WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Прибутковий податок з громадян - Дипломна робота

Найбільшу питому вагу в податках займають непрямі податки (ПДВ, акцизний збір), разом вони становлять за 1998 рік - 39,59 %, за 1999 рік - 38,28 %. Такий високий відсоток непрямих податків негативно впливає на споживацькі витрати громадян, вони лягають важким тягарем на робітників і службовців. Таким чином, дана ситуація в оподаткуванні потребує ретельного вивчення ставок податків на мікро та макрорівнях.

Поповнення державної казни необхідно досягати за рахунок зменшення кількості осіб пільговиків та встановлення більшої нижньої межі оподаткування тобто неоподатковуваного мінімуму, залучення додаткових платників податку. Ввести податок на майно та прискорити процес прийняття закону "Про податок на доходи фізичних осіб", а також прийняття Податкового кодексу України.

 • Види відповідальності за порушення податкових норм по прибутковому податку з громадян

  Класифікація санкцій за податкові правопорушення, попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї цілі, тому особливого значення набуває регулювання покарання за вчинення податкових проступків і злочинів. Застосування санкцій можна класифікувати за декількома підставами.

  А. За характером впливу:

  1) безпосереднє покарання - санкції, які впливають безпосередньо на платника, його майновий стан (позбавлення волі, штраф, конфіскація об'єктів оподаткування тощо);

  2) опосередковане покарання- санкції, що безпосередньо не завдають майнових втрат платнику, але зменшують його доходи в перспективі чи обмежують його діяльність (арешт рахунку, припинення діяльності підприємства тощо).

  Б. За галузевим характером:

 • Кримінальна відповідальність. Кримінальні санкції застосовуються за податкові злочини. Припускається законодавче закріплення декількох складів податкових злочинів при прийнятті Податкового кодексу. В теперішній час подібні вчинки регулюються ст. 148 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

  Кримінальна відповідальність за даним складом характеризується деякими особливостями: суб'єктами є фізичні особи (платники податку або посадові особи); регулюється кримінально-правовими нормами;

  здійснюється тільки в судовому порядку; характеризується певними процесуальними особливостями.

  2. Адміністративна відповідальність. Адміністративні санкції становлять міри адміністративного впливу за допомогою адміністративно-правових норм, що містять осуд винного та його вчинку і що припускають негативні наслідки для правопорушника. Особливостями адміністративних санкцій є: відсутність важких правових наслідків; застосування по відношенню до менш тяжких податкових правопорушень (проступків); не тягнуть судимості.

  Підставою адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність адміністративного правопорушення - вина (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, що зазіхає на суспільні відносини, які охороняються законом, за що законодавством передбачена адміністративна відповідальність. До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті громадяни та посадові особи, винні в порушення податкового законодавства. Адміністративній відповідальності підлягаються особи, що досягли на час вчинення правопорушення шістнадцятирічного віку, осудні.

  Із всіх видів адміністративних стягнень податковим органам надано право використовувати адміністративний штраф. Розмір його визначається в межах, встановлених за вчинення відповідних правопорушень, в сумах, кратних певному показнику (неоподатковуваному мінімуму заробітної плати).

  3. Фінансові санкції. Фінансові санкції - це покарання уповноваженим органом платника податків за вчинення податкового правопорушення в порядку, встановленому фінансово-правовими нормами, з метою реалізації суспільних інтересів по забезпеченню грошових надходжень в бюджет. Дуже часто між фінансовими і адміністративними санкціями ставлять знак рівності. Проте така позиція вимагає докладної аргументації. Нам видається, що фінансові санкції відрізняються від адміністративних, які застосовуються за податкові правопорушення за такими підставами. По-перше, вони розрізняються за суб'єктами (якщо при адміністративних - це тільки фізичні особи, то при фінансових - і юридичні, і фізичні). По-друге, адміністративні санкції реалізуються в грошовій формі, саме цей термін і підходить їм ближче, тоді як фінансові санкції значно ширші грошових. По-третє, фінансові санкції за податкові правопорушення засновані на податковому примусі, і характеризуються специфічними рисами.

  Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства виступає в формі:

  • стягнення всієї суми укритого або заниженого платежу в бюджет в формі податку;

  • штрафу (що накладається податковими органами);

  • пені, що стягується із платника за затримку внесення податку.

  Механізм сплати сум, нарахованих податковим органом за порушення податкового законодавства, регулюється конкретними нормативними актами , що характеризують окремі види податків або відповідальність платників. Наприклад, в Декреті Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів" від 21 січня 1993 року підкреслюється, що відстрочені і розстрочені суми стягуються із нарахуванням пені в повному чи зменшеному обсязі чи без нарахування пені у відповідності з рішенням органу, що надав відстрочку або розстрочку платежу.

  На відстрочені або розстрочені суми повинна нараховуватись пеня, якщо інше не передбачено в рішенні про відстрочку [п.3 ст.9 Декрету Кабінету Міністрів "Про стягнення не внесених в строк податків неподаткових платежів" від 21.01.93 р.].

  Згідно з Законом України "Про списання і реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" платникам податків, які мають безнадійну до сплати податку заборгованість, надається можливість реструктуризації її, тобто їм надається розстрочка сплати рівними частками [Закон України "Про списання і реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 р." від 05.06.97 р.].

  4. Дисциплінарні санкції становлять форму впливу адміністрації підприємств, установ та організацій за вчинення дисциплінарних проступків, зв'язаних з податковими правопорушеннями. Дані правопорушення знаходяться на перетині адміністративної та дисциплінарної відповідальності, в основі яких лежить невиконання чи неналежне виконання обов'язків по сплаті податку платником, як робітником конкретного підприємства, установи, органзації. При невиконанні ним особистих податкових зобов'язань відповідальність наступає у встановленому законом порядку.

  Розділ III.Проблеми та шляхи вдосконалення систем оподаткування прибутковим податком доходів громадян.

  В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов'язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни, є правильна побудова й організація податкових відносин господарюючих суб"єктів і громадян з державою. Їх не слід розглядати лише у фіскальному аспекті, тобто як державні доходи, що забезпечують інтереси бюджету. Податки особливо нині, повинні стати суттєвим важелем державного регулювання, за допомогою якого можна досить ефективно впливати на процеси економічного зростання та соціального розвитку.

  У структурі податкових систем більшості розвинутих країн світу провідні місця посідають особистий прибутковий податок, податок (внески) на соціальне страхування, а також податки на споживання, що існують залежно від країни в різних формах (на додану вартість, з обороту, з продажу). Надходження від корпоративного прибуткового та майнового податків становлять незначну частину бюджетів більшості розвинутих країн, проте ці види податків відіграють важливу регулюючу роль.

  Структурні зрушення, що відбулися, а подекуди й відбуваються у податкових системах більшості цивілізованих країн, стосуються переважно перерозподілу ролі прямих (прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств (корпорацій), внески громадян до фондів соціального страхування, майнові податки) і непрямих податків (податки на споживання, митні платежі, внески підприємств до фондів соціального страхування). Причому їх співвідношення залежать головним чином від рівня економічного розвитку країни. Так, в умовах економічного зростання переважають прямі податки. В період спаду виробництва та іфляції ефективнішим фіскальним інститутом є непрямі податки, оскільки їх розмір безпосередньо не залежить від фінансових результатів, що дає змогу державі мати більш-менш стабільне джерело доходів і забезпечити їх регулярне надходження до бюджету. Проте за умов будь-якої економічної системи доцільно у відповідному співвідношенні застосовувати як прямі, так і непрямі податки, оскільки кожна їх група, окрім вирішення загальних фіскальних завдань, виконує свої, притаманні лише їй регулюючі функції.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...