WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

У податковому законодавстві враховані положення Конституції, Указу Президента України "Про заходи щодо формування податкової політики", слушні пропозиції народних депутатів, постійних комісій Верховної Ради. Передбачено також, що цей прект має бути складовою частиною відповідного розділу Податкового кодексу України.

Прийняття цього закону забезпечило б надходження до бюджету в 1999 році щонайменше 4 млрд.грн. податку з доходу фізичних осіб.

За рахунок чого планується така сума?

-Насамперед, це відносне збільшення кількості суб"єктів оподаткування та відносне розширення кола об"єктів оподаткування.

Збільшення кількості суб"єктів оподаткування пропонується вирішити шляхом скорочення пільг, що нині надаються нечисленним платникам, порівняно з іншими, категоріями платників (лауреатами премій, у т.ч. і державних, переможцям (призерам) конкурсів і змагань, ученим, донорам та ін.), або ж які різняться за галузевою чи професійною ознакою (працівники сільського господарства, атомної енергетики, прокуратури, органів внутрішних справ, військовослужбовцям, суддям).

З метою розширення кола суб"єктів оподаткування запропоновано скоротити пільгові ставки на певні види доходів і включити до сукупного річного доходу дивіденди, виграші, відсотки з депозитних рахунків установах банків, а також доходів від продажу нерухомого майна, спадщини, подарунків, додаткових благ, одержаних за кошти інших суб"єктів права (підприємств, установ, організацій й фізичних осіб), що нині обкладаються податком за пільговими ставками і не зараховуютться до сукупного доходу, або ж зовсім звільняються від оподаткування.

Слід нагадати, що у чинному законодавстві налічується майже 50 пунктів, що регламментують пільги за прибутковим податком. Такий стан, до речі суперечить статті 67 Конституції України, згідно з якою кожний громадянин зобов"язаний сплачувати податки і щорічно подавати декларації про майновий стан і одержані доходи.

Запропоновано також розширити перелік осіб, відповідальних за стягнення податку та внесення його до бюджету. Зокрема, з доходів найманих працівників податок мають утримувати роботодавці, а з доходів від здійснення підприємницької діяльності - безпосередньо платники. З нерезидентів, якщо джерела їхніх доходів знаходяться в Україні, податок пропонується стягувати за місцем їх виплати за фіксованою ставкою 30 %. Якщо доходи одержуватимуться не за місцем основної роботи, то податок теж сплачується за ставкою 30%.

Крім того у законодавстві врахована необхідність усунення подвійного оподаткування одного й того ж об"єкта, налагодження системи обліку доходів і контролю за утриманням (сплатою) податків.

Одним з важливих напрямків роботи податкових органів України у сфері вдосконалення збору податків - створення Державного реєстру фізичних осіб та введення суцільного декларування доходів громадян. Цю роботу розпочато наприкінці 1996 року . В даний час вже присвоєні особисті номера працездатному населенню України.

Використання особистих номерів громадян пов'язане не тільки із сплатою податків. Воно необхідне і для соціального захисту громадян, виплати субсидій і пенсій. Тому на часі питання й про надання їх усім громадянам України. До вирішення цього питання залучені міністерства юстиції, соціального захисту, статистики і внутрішніх справ.

Аналіз причин неповного надходження коштів до бюджету свідчить, що однією з них є також необізнаність платників податків з чинним законодавством.

Особливо гостра ця проблема нині у процесі удосконалення нормативної бази по податках.

Тому, поряд з контрольною роботою одним з пріоритетних напрямків діяльності податкових адміністрацій має стати пропаганда податкового законодавства, роз'яснення його положень. Податкова система повинна своєчасно забезпечувати платника об'єктивною, доступною і різнобічною інформацією з питань сплати податків.

Таким чином необхідно звернути увагу на ідеологічний, інформаційно-пропагандистський аспект роботи. В країні повинна бути розгорнута широка масова робота по переконанню населення в необхідності сплати податків, створена атмосфера загального розуміння того, що ухилення від сплати податків це серйозний злочин.

Треба відмітити, що існуюча система все-таки не є оптимальною. Податкове право руйнується такими правилами:

  • сукупні доходи громадян не включають пасивних доходів, капітальних доходів та доходів від грального бізенсу;

  • не беруться до уваги сукупні доходи членів сім'ї (хоча згідно з діючим цивільним кодексом сімейне майно та збереження є загальною (неперсоніфікованою) власністю та може бути розподілене тільки судовим шляхом при розлученні родини);

  • не зменшують податкові зобов'язання громадянина витрати на будівлю резиденського дому та витрати на купівлю інших фондів, які згодом продаютьтся.

Враховуючи ту обставину, що в нашій країні встановлено абсолютно мізерний розмір неоподатковуваного мінімуму, сума доходів яка вилучається із заробітної плати чесних платників податків - робітників та службовців - у вигляді прибуткового податку, досить велика. Саме цим можна пояснити те явище, що населення України не стрямовує своїх коштів на заощадження, бо всі доход, які залишаються після сплати податків, витрачаються на споживання.

Звідси можна зробити висновок, що частка доходів, отримана від зменшення податків, буде прохи споживатися, а трохи йти на заощадження, бо саме податки являють собою втрату потенційної купівельної спроможності, що, у свою чергу, спричинює зменшення обсягів продажу товарів, а отже, й обсягів їхнього виробництва, що об'єктивно прозводить до стримування зростання надходжень до бюджету в абсолютних сумах, незважаючи на високий рівень податкових ставок.

Таким чином, особисті доходи громадян шляхом встановлення податкових ставок державою повинні регулюватись ефективнніше. Але, на жаль, сьогодні ще не створено методів і бази проведення таких розрахунків, немає необхідних статистичних даних, аналітичних розробок учених-економістів, немає практичного досвіду, тому ставки податків не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб встановлюються інтуїтивно і базуються на ізольованих один від оного розрахунках. Держава цілком спроможна і повинна стимулювати зростання виробництва й споживання нації через платоспроможний попит населення як шляхом проведення розумної науково обгрунтованої податкової політики, так і шляхом збільшення заробітної плати, застосовуючи, зокрема, в певних межах і додаткові грошові емісії, а не спрямовуючи їх , оскільки зростання заробітної плати оздоровчо впливає на економіку: збільшуючи платоспроможний попит населення, воно водночас стимулюватиме і зростання обсягів виробництва.

Ще на початку 50-х років американський економіст У.Андерсон стверджував, що податкова політика не повинна скорочувати можливості заощадження, а отже, й можливостей інвестування.

Таку думку підтверджує і точка зору, якої дотримувалися представники школи економіки, орієнтованої на пропозицію; вони доводили, що скорочення податків тимчасово обмежує надходжання до бюджету, зате збільшує засоби підприємців і населення, які перетворять ці податкові доходи на заощадження й інвестиції. Це має стимулювати розширення виробничих потужностей, сприяти пожвавленню виробництва, зростанню прибутків, а також збільшенню зайнятості, підвищенню доходів населення, що створює умови для поповнення доходів держави навіть при знижених податкових ставках.


 
 

Цікаве

Загрузка...