WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

У світі вважається, що непрямі податки стягуються з предметів розкошу, тому вони не такі вже тяжкі для основної маси платників податку. Для нас така характеристика неприйнятна.

Далі в дипломній роботі ми розглянемо винятки за цими податками, а зараз слід відмітити, що наші непрямі податки зачіпають матеріальні інтереси всіх платників, бо податок на додану вартість стягується практично з всього, що споживається і замовляється, тому вони є найбільш несправедливими. Саме в непрямих податках криється перекладення податків, тобто можливість для платників переносити податки, які повинні сплачувати вони, на інших осіб, з якими вони вступають в якісь відносини.

Перекладення може бути прямим - акцизний збір, або зворотним, що трапляється рідко, але буває. Зараз, наприклад, коли проходить озлидніння населення, падає попит на товари, які є у підприємців, і вони від цього страждають матеріально.

Класики фінансової науки, наприклад Адольф Вагнер, сформулювали правила оподаткування, які в модернізованому вигляді існують і зараз. До таких правил належать:

 • різноманітність - платники податків у кожній державі повинні сплачувати податки сорозмірно з доходами, які вони мають;

 • податки повинні бути визначені точно;

 • податок держава повинна стягувати у зручний для платника час і спосіб, тобто він повинен бути зручним (у нас це - у джерела доходу, під час виплати зарплати);

 • стягнення податку повинно бути економічним, недорогим.

  Податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично в усіх сферах суспільного життя. Прийняття і дія всіх податків мають непослідовний характер, що само по собі знижує ефективність і дієвість будь-якого з елементів податкової системи. Економічна нестабільність ставить підвищені вимоги до стійкості бюджетної системи. За цієї ситуації професійність законотворців має виразитися в умінні знайти оптимальне співвідношення рівнів податкових ставок, адекватних поточному моменту. Для створення в демократичній державі оптимальних податків найбільш важливими є такі вимоги:

  а) податкова структура повинна сприяти використанню податкової політики з метою стабілізації, оздоровлення та піднесення економіки країни;

  б) податкова система має бути справедливою, не допускати довільного тлумачення бути зрозумілою платникам податків;

  в) податки повинні за можливістю не здійснювати вплив на прийянття різними особами економічних рішень або такий вплив має бути мінімальним;

  г) скорочення витрат податками на утримання адміністрації і дотримання податкового законодавства;

  д) використання податкової політики для досягнення соціально-економічної мети необхідно звести до мінімуму;

  є) ставки податків не мають бути більшими, ніж аналогічні ставки в сусідніх державах ;

  ж) система податків повинна мати мінімум необгрунтованих пільг, бути ув"язаною із загальною політикою ціноутворення і зростання заробітної плати ;

  з) податки мають давати більше свободи підприємництву, інвестиціям, науково-технічному прогресу.

  Розділ II. Практика справляння прибуткового

  податку з громадян України

 • Платники, об"єкти оподаткування і ставки

  прибуткового податку

  Платниками прибуткового податку (суб"єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.

  До громадян, що мають постійне місце проживання в Україні, належать громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році.

  Платниками прибуткового податку є фізичні особи, незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального і майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах.

  Розгянувши категорії громадян, які являються платниками прибуткового податку з доходів громадян дамо визначення об'єктів оподаткування.

  Об"єктом оподаткування прибутковим податком у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доходза календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України так і за її межами.

  Об"єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

  Оподаткування доходів, одержаних громадянами за місцем основної роботи, не за місцем основної роботи, доходів від підприємницької діяльності та інших доходів відрізняються між собою певною специфікою за джерелом отримання доходів.

  Так, доходами, одержаними за місцем основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини при умові обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до фонду соціального страхування.

  За даних умов до сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт по договорах підряду, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку підприємств, установ, організацій. А також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі.

  Під виконанням трудових обов'язків слід розуміти виконання працівником робіт конкретної спеціальності, кваліфікації, посади на основі укладеного ним трудового договору з підприємством.

  До складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, зокрема, відносяться:

  • заробітна плата, ща нарахована за виконану роботу незалежно від форм і системи оплати праці;

  • авторський гонорар за відкриття, винаходи і раціоналіза- торські пропозиції;

  • вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати

  праці;

  • надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів;

  • оплата щорічних і додаткових відпусток, грошові компенсації за невикористану відпустку;

  • виплати за районними коефіцієнтами;

  • суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією, перепрофілюванням або ліквідацією підприємства;

  • премії за стрияння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки та інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень уряду;

  • премії за результатами виробничої роботи; одноразові заохочення та винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років та стаж роботи;

  • диференційні суми доплат, що виплачуються працівникам, які брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, а також тим, хто працює в зонах радіоактивного забруднення;

  • доплати і надбавки пенсіонерам , які працюють, за рахунок коштів підприємств;

  • матеріальна допомога, суми наданих підприємствами трудових і соціальних благ;

  • видані кошти працівникам на харчування, за винятком вартості харчування, передбаченого рішенням Уряду, на погашення позик на поліпшення житлових умов, первинних внесків для вступу у житлові кооперативи, придбання будинків і гаражів, обзаведення домашнім господарством , оплату квартирної плати та найму житла, продовольчих та промислових товарів, пердплату на газети та журнали, страхування працівників, придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норми компенсаційних витрат за використання особистого транспорту;

  • суми винагород, одержані судовими виконавцями в розмірі п'яти відсотків сум, стягнутих ними з боржників;

  • суми винагород, одержані адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

  • доходи громадян, включаючи священнослужителів, за роботу в релігійних організаціях;

  • суми стипендій та інших доходів студентів вищих і середніх навчальних закладів, аспірантів, ординаторів;

  • різниця між цінами придбання і цінами продажу товарів (виробів, подуктів) працівникам підприємства, якщо ці товари були продані на пільгових умовах за зниженими цінами;

  • суми одноразової допомоги, що виплачується працівникам, які виходять на пенсію.

  Не за місцем основної роботи, в тому числі за сумісництвом оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані ними від підприємств за виконання разових та інших робіт, здійснених на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...