WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Дієва ж система оподаткування може бути створена тільки наоснові науково обгрунтованої стратегії, до якої пріоритетні цілі податкової політики і системи заходів їхнього забезпечення, що максимально враховували б своєрідність перехідного стану економіки при зміцненні й удосконаленні структурних елементів інституту оподаткування. Тільки тоді держава зможе повністю виконати свої функції, основними з яких мають бути: ефективність, об"єктивність і стабільність.

При цьому ефективність означає, що держава, встановлюючи податки і пільги, регулюючи грошовий обіг і систему кредитування, сприяє перерозподілу капіталів, зростанню ділової активності, оптимальному використанню ресурсів.

Об"єктивність - це передусім така податкова політика, яка дає змогу тим, хто має більші доходи, брати більшу участь у формуванні фондів для соціальних програм, спрямованих на підпримку соціально незахищених верств населення.

Стабільність - це цілеспрямована фінансова і кредитна політика, що усуває різкі коливання в економіці. Якщо податкова політика нашої держави буде симбіозом усіх трьох названих функцій, то вона з розумінням сприйматиметься усіма суб'єктами економічних відносин як форма участі своїми фінансовими засобами у вирішенні загальнодержавних завдань.

Податковий тиск треба прагнути зменшити, але відповідно до реальних можливостей. Розмір можливого зниження податків визначають оптимізацію видатків і продуктивності. Лише таким шляхом можна домогтися реального розв'язання податкової проблеми.

Сьогодні мову треба вести про таке знижання рівня податків, для якого можна знайти компенсацію або за рахунок скорочення бюджетних видатків, або за рахунок додаткового залучення додаткових неінфляційних джерел фінансування дефіциту бюджету. Практично це означає, що реальні можливості скорочення податкового тиску багато в чому залежить від удосконалення механізму обчислення і стягнення податків. Треба знайти технічні можливості, щоб зробити податкову систему більш сприятливою для бізнесу за умов збереження або навіть збільшення абсолютної суми податкових надходжень.

Створити ефективну податкову систему дуже непросто. Податки перебувають на перехрестi економічних інтересів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Задовільнити вимоги усіх неможливо. Потрібні важкі пошуки компромісу.

Однак за будь-яких умов податкова система має бути стабільною. Платники податків повинні зазделегідь знати за що, скільки і коли вони мають платити та які будуть наслідки не виконання або неналежного виконання своїх обов'язків. А в свою чергу держава зобов'язана гарантувати, що правила гри не будуть змінюватися протягом відомого часу.

Кожний податок, щоб він працював добре, потребує тривалого та трудомісткого шліфування. Тому перш ніж щось радикально змінювати у податковій системі, треба добре подумати: а чи не обернуться добрі наміри черговими неприємностями, скарги платників на незрозумілі інструкції та "дірками" в бюджеті.

Неможна сподіватися на винахід якого- небудь ідеального податку, що забезпечить надходження потрібних державі коштів та задовільнить вимоги усіх платників. Відомо, що окремі громадяни, об'єднання і підприємства, які ним засновані, одержують різні вигоди від володіння майном, одержання доходів, споживання товарів. Тому і податки мають охоплювати різноманітні об'єкти, але за умови додержання принципу розумної достатності: чим менше буде податків і простішою податкова система, тим краще.

Виключної ваги завдання в цьому зв'язку є розробка податкового кодексу. Розпорядження Президента з цього приводу було видано ще 28 квітня 1995 року. Проте, на жаль, особливих зрушень по створенню кодексу немає. І не в останню чергу через те, що дехто розуміє Податковий кодекс як зведення всіх законів про податки, які прийняті в Україні, орієнтується на завершення такої роботи лише в кінці 1999 року. Податковий кодекс - це, на мою думку, правовий документ, який, як і цивільний чи кримінальний та інші кодекси, регулює усі сторони і аспекти податкового процесу в державі. На його основі приймаються всі інші закони про оподаткування.

Що стосується прибуткового податку в Україні, то він потребує перегляду і вдосконалення. Механічне перенесення досвіду зарубіжних країн може тільки зашкодити. Але деякі аспекти слід взяти до уваги.

По-перше, необхідно підвищити неоподатковуваний мінімум. Згідно із зарубіжною практикою і рекомендаціями "Основ світового податкового кодексу" ступені прогресії між неоподатковуваним мінімумом і першим ступенем податку можуть становити 4-5 %.

По-друге, треба зменшити кількість і розмір ставок. Виходячи з того, що вилучаючись із доходів громадян, прибутковий податок зменшує ту їх частину, яка може бути використана на придбання товарів і надання послуг, то, як свідчать дослідження, середні доходи (200-300 грн.) повністю витрачаються на споживання. Тому зменшення їх на декілька відсотків призведе до зростання споживчих витрат. Вищі доходи (1200 грн. і більше) витрачаються не тільки на споживання, а й частково ідуть на заощадження. Зниження ставок менше впливає на сукупний попит. Тому тут доцільно було б вводити податок на доходи фізичних осіб від капіталу (дивіденди, проценти за облігаціями і банківськими вкладами тощо). Можна обкладати податком доходи від капіталу за мінімальною ставкою прибуткового податку з громадян. Такий підхід дасть змогу створити дійовий і простий механізм залучення до бюджету значних податкових надходжень, не послаблюючи при цьому зацікавленність населення у збереженні вільних грошей на банківських рахунках і вкладанні їх в акції підприємств.

По-третє, можна ввести стандартні знижки із сукупного доходу - суми, на яку платник податків може зменшити свої зобов'язання за прибутковим податком (враховується сімейний стан, наявність дітей та утриманців). Дохід може зменшуватися на суму витрат на лікування, професійних витрат тощо.

Крім всіх вищезапропонованих змін в обкладанні фізичних осіб прибутковим податком, необхідні й суттєві структурні зміни в економіці на макро- і мікрорівнях, які б забезпечили збільшення частки доходів громадян у структурі національного доходу.

В и с н о в к и.

Питання оподаткування доходів фізичних осіб набуває в нашій державі всебільшої актуальності. Це пов'язано з тим, що Державний бюджет України (доходи якого формуються і за рахунок надходжень податкових платежів від населення) має соціальне спрямування. І тому посилюючи соціальний захист своїх громадян, держава повинна вдосконалювати існуючу систему оподаткування.

В процесі дипломного дослідження системи оподаткування прибутковим податком доходів громадян виявлені такі проблеми:

1. Велика кількість пільг, за рахунок яких держава недоутримує значну частину доходів, і частина з них не має практичного використання. Слід нагадати, що у чинному законодавстві налічується майже 50 пунктів, що реглементують пільги за прибутковим податком . Такий стан, до речі суперечить статті 67 Конституції України, згідно з якою кожний громадянин зобов'язаний сплачувати податки і щорічно подавати декларації про майновий стан і одержані доходи.

2. Неритмічність строків сплати податків, що призводить до того, що деякі місяці підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності не сплачують податків до бюджету.

3. Відсутність оптимальної системи оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом і народними промислами, що призвело до того, що більшість підприємців займаються торгово-посередницькою діяльністю.

4. Ухилення від сплати прибуткового податку, шляхом скриття отриманого фактичного доходу та перекрученням даних при предствавлені декларацій. З огляду на цю проблему оподаткування необхідно проводити у джерел виплати.

5. Крім зміни співвідношення між податком на прибуток підприємств і прибутковим податком з громадян, важливо також забезпечити вдосконалення структури податкової системи за рахунок введення податку на майно юридичних та фізичних осіб. З огляду на це хочеться тільки висловити кілька пропозицій:

- мабуть, не треба вводити окремо податок на майно громадянам і окремо - підприємств. У кого б майно не знаходилось, воно повинно оцінюватися і однаково оподатковуватися (як має місце, приклад, у випадку з транспортними засобами). З тієї ж причини треба встановити, що об'єктом оподаткування є нерухоме майно, а не, наприклад усі статті активу балансу підприємства;


 
 

Цікаве

Загрузка...