаве

Загрузка...