WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Отже, в кожній країні податкова система є стержнем еконо-

мічної системи. Саме тому основне завдання сьогодення - вдоскона-лення податкової системи України. Підвалини останньої вже закла-дено, тобто можна констактувати факт завершення першого етапу податкової реформи. Але діюча система оподаткування сьогодні не задовільняє ні державу, ні платників податків. Цілий ряд прорахунків та перекосів, призвело до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функцій. Сфера матеріального вироб-ництва практично задушена ними, що веде до скорочення оподатковуваних оборотів, а значить і до зменшення бюджетних надходжень.

У результаті функціонуюча податкова система замість стимулювання виробництва, спричиняє його скорочення, а замість поповнення доходної частини бюджету, що при створенні цієї системи не було повною мірою враховано теоритичні принципи оподаткування виведені на основі багатовікового досвіду.

Податкові стягнення повинні бути в таких розмірах, щоб з однієї сторони платники могли їх сплатити і не ухилятися від сплати податків, а з другої - держава могла виконувати свої функції.

Податки з населення мають тисячолітню історію. Вони з'явилися тоді, коли у світі сформувалися перші держави. Це були внески громадян, необхідні для утримання публічної влади. Правителі стародавніх держав вводили певні регулярні й обов'язкові платежі із своїх підданих. Спочатку це були системні податки, які забезпечували найрізноманітніші потреби. Вони мали характер податі, рентних платежів і сплачувалися переважно в натуральній формі. За рабо-власницького ладу податки сплачувалися у вигляді різноманітних податей і доповненням до трудових відбутнів вільного населення, експлуатації рабів, також данини з полонених народів. Із розвитком держави і товарно-грошових відносин податки набувають грошової форми.

Одним із перших грошових податків був подушний податок на всіх громадян у Римській імперії в II столітті нашої ери.

Таким чином, податки з населення це найперші і найстародавніші податки, які відіграли і відіграють велику роль в розвитку держави.

Але теорія та практика оподаткування населення в Україні досліджені ще не вповній мірі і вимагають більш ретельного аналізу для побудови оптимальної системи оподаткування громадян і тому актуальність теми дипломної роботи не викликає сумніву.

Предмет дослідження - специфічна сфера фінансових відносин, які виникають між державою з одного боку та фізичними особами з другого, в процесі перерозподілу доходів громадян з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів.

Об'єкт дослідження - прибутковий податок з доходів громадян, його функціонування та розвиток в Україні. Дипломне дослідження охоплює характеристику прибуткового податку з громадян.

Мета дослідження полягає в аналізі функціонування системи оподаткування та тенденції розвитку теорій та практики прибуткового податку з громадян. Дослідження поставленої мети зумовлене вирішенням таких завдань:

1. Вивчення суті і ролі прибуткового податку в регулюванні доходів населення.

2. Поєднання теоретичних та практичних знань щодо прибуткового оподаткування фізичних осіб як громадян, так і суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Характеристика механізму оподаткування фізичних осіб через призму проблематичних та прагматичних аспектів.

4. Накреслення напрямків та розбудови податків з населення.

Основні положення, які формують наукову новизну роботи зводяться до наступного:

1. Розкрито соціально-економічну суть податків з населення.

2. Проаналізовано діючу систему оподаткування населення та виявлено основні проблеми цього процесу.

3. Накреслено напрямки реорганізації системи оподаткування населення та її трансформації в загальну систему оподаткування.

Інформаційно-фантологічною основою роботи є дослідження провідних вчених, економістів України Федосова В.М., Суторміної В.М., Андрущенко В.Л., а також офіційні публікації законодавчих та виконавчих органів влади, матеріалів Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки, Міністерства статистики.

Практична значимість роботи полягає в тому, що основні положення дослідження мають прикладне значення.

Розділ I.Становлення прибуткового податку з громадян, як складової частини податкового механізму

1.1. Етапи розвитку прибуткового податку з громадян

Традиційним і з найбільш вагомим серед податків з населення є прибутковий податок. Він також, є важливішим важилем регулювання державних фінансів і соціальної сфери. Прибутковий податок з населення як основний вид прямих податків в СРСР було введено декретом від 16 листопада 1922 року під загальним прибутково-майнового податку, який було встановлено в в Радянському Союзі. У 1924 році його було перетворено в прибутковий податок.

В історичному розрізі податки з населення мають тисячолітню історію, оскільки вони з"явилися тоді, коли у світі сформувалися перші держави. Це були внески громадян, необхідні для утримання публічної влади. Правителі стародавніх держав вводили певні регулярні й обов"язкові платежі із своїх підданих. Спочатку це були системні податки, які забезпечували найрізноманітніші потреби. Вони мали характер податі, рентних платежів і сплачувалися переважно в натуральній формі. За рабовласницького ладу податки сплачувалися у вигляді різноманітних податей і служили доповненням до трудових відбутів вільного населення, експлуатації рабів, а також данини з полонених народів. Із розвитком держави і товарно-грошових відносин податки набувають грошової форми.

Одним із перших грошових податків був подушний податок на всіх громадян у Римській імперії в II столітті нашої ери. Але великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людскої трагедії. Там, де великі податки, не може бути мови про свободу й людську гідність. Великі податки були причиною багатьох соціальних кофліктів, кровопролитних воєн, занепаду цілих цивілізацій.

Отже, податки з населення - це найперші і найстародавніші податки, які відіграють велику роль у розвитку держави.

Про податки кажуть: це та реальність, на яку, хочемо ми того чи ні, а зважати треба. Якщо перегорнути сторінки тлумачного економічного словника і знайти це слово, то можна прочитати: "Податки - форма платежу, що стягується з майна юридичних або фізичних осіб і характеризується обов' язковістю, регламентацією розміру й строків внесення".

Отже, одна з особливостей такого виду платежу - його обов'язковість. Такої думки дотримувались й наші далекі пращури, коли збирали данину із власного люду, з підкорених у війнах народів. Збирали її з усього, з чого тільки можна було: з кожної душі податного стану (подушне), із землі, з диму, рала (плуга) тощо. Залюбки брали натуроплатою: пшеницею, медом, воском, шкурами худоби, хутром дикого звіра та ін. Варто вдатися до історичних фактів, аби пересвідчитись, що в далекі часи народ ніс на собі важке ярмо данини.

Племена платили тимчасову данину, яку не можна було назвати фінансовою операцією, але вона важлива для нас тим, що спосіб стягнення цієї данини слугує підгрунтям для пізніших подій.

За свідченнями Нестора, деякі слов'янські племена ще в IX столітті.... на низькому ступені освітченості мандрували лісами, берегами річок та озер, жили в бідних хижах, землянках і печерах; тільки дим, що підіймався з отворів, свідчив про існування людського житла. Що могло бути натуральнішим і зручнішім, ніж стягнення данини з цих племен із диму ?.. Стягнення данини з диму, як воно зустрічається в давні часи, суттєво не різниться від дворових податей, які ми розглянемо пізніше.

Дари, поклони... Добровільні дарунки підданих незабаром почали скидатися на податі, однак суттєво різнилися від данини. Це видно вже з постанов Олега. В виданому Дмитром Мейєром юридичному збірнику в 1855 році говориться, що слово "дар" означало також випадкову подать, яка стягувалась князем під час в'їзду до будь-якого місця і під час виїзду, а ще воно означало дарунки піддданих під час вступу нового князя на престол".

Історія залишила чимало прикладів непокори платників данини, коли розміри її виходили за рамки здорового глузду.

В "Історії Києва" за редакцією Ю.Ю.Кондуфора, т.1 відзначалося, що повстання древлян підштовхнуло київський уряд провести певну регламентацію феодальних повинностей у державі. Ольга встановила "устави і уроки", якими необхідно було керуватися під час збирання данини і проведення суду. Ярослав Мудрий, який прагнув зміцнити свою владу в Києві, видав "Покор вірний", що визначав розміри данини, яка надходила від населення на користь княжих дружинників, котрі приїздили до общини збирати кримінальні штрафи - "вир".

Звісно, в період становлення Київської Русі закони про різного виду податі не мали такого характеру, як сьогодні, однак певний порядок тоді існував і його, мабуть, таки дотримувалися якщо не всі, хто був під владою князів, то в князівських палатах напевно.


 
 

Цікаве

Загрузка...